Thứ Sáu Tuần XXIV Thường Niên – Ngày 17/09/2021

Lời Chúa: Lc 8,1-3

“1 Sau đó, Đức Giê-su rảo qua các thành phố, làng mạc, rao giảng và loan báo Tin Mừng Nước Thiên Chúa. Cùng đi với Người, có Nhóm Mười Hai2 và mấy người phụ nữ đã được Người trừ quỷ và chữa bệnh. Đó là bà Ma-ri-a gọi là Ma-ri-a Mác-đa-la, người đã được giải thoát khỏi bảy quỷ,3 bà Gio-an-na, vợ ông Khu-da quản lý của vua Hê-rô-đê, bà Su-san-na và nhiều bà khác nữa. Các bà này đã lấy của cải mình mà giúp đỡ Đức Giê-su và các môn đệ.”

 


Suy niệm

ĐI THEO ĐỨC GIÊSU

“Cùng đi với Người, có Nhóm Mười Hai2 và mấy người phụ nữ đã được Người trừ quỷ và chữa bệnh” (Lc 8, 2).

Vì yêu mến nhân loại đang ngụp lặn trong lầm lạc tội lỗi, Thiên Chúa đã sai Con Một của Ngài là Đức Giêsu Kitô đến thế gian. Ngài đã rảo qua các thành phố, làng mạc, rao giảng và loan báo Tin Mừng Nước Thiên Chúa. Cùng đi với Người, không chỉ có Nhóm Mười Hai, nhóm Bảy Mươi Hai, nhưng còn có những người phụ nữ. Họ là những ai? Tại sao họ lại đi theo Đức Giêsu, và họ đã đi với Đức Giêsu như thế nào?

Tin mừng hôm nay, thánh sử Luca “giới thiệu” cho chúng ta một vài phụ nữ đi theo Đức Giêsu. Họ là bà Ma-ri-a Mác-đa-la, bà Gio-an-na, bà Su-san-na và nhiều bà khác. Họ là những người có được kinh nghiệm “gặp gỡ” Đức Giêsu. Bởi họ đã được Đức Giêsu trừ quỷ và chữa lành bệnh tật. Từ việc có được cảm thức về Đức Giêsu, đến việc “lấy của cải mình mà giúp đỡ Đức Giê-su và các môn đệ”, các bà diễn tả lòng biết ơn đối với Đức Giêsu, luôn trợ giúp khi Ngài thi hành sứ vụ loan báo Tin mừng. Trong số các bà trên, chúng ta thấy đặc biệt là bà Ma-ri-a Mác-đa-la. Vì được Đức Giêsu giải thoát khỏi sự khống chế của ma quỷ, nên Maria quyết tâm bước theo Đức Giêsu. Maria hiện diện cùng Đức Giêsu trong hành trình lên đồi Gôn-gô-tha, đứng cạnh bên thập giá nơi đóng đinh Đức Giêsu, lúc an táng trong mộ (x. Mc 15,33-47). Ngoài ra bà còn là người thi hành sứ vụ báo Tin mừng Phục Sinh cho các môn đệ Đức Giêsu: “Tôi đã thấy Chúa” (Ga 20,18).

Chúng ta cũng được mời gọi dấn thân cộng tác với Đức Giêsu trong việc loan báo Tin mừng cứu độ cho muôn người. Điều đó đòi hỏi chúng ta trở về với cõi lòng mình, nơi đó chúng ta sẽ khám phá ra tình yêu và sự hiện diện đồng hành của Thiên Chúa qua những biến cố của cuộc đời. Qua đó, chúng ta có được một kinh nghiệm gặp gỡ với Đấng đã yêu thương và chữa lành tôi. Chúng ta có được một thái độ sống tâm tình biết ơn, sống đời phục vụ Chúa và tha nhân bằng tất cả những gì mình có, từ vật chất cũng như tinh thần, từ đời sống cầu nguyện đến các việc làm hy sinh nhỏ bé.

Xin Chúa cho chúng ta ơn khôn ngoan, để chúng ta có thể nhận ra Chúa qua mọi biến cố của cuộc đời. Xin Ngài ban cho chúng ta lòng tin để chúng ta sống cho Đấng đã cứu chúng ta. Xin cho chúng ta lòng mến, để chúng ta quảng đại dấn thân, cộng tác với Chúa trong hành trình loan báo Tin mừng.


Comments are closed.