Thứ Sáu Tuần XXII Thường Niên – Ngày 03/09/2021

Lời Chúa: Lc 5,33-39

Khi ấy, các người Pharisêu và các kinh sư nói với Đức Giêsu rằng : “Môn đệ ông Gioan năng ăn chay cầu nguyện, môn đệ người Pharisêu cũng thế, còn môn đệ ông thì ăn với uống!” Đức Giêsu trả lời rằng: “Chẳng lẽ các ông lại bắt khách dự tiệc cưới ăn chay, khi chàng rể còn ở với họ? Sẽ có ngày chàng rể bị đem đi; ngày đó, họ mới ăn chay.”

Đức Giêsu còn kể cho họ nghe dụ ngôn này : “Chẳng ai xé áo mới lấy vải vá áo cũ, vì như vậy, không những họ xé áo mới, mà miếng vải áo mới cũng không ăn với áo cũ.”

“Không ai đổ rượu mới vào bầu da cũ, vì như vậy, rượu mới sẽ làm nứt bầu, sẽ chảy ra và bầu cũng hư. Cũng không ai uống rượu cũ mà còn thèm rượu mới. Vì người ta nói : “Rượu cũ ngon hơn.”

 


Suy niệm

CHÂN THÀNH

“Chẳng lẽ các ông lại bắt khách dự tiệc cưới ăn chay, khi chàng rể còn ở với họ? Sẽ có ngày chàng rể bị đem đi; ngày đó, họ mới ăn chay.”

Chay tịnh là giữ gìn thân xác và tâm hồn thanh sạch bằng cách tuân giữ các giới luật tôn giáo và tiết giảm ăn uống. Ăn chay là một hình thức thức kiêng khem, khổ chế để tỏ lòng sám hối. Thái độ thường được nói đến trong việc ăn chay là thực lòng và chân thành.

Đoạn Tin Mừng gợi lên cho chúng ta suy nghĩa về sự chân thành của chính mình. Những người Biệt Phái lấy việc ăn chay của họ để làm mẫu gương cho việc chay tịnh, và lấy đó làm cớ bắt bẻ Chúa Giêsu về việc ăn chay của các môn đệ. Điều này khác hẳn với ý nghĩa của việc ăn chay. Họ ăn chay mà lòng họ không ngay lành. Ăn chay như họ là không chân thành với thái độ sám hối và lại còn gây cớ bắt bẻ những người khác.

Có thể chúng ta cũng không chân thành với chính mình ngay trong cuộc sống hàng ngày, khi nói, diễn giải thì hay nhưng sống thì ngượng ngùng. Là người môn đệ Chúa để phục vụ thì lại muốn được ưu ái tôn vinh. Sự bất nhất giữa việc làm và thái độ thể hiện mức độ chân thành với chính mình.

Đoạn Tin Mừng gợi lên cho chúng ta suy nghĩ về sự chân thành với Tin Mừng. Người Do Thái ăn chay để mong chờ Đấng Cứu Thế đến. Vậy mà lúc Chúa Giêsu đến, thị họ không nhận ra Ngài. Khi miễn chước cho các môn đệ của Ngài khỏi chay tịnh, Chúa Giêsu muốn cho mọi người thấy rằng Ngài chính là Ðấng Cứu Thế, họ không còn phải mong đợi gì nữa. Câu trả lời của Chúa Giêsu khiến chúng ta duyệt xét lại niềm tin cơ bản trong cuộc sống hàng ngày: chân thành với Tin Mừng và sống niềm vui.

Bối cảnh xã hội dễ dẫn chúng ta đến sự thỏa hiệp trong cuộc sống đức tin: nước đôi giữa những đòi buộc của Tin Mừng và đời sống hưởng thụ. Đôi khi người môn đệ sống lấp lửng, không theo các lời khuyên Tin Mừng, hay còn chưa quyết tâm dấn thân đến cùng. Chúng ta hãy trở thành những mẫu gương sống và loan báo Tin Mừng.

Xin Chúa cho mỗi người sống chân thành với chính mình trong lời nói và việc làm, trong hành động và thái độ. Khi chân thành với chính mình, thì chúng ta cũng chân thành với đời sống của chúng ta theo Tin Mừng.


Comments are closed.