Thứ Sáu Tuần XXII Thường Niên – Ngày 02/09/2022

Lời Chúa: Lc 5, 33 - 39

Họ nói với Người: “Môn đệ ông Gioan năng ăn chay cầu nguyện, môn đệ người Pharisêu cũng thế, còn môn đệ ông thì ăn với uống!” Đức Giê-su trả lời: “Chẳng lẽ các ông lại có thể bắt khách dự tiệc cưới ăn chay, khi chàng rể còn ở với họ? Sẽ có ngày chàng rể bị đem đi; ngày đó, họ mới ăn chay.” Đức Giêsu còn kể cho họ nghe dụ ngôn này: “Chẳng ai xé áo mới lấy vải vá áo cũ, vì như vậy, không những họ xé áo mới, mà miếng vải áo mới cũng không ăn với áo cũ.” Không ai đổ rượu mới vào bầu da cũ, vì như vậy, rượu mới sẽ làm nứt bầu, sẽ chảy ra và bầu cũng hư. Nhưng rượu mới thì phải đổ vào bầu mới. Cũng không ai uống rượu cũ mà còn thèm rượu mới. Vì người ta nói: “Rượu cũ ngon hơn.”

 


Suy niệm

THÁI ĐỘ DỨT KHOÁT CỦA MÔN ĐỆ

“Không ai đổ rượu mới vào bầu da cũ, vì như vậy, rượu mới sẽ làm nứt bầu, sẽ chảy ra và bầu cũng hư. Nhưng rượu mới thì phải đổ vào bầu mới” (Lc 5,38).

Trong trích đoạn Tin Mừng hôm nay, thánh sử Luca đã thuật lại cuộc tranh luận giữa người Pharisiêu và Chúa Giêsu về việc ăn chay. Trong cuộc tranh luận này, bằng hình ảnh rượu mới và bầu da mới, Chúa Giêsu đã mở lối cho người Pharisiêu hiểu rằng đừng dừng lại những hình thức giữ đạo bên ngoài, nhưng cần có một thái độ dứt khoát nếu muốn trở thành người của Thiên Chúa, bởi vì “Không ai đổ rượu mới vào bầu da cũ, vì như vậy, rượu mới sẽ làm nứt bầu, sẽ chảy ra và bầu cũng hư. Nhưng rượu mới thì phải đổ vào bầu mới. Cũng không ai uống rượu cũ mà còn thèm rượu mới. Vì người ta nói: Rượu cũ ngon hơn” (Lc 5,38-39).

Suốt cuộc đối thoại, Chúa Giêsu đã đưa ra những hình ảnh nhằm khai mở cho người Pharisiêu hiểu rằng việc giữ đạo, việc được trở nên môn đệ của Chúa không dừng lại ở việc tuân giữ chặt chẽ các hình thức bên ngoài. Người theo Chúa còn cần phải có một thái độ thật dứt khoát, không nửa vời trong các chọn lựa của mình.

Lời mời gọi của Chúa dành cho người Pharisiêu cũng chính là điều mà mỗi Kitô hữu luôn cần phải tập luyện hằng ngày. Như rượu mới phải đổ vào bầu da mới, Kitô hữu là người đã được biến đổi nhờ giá máu của Đức Kitô nên cũng phải trở nên con người mới, “được sáng tạo theo hình ảnh Thiên Chúa để thật sự sống công chính và thánh thiện” (Ep 4, 24). Sự công chính và thánh thiện đòi buộc Kitô hữu phải có những chọn lựa thật dứt khoát, chính xác và đúng theo thánh ý Thiên Chúa. Thái độ và những chọn lựa dứt khoát theo thánh ý Chúa sẽ giúp cho đời sống của kitô hữu mỗi ngày một thăng tiến hơn, trở nên thánh thiện hơn vì nhờ được “mặc lấy con người mới, con người hằng được đổi mới theo hình ảnh Đấng Tạo Hóa, để được ơn thông hiểu” (Cl 3,10).

Lạy Chúa, khi đối diện với thử thách Thập Giá, Chúa đã dứt khoát chọn lựa theo thánh ý Chúa Cha, xin cho chúng con, dưới sự soi sáng của Chúa Thánh Thần, luôn biết dứt khoát trong các chọn lựa của mình. Nhờ ơn Chúa giúp, những nỗ lực sống thánh thiện, tốt lành của chúng con sẽ trở nên lễ dâng đẹp lòng Chúa, trở nên con đường dẫn chúng con tiến vào sự sống đời đời. Amen.


Comments are closed.