Thứ Sáu tuần XX Thường Niên – Ngày 25/8/2023

Lời Chúa: Mt 22,34-40

Khi ấy, những người biệt phái nghe tiếng Chúa Giêsu đã làm cho những người Sađốc câm miệng, thì họp nhau lại. Đoạn một người thông luật trong nhóm họ hỏi thử Người rằng: “Thưa Thầy, trong lề luật, giới răn nào trọng nhất?” Chúa Giêsu phán cùng người ấy rằng: “Ngươi hãy yêu mến Chúa là Thiên Chúa ngươi hết lòng, hết linh hồn và hết trí khôn ngươi. Đó là giới răn thứ nhất và trọng nhất. Nhưng giới răn thứ hai cũng giống giới răn ấy, là: Ngươi hãy yêu thương kẻ khác như chính mình ngươi. Toàn thể lề luật và sách các tiên tri đều tóm lại trong hai giới răn đó”.

 


Suy niệm

SỐNG THEO CÁI NHÌN YÊU THƯƠNG CỦA CHÚA

“Ngươi phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, và yêu người thân cận như chính mình.” (Mt 22,37-39)

Trong bài Tin Mừng hôm nay, khi được hỏi điều răn nào trọng nhất trong tất cả những điều được ghi trong sách luật Môsê, Chúa Giêsu cho chúng ta thấy cái nhìn của Chúa đối với lề luật, Ngài chỉ nhìn thấy luật yêu thương. Điều răn quan trọng nhất là phải yêu Thiên Chúa và yêu người thân cận như chính mình.

Yêu mến Thiên Chúa hết lòng, hết linh hồn và hết trí khôn là luôn đặt Thiên Chúa làm mục đích của mọi lựa chọn, mọi hoạt động, mọi giây phút trong cuộc đời chúng ta. Thiên Chúa đã dựng nên con người theo hình ảnh Chúa, hình ảnh ấy là tình yêu, tình yêu ấy hướng chúng ta về sự hoàn thiện như Chúa Cha. Tuân giữ luật yêu thương không phải là một gánh nặng, nhưng là hạnh phúc được nên giống Chúa.

Để có thể yêu người thân cận, trước tiên chúng ta cần phải yêu chính bản thân mình. Yêu bản thân không phải là ích kỷ tìm lợi ích cá nhân, nhưng là biết lo cho phần rỗi linh hồn của mình, sống công chính trước Chúa. Một khi đã biết yêu thương mình, ta mới có thể yêu người thân cận. Bằng cách đem bình an, lòng thương xót cho người khác, thậm chí yêu thương cả những người làm hại ta.

Thật khó để yêu thương người người đã xúc phạm đến ta. Để làm được điều ấy, chúng ta cần nhìn người khác bằng đôi mắt của Chúa, đôi mắt yêu thương, để thấy Chúa hiện diện trong họ. Đôi mắt của Chúa chỉ nhìn thấy sự yêu thương, nhìn bằng đôi mắt của Chúa sẽ thấy điều tốt đẹp nơi người khác. Nhờ được Chúa biến đổi, chúng ta được trở nên giống Chúa hơn trong cách nhìn người khác và cách chúng ta đối xử với họ.

Xin Chúa ban cho chúng con cái nhìn của Chúa, để chúng con có thể nhìn thấy Chúa hiện diện nơi anh em. Xin Chúa giúp chúng con biết yêu Chúa hơn, yêu mến những người thân cận như chính bản thân chúng con. Amen.


Comments are closed.