Thứ Sáu Tuần XVIII Thường Niên – Ngày 05/08/2022

Lời Chúa: Mt 16, 24-28

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Nếu ai muốn theo Thầy, thì hãy từ bỏ mình đi, và vác thập giá mình mà theo Thầy. Vì chưng, ai muốn cứu mạng sống mình thì sẽ mất; còn ai đành mất mạng sống mình vì Ta, thì sẽ được sự sống. Nếu ai được lợi cả thế gian mà thiệt hại sự sống mình, thì được ích gì? Hoặc người ta sẽ lấy gì mà đổi được sự sống mình? ‘Bởi vì Con Người sẽ đến trong vinh quang của Cha Người, cùng với các thiên thần của Người, và bấy giờ, Người sẽ trả công cho mỗi người tuỳ theo việc họ làm. Thật, Thầy bảo các con: trong những kẻ đang đứng đây, có người sẽ không nếm sự chết trước khi xem thấy Con Người đến trong Nước Người’”.

 


Suy niệm

MUỐN

“Ai muốn theo Thầy, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo ” (Mt 16,24).

Qua trích đoạn Phúc Âm theo thánh Matthêu chương 16, câu 24, Đức Giêsu đã xác định điều kiện dành cho những ai muốn đi theo Người. Gẫm suy lời Người, ta không chỉ thấy được những điều kiện cụ thể như: “Từ bỏ chính mình”, “Vác thập giá mình”,… Hơn thế nữa, ta còn nhận ra được mấu chốt để thực hiện cách hoàn hảo những điều kiện mà Người đã đặt ra, đó là: “Muốn”.

“Ai muốn theo Thầy, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo”. “Muốn” được đặt để ở vị trí đầu tiên trong trật tự “Muốn – Từ bỏ chính mình – Vác thập giá mình mà theo”. Điều này như gián tiếp diễn tả “Muốn” là mấu chốt, là yếu tố quyết định để có thể từ bỏ và vác thập giá mà theo Thầy Giêsu. “Muốn” mang ý nghĩa của lòng khao khát, của ý chí, quyết tâm đi theo Đức Giêsu. Thật vậy, nếu không muốn, không khao khát, không quyết tâm, thì cũng không thể từ bỏ, không thể đi theo Đức Giêsu. Hơn nữa, mức độ từ bỏ, vác thập giá và đi theo, phụ thuộc rất nhiều vào lòng khao khát, vào ý chí, quyết tâm đi theo. Nói cách khác, mức độ dấn thân của một người đi theo Đức Giêsu, phụ thuộc ở “muốn”, ở khao khát, quyết tâm nơi người ấy.

“Từ bỏ chính mình”, “Vác thập giá mình”, “Theo” hoàn toàn trái ngược với xu hướng tự nhiên trong một con người: “Thu góp”, “Trốn tránh”, “Tự chủ”. Vậy nên, để có thể thỏa mãn điều kiện mà Đức Giêsu đã đặt ra cho những kẻ muốn đi theo Người, chúng ta cần phải lượng định lại ý chí, khao khát, quyết tâm, lượng định lại “lòng muốn” trong mình.

“Ai muốn theo Thầy, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo”, chúng ta hãy cùng cầu xin Chúa gia tăng trong tâm hồn chúng ta lòng khao khát dấn bước theo Ngài. Để nhờ đó, chúng ta thành toàn hành trình ơn gọi của một môn đệ Thầy Giêsu.

Lạy Chúa, con muốn đi tìm Ngài trong cuộc sống. Con muốn đi tìm Ngài trong buổi sớm, ánh bình minh lên cao chiếu rạng ngời, cõi trần gian say xưa còn miệt mài. Con muốn đi tìm Ngài trên đường vắng, lúc hoàng hôn buông lơi, lúc ngày tàn, con muốn, và con muốn, Amen. (X. bài hát “Yêu thương cho người” của quý nhạc sĩ L. Thắng, Hồng Trần).


Comments are closed.