Thứ Năm Tuần XVIII Thường Niên – Ngày 04/08/2022

Lời Chúa: Mt 16, 13-23

Một hôm, khi Đức Giê-su đến vùng kế cận thành Xê-da-rê Phi-líp-phê, Người hỏi các môn đệ rằng : “Người ta nói Con Người là ai ?” Các ông thưa : “Kẻ thì nói là ông Gio-an Tẩy Giả, kẻ thì bảo là ông Ê-li-a, có người lại cho là ông Giê-rê-mi-a hay một trong các vị ngôn sứ.” Đức Giê-su lại hỏi : “Còn anh em, anh em bảo Thầy là ai ?” Ông Si-môn Phê-rô thưa : “Thầy là Đấng Ki-tô, Con Thiên Chúa hằng sống.” Đức Giê-su nói với ông : “Này anh Si-môn con ông Giô-na, anh thật là người có phúc, vì không phải phàm nhân mặc khải cho anh điều ấy, nhưng là Cha của Thầy, Đấng ngự trên trời. Còn Thầy, Thầy bảo cho anh biết : anh là Phê-rô, nghĩa là Tảng Đá, trên tảng đá này, Thầy sẽ xây Hội Thánh của Thầy, và quyền lực tử thần sẽ không thắng nổi. Thầy sẽ trao cho anh chìa khoá Nước Trời : dưới đất, anh cầm buộc điều gì, trên trời cũng sẽ cầm buộc như vậy ; dưới đất, anh tháo cởi điều gì, trên trời cũng sẽ tháo cởi như vậy.” Rồi Người cấm ngặt các môn đệ không được nói cho ai biết Người là Đấng Ki-tô. Từ lúc đó, Đức Giê-su Ki-tô bắt đầu tỏ cho các môn đệ biết : Người phải đi Giê-ru-sa-lem, phải chịu nhiều đau khổ do các kỳ mục, các thượng tế và kinh sư gây ra, rồi bị giết chết, và ngày thứ ba sẽ sống lại. Ông Phê-rô liền kéo riêng Người ra và bắt đầu trách Người : “Xin Thiên Chúa thương đừng để Thầy gặp phải chuyện ấy !”. Nhưng Đức Giê-su quay lại bảo ông Phê-rô : “Xa-tan, lui lại đàng sau Thầy ! Anh cản lối Thầy, vì tư tưởng của anh không phải là tư tưởng của Thiên Chúa, mà là của loài người.”

 


Suy niệm

ĐỨC GIÊSU LÀ AI VỚI TÔI ?

“Còn anh em, anh em nói Thầy là ai?” (Mt 16,15).

Sau một thời gian đi rao giảng Tin Mừng và làm phép lạ chữa lành bệnh tật cho nhiều người, danh tiếng của Đức Giêsu đã được nhiều người biết đến. Tuy nhiên, sau câu hỏi của Đức Giêsu thăm dò dư luận từ dân chúng “Người ta nói Con Người là ai?” (Mt 16,13), thì mỗi người lại có một suy nghĩ khác nhau về căn tính và nguồn gốc của Đức Giêsu. Người thì cho rằng Ngài là ông Gioan Tẩy Giả, người khác cho là ông Êlia hay là một trong các ngôn sứ thời xưa đã sống lại (Mt 16,14). Điều này cho thấy sự hiểu biết của họ về Đức Giêsu rất mơ hồ và hời hợt bên ngoài. Trái lại, với các môn đệ là những người thân cận, được cùng sống, cùng chứng kiến những phép lạ Người làm, Đức Giêsu cũng muốn biết cảm nhận của các ông về Người như thế nào: “Còn anh em, anh em nói Thầy là ai?” (Mt 16,15).

Qua câu hỏi này, Đức Giêsu muốn lắng nghe câu trả lời từ chính các môn đệ, chứ không phải là lặp lại những gì đã nghe biết hay những lời đồn phỏng đoán. Phêrô đã trả lời: “Thầy là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống” (Mt 16,16). Lời tuyên xưng này không phải tự nhiên thánh Phêrô nói ra nhưng được chính Thiên Chúa mạc khải “không phải phàm nhân mạc khải cho anh điều ấy, nhưng là Cha của Thầy, Đấng ngự trên trời” (Mt16,17). Đồng thời, lời tuyên xưng này còn phát xuất từ chính kinh nghiệm cá vị của thánh Phêrô với Đức Giêsu. Thử hỏi, nếu các môn đệ không ở với Ngài, không cùng với Ngài dấn thân phục vụ, không chứng kiến các phép lạ Đức Giêsu đã làm, thì liệu thánh Phêrô có thể nói ra lời tuyên xưng ấy hay không? Việc biết Đức Giêsu của các Tông đồ không chỉ là trên lý thuyết hay sự nghe biết nhưng là một quá trình gặp gỡ và ở với Ngài. Chính điều ấy đã giúp các Tông đồ thêm xác tín “bỏ Thầy thì chúng con biết đến với ai? Thầy mới có những lời đem lại sự sống đời đời” (Ga 6,68). Hôm nay, cũng với câu hỏi ấy, thầy Giêsu muốn lắng nghe câu trả lời của mỗi người chúng về Ngài như thế nào “còn anh em, anh em nói Thầy là ai?”

Quả thật, trong đời sống đức tin, nhiều người Kitô hữu chỉ biết đọc kinh, xem lễ và tuân giữ các điều luật buộc với hình thức bên ngoài mà thôi, nhưng trong môi trường xã hội, các mối tương quan, chúng ta lại sống xa cách Chúa bằng lối sống ích kỷ, vô cảm, hận thù, ghen ghét, tham lam, ngoại tình, nói hành nói xấu, vu khống,… Chính lối sống như thế đã làm cho hình ảnh của Thiên Chúa bị bóp méo và làm cớ vấp phạm cho người khác. Thánh Giacôbê đã nói: “đức tin không có hành động, thì quả là đức tin chết” (Gc 2,17). Tin Chúa mà không thực hành và sống đức tin bằng chính cuộc sống tràn đầy tình yêu thương thì chúng ta chưa thật sự là những người biết Chúa và theo Chúa. Ước mong sao mỗi người chúng ta hãy thể hiện đức tin của chúng ta bằng những việc làm cụ thể, như lời Thánh Phêrô nhắn nhủ “Anh em hãy ăn ở ngay lành giữa dân ngoại, để ngay cả khi họ vu khống, coi anh em là người gian ác, họ cũng thấy các việc lành anh em làm mà tôn vinh Thiên Chúa…”(1Pr 2,12).

Lạy Chúa Giêsu, xin giúp chúng con mỗi ngày biết sống theo lời Chúa dạy, để những người chúng con gặp gỡ cũng nhận ra khuôn mặt đích thực của Chúa nơi chính cuộc đời con Amen.


Comments are closed.