Thứ Sáu tuần XV Thường Niên – Ngày 21/7/2023

Lời Chúa: Mt 12,1-8

Hôm ấy, vào ngày sa-bát, Đức Giê-su đi băng qua một cánh đồng lúa; các môn đệ thấy đói và bắt đầu bứt lúa ăn. Người Pha-ri-sêu thấy vậy, mới nói với Đức Giê-su: “Ông coi, các môn đệ ông làm điều không được phép làm ngày sa-bát!” Người đáp: “Các ông chưa đọc trong Sách sao? Ông Đa-vít đã làm gì, khi ông và thuộc hạ đói bụng? Ông vào nhà Thiên Chúa, và đã cùng thuộc hạ ăn bánh tiến. Thứ bánh này, họ không được phép ăn, chỉ có tư tế mới được ăn mà thôi. Hay các ông chưa đọc trong sách Luật rằng ngày sa-bát, các tư tế trong Đền Thờ vi phạm luật sa-bát mà không mắc tội đó sao? Tôi nói cho các ông hay: ở đây còn lớn hơn Đền Thờ nữa. Nếu các ông hiểu được ý nghĩa của câu này: Ta muốn lòng nhân chứ đâu cần lễ tế, ắt các ông đã chẳng lên án kẻ vô tội. Quả thế, Con Người làm chủ ngày sa-bát.”

 


Suy niệm

“SỐNG” LUẬT HƠN “GIỮ” LUẬT

“Quả thế, Con Người làm chủ ngày sa-bát” (Mt 12,8)

Sống trong một đất nước, một tổ chức xã hội, hay trong một gia đình, chúng ta đều có luật pháp; và luật pháp ấy là luật vị nhân sinh. Trong bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu đã quở trách người Do Thái, nhất là giới cầm quyền trong đạo vì họ tuân giữ ngày sa-bát rất nhiệm nhặt như: ngày sa-bát không được làm gì nặng nhọc mang tính lao động, chẳng hạn như không được đi quá 500 bước chân. Ngoài ra, vì phải giữ luật kiêng việc xác, nhiều khi những người thân trong nhà bị đau bệnh cần sự chữa trị của thầy thuốc, họ cũng không dám mời thầy thuốc đến để cứu giúp. Hay như việc các môn đệ Chúa đói, bứt vài bông lúa để ăn cho đỡ đói thì bị xem như là làm việc xác ngày sa-bát. Quả thực, Chúa muốn họ thay đổi não trạng lề luật, thay vì cứ phải giữ luật từng chi tiết một, mà nhiều khi chính họ cũng chẳng thi hành cách nghiêm túc, thì cần phải sống tinh thần của lề luật là công bằng, yêu thương, và chân lý.

Luật lệ mà không có tình thương, không có sự bao dung, không có lòng nhân từ, mà cứ cứng ngắc thì chắc chắn Chúa không muốn. Chúa chỉ muốn con người đem lại hạnh phúc, bình an cho nhau khi sống tinh thần lề luật; nhất là cả người ra luật cũng như người thi thành lề luật đều thực sự phải có khuôn mặt vui tươi và trái tim rộng mở.

Trong cuộc sống thường ngày của mỗi người, chúng ta thử xét lại lòng mình xem tôi đã giữ và đã sống lề luật của Thiên Chúa trong cuộc đời mình hay chưa? Tôi thực hiện lề luật của Thiên Chúa trong tinh thần yêu mến hay bó buộc? Tôi sống tinh thần lề luật để thăng tiến bản thân hay để phô trương chính mình và lên án người khác? Ước chi Lời Chúa hôm nay là một bài học quí giá để chúng ta thay đổi lối suy nghĩ cũ, mà mặc lấy tinh thần sống lề luật mới như Chúa mong muốn: “Ta muốn lòng nhân từ, chứ không muốn hy lễ”.

Lạy Chúa, giữa một thế giới đề cao hình thức bên ngoài, xin cho con đừng bắt chước mà cần sống xứng đáng với danh xưng là Kitô hữu; giữa một xã hội sống bất công, xin cho con sống yêu thương và quảng đại; giữa một thể chế chỉ biết mình mà lãng quên đến người khác, xin cho con biết quan tâm chia sẻ với mọi người; và sau cùng xin cho chúng con nhớ rằng, chỉ có Chúa là nguồn ơn cứu độ mang lại hạnh phúc và bình an cho nhân loại hôm nay và mãi mãi. Amen.


Comments are closed.