Thứ Sáu Tuần XIV Thường Niên – Ngày 08/07/2022

Lời Chúa: Mt 10, 16 – 23

“Này, Thầy sai anh em đi như chiên đi vào giữa bầy sói. Vậy anh em phải khôn như rắn và đơn sơ như bồ câu.

Hãy coi chừng người đời. Họ sẽ nộp anh em cho các hội đồng, và sẽ đánh đập anh em trong các hội đường của họ. Và anh em sẽ bị điệu ra trước mặt vua chúa quan quyền vì Thầy để làm chứng cho họ và các dân ngoại được biết. Khi người ta nộp anh em, thì anh em đừng lo phải nói làm sao hay phải nói gì, vì trong giờ đó, Thiên Chúa sẽ cho anh em biết phải nói gì: thật vậy, không phải chính anh em nói, mà là Thần Khí của Cha anh em nói trong anh em.

Anh sẽ nộp em, em sẽ nộp anh cho người ta giết; cha sẽ nộp con, con cái sẽ đứng lên chống lại cha mẹ và làm cho cha mẹ phải chết. Vì danh Thầy, anh em sẽ bị mọi người thù ghét. Nhưng kẻ nào bền chí đến cùng, kẻ ấy sẽ được cứu thoát.

Khi người ta bách hại anh em trong thành này, thì hãy trốn sang thành khác. Thầy bảo thật anh em: anh em chưa đi hết các thành của Ít-ra-en, thì Con Người đã đến”.

 


Suy niệm

VỮNG LÒNG NƠI CHÚA

“Thật vậy, không phải chính anh em nói,
mà là Thần Khí của Cha anh em nói trong anh em” (Mt 10,22).

Bài Tin mừng hôm nay tập trung đề cập đến lời tiên báo của Chúa Giêsu về sự bách hại mà các tông đồ và những ai bước theo Chúa sẽ phải chịu, nhưng trong mọi thử thách bách hại luôn có Chúa đồng hành. Ngài ban Thánh Thần soi sáng, ban sức mạnh để làm cho các chứng nhân nên kiên vững làm chứng cho Người. Vì thế, nơi người tín hữu đúng nghĩa sẽ luôn toát lên sự hiền lành để ứng xử hòa nhã với mọi người xung quanh; đồng thời họ cũng luôn đầy tràn ơn khôn ngoan để nhận biết những toan tính của sự dữ, và chống trả nhờ sức mạnh của ơn Chúa Thánh Thần.

Chúa Thánh Thần hướng dẫn con người đi tìm chân lý, đi tìm sự thật. Qua mọi thời và mọi nơi, Chúa Thánh Thần an ủi và nâng đỡ Giáo Hội và các Kitô hữu can đảm tuyên xưng đức tin. Chính qua đức tin mà niềm cậy trông được vững vàng, lòng yêu Chúa thương người thêm thắm đượm và sức mạnh đáp trả sự dữ được củng cố.

Thật vậy, trong hành trình sống đạo, chúng ta có Thiên Chúa luôn quan phòng đồng hành qua bảy ân sủng của Chúa Thánh Thần, nhất là ơn khôn ngoan, hiểu biết và mạnh bạo để làm chứng cho Chúa. Thiên Chúa yêu thương luôn quan tâm săn sóc con người, bao bọc và bảo vệ con người, nên ta hãy luôn tín thác vào sự quan phòng của Thiên Chúa.

Chúa Thánh Thần luôn che chở và ở bên ta trong mọi hoàn cảnh cuộc sống, nhưng ta nhiều khi quên đi sự hiện diện của Ngài trong cuộc sống của mình. Qua mọi việc làm và mỗi thời khắc cuộc sống, ta hãy luôn nhìn nhận rằng Chúa Thánh Thần hằng đồng hành và hãy năng cầu nguyện với Ngài. Ta cậy trông Ngài trong mọi hoàn cảnh vì Ngài hằng chuyển cầu cho ta trước mặt Thiên Chúa và giúp ta hoàn thành những dự định thánh thiện. Vì thế, mỗi khi bắt đầu việc gì ta hãy đọc kinh Sáng Soi cách sốt sắng để khẩn cầu ơn Chúa trợ giúp.

Lạy Chúa Giê-su, giữa cuộc đời này, chúng con luôn bị giằng co giữa tin hay không tin, chọn Chúa hay chọn thế gian, chọn hy sinh từ bỏ hay thoả hiệp tình cảm, thú vui, danh vọng và quyền lực. Xin cho chúng con, một khi đã tin vào Chúa, phải sẵn sàng vượt lên và thậm chí trên cả tình cảm gia đình ruột thịt để dứt khoát chọn Chúa, bước theo và làm chứng nhân cho Ngài. Amen.


Comments are closed.