Thứ Bảy Tuần XIV Thường Niên – Ngày 09/07/2022

Lời Chúa: Mt 10, 24-33

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Môn đệ không hơn thầy, và tôi tớ không hơn chủ mình. Môn đệ được bằng thầy, tôi tớ được bằng chủ mình thì đã là khá rồi. Nếu họ đã gọi chủ nhà là Bêelgiêbul thì huống hồ là người nhà của Ngài. Vậy các con đừng sợ những người đó, vì không có gì che giấu mà không bị thố lộ; và không có gì kín nhiệm mà không hề hay biết. Điều Thầy nói với các con trong bóng tối, hãy nói nơi ánh sáng; và điều các con nghe rỉ tai, hãy rao giảng trên mái nhà. Các con đừng sợ kẻ giết được thân xác, nhưng không thể giết được linh hồn. Các con hãy sợ Đấng có thể ném cả xác lẫn hồn xuống địa ngục. Nào người ta không bán hai chim sẻ với một đồng tiền đó sao? Thế mà không con nào rơi xuống đất mà Cha các con không biết đến. Phần các con, tóc trên đầu các con đã được đếm cả rồi. Vậy các con đừng sợ: các con còn đáng giá hơn chim sẻ bội phần. Vậy ai tuyên xưng Thầy trước mặt người đời, thì Thầy sẽ tuyên xưng nó trước mặt Cha Thầy là Đấng ngự trên trời. Còn ai chối Thầy trước mặt người đời, thì Thầy sẽ chối nó trước mặt Cha Thầy là Đấng ngự trên trời”.

 


Suy niệm

LÀM CHỨNG CHO CHÚA TRONG ĐỜI SỐNG

“Phàm ai tuyên bố nhận Thầy trước mặt thiên hạ thì Thầy cũng tuyên bố nhận người ấy trước mặt Cha Thầy, Đấng ngự trên trời” (Mt 10,32).

Mỗi khi gia nhập vào một tổ chức, con người thường đặt ra cho mình những nấc thang thứ tự ưu tiên: đãi ngộ hấp dẫn, công việc nhẹ nhàng hay được cộng tác cùng người có chung ý hướng, lập trường để có thể đạt tới thành quả công việc nhanh nhất… Ngày xưa khi kêu gọi các môn đệ Đức Giêsu cũng đã nói cho các ông biết những điều mà các ông sẽ phải đối diện khi theo Ngài. Thế nhưng, những điều ấy lại đi ngược hoàn toàn với những giá trị mà con người đặt ra: đó là một sứ mạng tràn đầy nguy hiểm “như chiên đi vào bầy sói” mà hành trang thì hết sức tối giản để họ khỏi bị vướng bận, níu kéo. Một điều đặc biệt là bên cạnh những nguy hiểm mà các môn đệ phải đối diện thì Ngài cũng cho các môn đệ thấy trước điều mà họ sẽ đạt tới khi trung thành thực thi sứ mạng, đó là: “Thầy cũng tuyên bố nhận người ấy trước mặt Cha Thầy, Đấng ngự trên trời.”

Mỗi người tín hữu chúng ta khi lãnh nhận Bí tích Rửa Tội được tháp nhập vào Hội Thánh, trở nên con cái Thiên Chúa và được tham dự vào chức năng tư tế, ngôn sứ và vương đế phổ quát của Người. Thế nên mỗi chúng ta cũng được mời gọi thực thi sứ mạng loan truyền Lời Chúa và làm chứng cho Ngài trong chính cuộc sống của mình. Loan báo Tin mừng, làm chứng cho Chúa không chỉ là việc lên đường, rong ruổi khắp thôn này xóm kia, miền này miền nọ để nói về Chúa, nhưng còn là việc cam đảm bước ra khỏi vùng an toàn của mình, ra khỏi cái tôi, để sống đúng với những lời dạy của Chúa. Điều đó được thể hiện qua những lời nói yêu thương, tế nhị trong cuộc sống và qua những việc làm nhỏ bé dành cho những người đang sống quanh ta.

Việc làm chứng cho Chúa trong đời sống xem ra đơn giản, nhưng để thi hành lại đòi hỏi nơi người tín hữu phải có lòng kiên trì, can đảm. Bởi lẽ, làm chứng cho Chúa không phải là công việc có giới hạn thời gian, không gian, nhưng đây là sứ mạng đòi hỏi người Kitô hữu chúng ta phải thực hiện trong mỗi từng giây phút của từng ngày trong suốt cuộc đời. Thế nên, để có thể thực thi sứ mạng này, mỗi chúng ta cần phải kiến tạo cho mình mối tương quan cá vị với Chúa. Khi đó chúng ta mới có thể sẵn sàng can đảm chấp nhận những khó khăn thiệt thòi để luôn trung thành với lời tuyên xưng: mình thuộc về Thiên Chúa và sẵn sàng sống chết vì danh Ngài.

Lạy Chúa, xin ban ơn trợ giúp để chúng con cam đảm làm chứng cho Chúa trong đời sống thường ngày và xin cho chúng con trở nên khí cụ để mang Chúa đến cho mọi người đang sống chung quanh chúng con. Amen


Comments are closed.