Thứ Sáu tuần XIII Thường Niên – Ngày 7/7/2023

Lời Chúa: Mt 9,9-13

Khi ấy, Chúa Giêsu đi ngang qua, thấy một người ngồi ở bàn thu thuế, tên là Matthêu. Người phán bảo ông: “Hãy theo Ta”. Ông ấy đứng dậy đi theo Người. Và xảy ra là khi Người ngồi dùng bữa trong nhà, thì có nhiều người thu thuế và tội lỗi đến ngồi đồng bàn cùng Chúa Giêsu và các môn đệ của Người. Những người biệt phái thấy vậy, liền nói với các môn đệ Người rằng: “Tại sao Thầy các ông lại ăn uống với những người thu thuế và tội lỗi như thế?” Nghe vậy, Chúa Giêsu bảo rằng: “Người lành mạnh không cần đến thầy thuốc, nhưng là người đau yếu! Các ông hãy đi học xem lời này có ý nghĩa gì: ‘Ta muốn lòng nhân từ, chứ không phải là hy lễ’. Vì Ta không đến để kêu gọi người công chính, nhưng kêu gọi người tội lỗi”.

 


Suy niệm

HÀNH TRÌNH TRỞ NÊN MÔN ĐỆ CỦA CHÚA

“Vì Ta không đến để kêu gọi người công chính, nhưng kêu gọi người tội lỗi” (Mt 9,13).

Bài Tin Mừng hôm nay tường thuật việc Đức Giêsu kêu gọi ông Lêvi, khi thấy ông này đang ngồi thu thuế. Được Chúa gọi, ông liền theo Người.

Theo tục lệ của đế quốc La Mã thời bấy giờ, chính phủ cho một số người được đứng ra thầu thu thuế. Nộp tiền thầu cho chính phủ xong, những người thu thuế được độc quyền đánh thuế nặng nhẹ tùy ý. Làm một nghề dễ kiếm ăn như thế, mấy ai kiêng giữ được những sự tham lam nhũng nhiễu dân chúng? Có lẽ vì thế, người Do thái có ác cảm với những người thu thuế, không chỉ vì tội tham lam mà còn vì là tay sai cho đế quốc La Mã nữa; và Lêvi là một trong số đó. Tuy nhiên, trong khi mọi người khinh dễ, khai trừ và tránh xa Lêvi, thì Chúa Giêsu chẳng những không khinh chê mà còn chọn Lêvi làm môn đệ Ngài.

Việc Chúa Giêsu chọn một người thu thuế như Lêvi làm môn đệ đã đem lại sự vui sướng chẳng những cho chính Lêvi mà còn cho những người thu thuế khác. Họ dọn một bữa tiệc ăn mừng. Xưa nay họ chỉ thấy mới có một mình Chúa Giêsu không khinh chê họ mà còn chọn một người trong bọn họ làm môn đệ. Riêng với Lêvi, khi ý thức thân phận tội lỗi bất xứng của bản thân, Lêvi ông rất mừng khi được Chúa gọi, và quảng đại bỏ tất cả để theo Người.

Chúa Giêsu có một cái nhìn đặc biệt về Lêvi mà những người khác không có. Chúa nhìn thấy trong Lêvi có một thiện chí. Người gọi ông và quả thực Người đã không lầm. Cuộc đời sau này của Lêvi – Matthêu chứng minh rõ điều ấy. Hành trình theo Chúa của Matthêu cũng là hành trình cần có của người môn đệ khi bước theo Chúa. Hành trình ấy giúp người môn đệ nhận biết mình hèn kém, yếu đuối và tội lỗi. Qua đó, người môn đệ cảm thấy cần đến Chúa và nhờ đó, người môn đệ biết lắng nghe tiếng Chúa và kết hợp mật thiết với Chúa bằng đời sống cầu nguyện.

Lạy Chúa, xin Chúa ban cho chúng con có một đức tin mạnh mẽ để chúng con mau mắn đáp lại lời mời gọi đầy yêu thương của Chúa. Nhờ đó, chúng con có thể đón nhận hạn chế và yếu đuối của chính bản thân để biết sống phó thác và tin tưởng vào quyền năng của Chúa trong cuộc đời, ngõ hầu mỗi ngày chúng con an tâm bước đi trong hành trình ơn gọi của mình cách an tâm và đầy niềm vui vì có Chúa luôn đồng hành. Amen.


Comments are closed.