Thứ Sáu tuần VII Phục Sinh – Ngày 26/5/2023

Lời Chúa: Ga 21, 15-19

Sau khi dùng bữa, Đức Giêsu hỏi ông Simôn Phêrô: “Này anh Simôn, con ông Gioan, anh có mến Thầy hơn các anh em này không ?” Ông đáp: “Thưa Thầy có, Thầy biết con yêu mến Thầy.” Đức Giêsu nói với ông: “Hãy chăm sóc chiên con của Thầy.” Người lại hỏi: “Này anh Simôn, con ông Gioan, anh có mến Thầy không ?” Ông đáp: “Thưa Thầy có, Thầy biết con yêu mến Thầy.” Người nói: “Hãy chăn dắt chiên của Thầy.” Người hỏi lần thứ ba: “Này anh Simôn, con ông Gioan, anh có yêu mến Thầy không ?” Ông Phêrô buồn vì Người hỏi tới ba lần: “Anh có yêu mến Thầy không ?” Ông đáp: “Thưa Thầy, Thầy biết rõ mọi sự; Thầy biết con yêu mến Thầy.” Đức Giêsu bảo: “Hãy chăm sóc chiên của Thầy. Thật, Thầy bảo thật cho anh biết: lúc còn trẻ, anh tự mình thắt lưng lấy, và đi đâu tuỳ ý. Nhưng khi đã về già, anh sẽ phải dang tay ra cho người khác thắt lưng và dẫn anh đến nơi anh chẳng muốn.” Người nói vậy, có ý ám chỉ ông sẽ phải chết cách nào để tôn vinh Thiên Chúa. Thế rồi, Người bảo ông: “Hãy theo Thầy.”

 


Suy niệm

TIẾN TRIỂN TRONG ĐỜI SỐNG SIÊU NHIÊN

“Lúc còn trẻ, anh tự mình thắt lưng lấy, và đi đâu tuỳ ý. Nhưng khi đã về già, anh sẽ phải dang tay ra cho người khác thắt lưng và dẫn anh đến nơi anh chẳng muốn” .

Một trong những nội dung nổi bật của trích đoạn Phúc Âm theo thánh Gioan chúng ta vừa nghe là lời tiên báo của Đức Giêsu về tông đồ Phêrô, “Lúc còn trẻ, anh tự mình thắt lưng lấy, và đi đâu tuỳ ý. Nhưng khi đã về già, anh sẽ phải dang tay ra cho người khác thắt lưng và dẫn anh đến nơi anh chẳng muốn” . Gẫm suy lời này, chúng ta thấy được một điểm đặc biệt. Chúng ta thấy được một Phêrô trong tâm thế hoàn toàn chủ động khi còn trẻ (tự mình thắt lưng, đi đâu tuỳ ý) tiến đến một Phêrô trong tâm thế hoàn toàn thụ động lúc đã về già (dang tay ra cho người khác thắt lưng và dẫn đi) . Sự tiến triển này gợi nhắc chúng ta duyệt xét lại sự tiến triển của chính bản thân mình. Liệu rằng, trong đời sống siêu nhiên, đời sống tương quan với Chúa, đức tin non trẻ với một tâm thế chủ động tự lực thanh luyện của chúng ta đã tiến đến một đức tin già dặn trong tâm thế thụ động thiêng liêng, tích cực, phó thác cho ân sủng của Chúa hay chưa. Bởi dấu hiệu căn bản chứng minh sự thăng tiến của một tâm hồn trong đời sống siêu nhiên chính là khả năng cộng tác với ơn Chúa, buông mình cho lòng thương xót của Người ngang qua đức tin, là tiến từ trạng thái chủ động tự lực thanh luyện đầy bất toàn và không bền vững của chính bản thân sang thái độ thụ động thiêng liêng, tích cực và bền bỉ trong ân sủng của Chúa .

Thời gian sống của chúng ta mỗi lúc một qua đi. Mỗi một năm qua đi là mỗi lúc chúng ta một rời xa sự non trẻ và tiến gần hơn đến sự già dặn trong đời sống tự nhiên. Tuy nhiên, sự tiến triển đó không phải lúc nào cũng tỷ lệ thuận với sự tiến triển trong đời sống siêu nhiên . Thật vậy, ở Phúc Âm theo thánh Luca, chương 1, trong biến cố sứ thần Gaprien truyền tin cho Dacaria, chúng ta thấy được một Dacaria dù đã cao niên, nhưng đức tin lại còn đầy non trẻ khi ông thưa với sứ thần “Dựa vào đâu mà tôi biết được điều ấy? Vì tôi đã già” , và lời sứ thần đáp lại với ông “Này đây ông sẽ bị câm, không nói được, cho đến ngày các điều ấy xảy ra, bởi vì ông đã không tin lời tôi…” . Trong khi đó, cũng ở Phúc Âm theo thánh Luca, chương 1, trong biến cố sứ thần Gaprien truyền tin cho Đức Maria, chúng ta lại thấy một Maria dù còn non trẻ nhưng đức tin lại vô cùng già dặn trong lời đáp “Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói” . Chính vì vậy, chúng ta cần phải liên lỷ cầu xin Thiên Chúa gia tăng trong tâm hồn chúng ta một cảm thức đức tin sâu xa, để nhờ đó, đức tin non trẻ với một tâm thế chủ động tự lực thanh luyện của chúng ta có thể tiến đến một đức tin già dặn trong tâm thế thụ động thiêng liêng, tích cực, phó thác cho ân sủng của Người. Có như thế, sự tiến triển trong đời sống tự nhiên của chúng ta mới luôn tỷ lệ thuận với sự tiến triển trong đời sống siêu nhiên. Và nhờ đó, chúng ta có thể trở nên lợi khí cho kế hoạch cứu độ của Thiên Chúa. Chúng ta hãy cùng cầu xin, lạy Chúa, chúng con tin, nhưng xin đỡ nâng đức tin còn non yếu của chúng con . Amen.

.


Comments are closed.