Thứ Sáu Tuần II Mùa Chay – Ngày 05-03-2021

Lời Chúa: Mt 21, 33-43. 45-46

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các thượng tế và các kỳ lão trong dân rằng: Các ông hãy nghe dụ ngôn này: Có ông chủ nhà kia trồng được một vườn nho. Ông rào dậu chung quanh, đào hầm ép rượu và xây tháp canh; đoạn ông cho tá điền thuê, rồi đi phương xa. Ðến mùa nho, ông sai đầy tớ đến nhà tá điền để thu phần hoa lợi. Nhưng những người làm vườn nho bắt các đầy tớ ông: đánh đứa này, giết đứa kia và ném đá đứa khác. Chủ lại sai một số đầy tớ khác đông hơn trước, nhưng họ cũng xử với chúng như vậy. Sau cùng chủ sai chính con trai mình đến với họ, vì nghĩ rằng: Họ sẽ kính nể con trai mình. Nhưng bọn làm vườn vừa thấy con trai ông chủ liền bảo nhau: Ðứa con thừa tự kia rồi: Nào anh em! Chúng ta hãy giết nó đi và chiếm lấy gia tài của nó. Rồi họ bắt cậu, lôi ra khỏi vườn nho mà giết. Vậy khi chủ về, ông sẽ xử trí với bọn họ thế nào? Các ông trả lời: Ông sẽ tru diệt bọn hung ác đó và sẽ cho người khác thuê vườn nho để cứ mùa nộp phần hoa lợi. Chúa Giêsu phán: Các ông chưa bao giờ đọc thấy trong Kinh Thánh sao: Chính viên đá bọn thợ loại ra, đã trở nên viên đá góc; đó là việc Chúa làm và là việc lạ lùng trước mắt chúng ta? Bởi vậy, Ta bảo các ông: Nước Thiên Chúa sẽ cất khỏi các ông để trao cho dân tộc khác biết làm cho trổ sinh hoa trái.Các Thượng tế và biệt phái nghe dụ ngôn đó, thì hiểu Người ám chỉ về mình. Họ liền tìm cách bắt Người, nhưng lại sợ dân chúng, vì thiên hạ đều tôn Người là Tiên tri.

 


Suy niệm

NGƯỜI TÍN HỮU SỐNG TRUNG TÍN VỚI THIÊN CHÚA

Nước Thiên Chúa sẽ cất khỏi các ông để trao cho dân tộc khác biết làm cho trổ sinh hoa trái. (Mt 21, 43)

Mùa chay là thời gian các tín hữu dọn lòng mừng đại lễ Phục Sinh và đón nhận cách hiểu quả hơn ân sủng mà Đức Kitô đã mang lại, nhờ cuộc khổ nạn và sự phục sinh của Người, đó là sự sống đời đời. Ân sủng này được trao ban cho con người cách nhưng không, đồng thời đòi hỏi con người đáp trả lại bằng một đời sống trung tín vào Thiên Chúa.

Dụ ngôn cho chúng ta thấy hình ảnh một ông chủ nhân từ đã dành nhiều tình yêu trong việc chăm sóc cho vườn nho: “chung quanh vườn, ông rào giậu; trong vườn, ông khoét bồn đạp nho, và xây một tháp canh” (Mt 21,33). Ông tin tưởng giao vườn nho ấy cho những người tá điền canh tác để vườn nho sinh hoa lợi. Đáp lại ân nghĩa và sự tin tưởng của ông chủ, những người tá điền đã lấy oán trả ân. Họ đã để cho lòng tham làm cho lý trí ra mê muội. Họ không bằng lòng với những gì mình đang có và tìm mọi thủ đoạn để thỏa lòng ham muốn.

Vì tham lam, những người tá điền làm điều thất tín với ông chủ. Họ cố tình chiếm đoạt vườn nho làm của riêng. Gần đến mùa hái nho, ông chủ sai đầy tớ đến gặp các tá điền để thu hoa lợi. Nhưng thay vì thu nộp hoa lợi cho ông chủ thì bọn tá điền bắt các đầy tớ ông. Cách hành xử của những người tá điền ngày càng độc ác và tàn nhẫn: chúng đánh người này, giết người kia, ném đá người nọ. Sự thất tín đi đến tột cùng, khi những người tá điền muốn trở nên những ông chủ duy nhất của vườn nho. Khi vừa thấy người con ông chủ, bọn tá điền bảo nhau: ‘Đứa thừa tự đây rồi! Nào ta giết quách nó đi, và đoạt lấy gia tài nó!’ Thế là chúng bắt lấy cậu, quăng ra bên ngoài vườn nho, và giết đi (Mt 21, 38-39). Lòng tham khiến những người tá điền không còn nhận ra hình ảnh ông chủ nhân hậu nơi người con duy nhất của ông.

Tin Mừng của Chúa không kết thúc trong đau khổ mà mở ra một chân trời tươi sáng. Lòng người độc ác, gian tà, nhưng kế hoạch cứu độ nhân loại của Chúa không vì thế mà thất bại. Mặc dù con người không trung tín, nhưng Thiên Chúa vẫn một lòng tín trung (x. 2Tm 2, 13). Sự bất tín của con người không làm cho tình yêu Thiên Chúa ra vô hiệu. Thiên Chúa đã biến “tảng đá thợ xây loại bỏ” là chính Đức Giêsu trở nên đá tảng góc tường của công trình cứu độ con người. Thiên Chúa là Đấng trung thành, Người đã kêu gọi nhân loại đến hiệp thông với Con của Người là Đức Giêsu Kitô (x. 1Cr 1,9). Nhờ Đức Kitô, Thiên Chúa đã giữ tất cả những lời Ngài đã hứa (x. 2Cr 1,20). Nhờ Người mà các tín hữu được củng cố và trung thành với ơn gọi của họ tới cùng (x.1Cr 1,8). Qua dụ ngôn hôm nay, Chúa Giêsu mời gọi mỗi người chúng ta, là những người đang thụ hưởng ân huệ Chúa, ngày đêm nỗ lực xây dựng Nước Trời. Bằng đời sống noi theo Đức Kitô, các Kitô hữu làm cho Nước Thiên Chúa mau đến, đó là Nước của công bằng, của tình yêu và của bình an. Nhưng không vì thế mà họ xao lãng nhiệm vụ trần thế của mình; chính họ, trung thành với Thầy mình, chu toàn nhiệm vụ đó với sự ngay thẳng, với sự nhẫn nại và với tình yêu.(GLCG 2046)

Là dân mới của Thiên Chúa, xin cho mỗi người chúng ta luôn biết sống trung thành với Thiên Chúa để sinh hoa lợi là sự công bình và làm điều chính trực, đặc biệt trong mùa chay thánh này.


Comments are closed.