Thứ Sáu Tuần Bát Nhật Phục Sinh – Ngày 05/04/2024

Lời Chúa: Ga 21, 1-14

Khi ấy, lúc các môn đệ đang ở bờ biển Tibêria, Chúa Giêsu lại hiện đến. Công việc đã xảy ra như sau: Simon Phêrô, Tôma cũng gọi là Ðiđymô, Nathanael quê tại Cana xứ Galilêa, các con ông Giêbêđê, và hai môn đệ nữa đang ở với nhau. Simon Phêrô bảo: “Tôi đi đánh cá đây”. Các ông kia nói rằng: “Chúng tôi cùng đi với ông”. Mọi người ra đi xuống thuyền. Nhưng đêm ấy các ông không bắt được con cá nào. Lúc rạng đông, Chúa Giêsu hiện đến trên bờ biển, nhưng các môn đệ không biết là Chúa Giêsu. Người liền hỏi: “Này các con, có gì ăn không?” Họ đồng thanh đáp: “Thưa không”. Chúa Giêsu bảo: “Hãy thả lưới bên hữu thuyền thì sẽ được”. Các ông liền thả lưới và hầu không kéo nổi lưới lên, vì đầy cá. Người môn đệ Chúa Giêsu yêu, liền nói với Phêrô: “Chính Chúa đó”. Simon Phêrô nghe nói là Chúa, liền khoác áo vào, vì đang ở trần, rồi nhảy xuống biển. Các môn đệ khác chèo thuyền vào và kéo lưới đầy cá theo, vì không còn xa đất bao nhiêu, chỉ độ hai trăm thước tay.

Khi các ông lên bờ, thấy có sẵn lửa than, trên để cá và bánh. Chúa Giêsu bảo: “Các con hãy mang cá mới bắt được lại đây”. Simon Phêrô xuống thuyền kéo lưới lên bờ. Lưới đầy toàn cá lớn; tất cả được một trăm năm mươi ba con. Dầu cá nhiều đến thế, nhưng lưới không rách.

Chúa Giêsu bảo rằng: “Các con hãy lại ăn”. Không ai trong đám ngồi ăn dám hỏi: “Ông là ai?” Vì mọi người đã biết là Chúa. Chúa Giêsu lại gần, lấy bánh trao cho các môn đệ; Người cũng cho cá như thế. Ðây là lần thứ ba, Chúa Giêsu đã hiện ra với môn đệ khi Người từ cõi chết sống lại.

 


Suy niệm

NHẬN RA CHÚA TRONG NHỮNG BIẾN CỐ THƯỜNG NGÀY

Người môn đệ Chúa Giêsu thương mến nói với Phêrô rằng “Chúa đó” (Ga 21, 7).

Bài Tin Mừng hôm nay kể lại cho chúng ta câu chuyện về việc các môn đệ nhận ra Chúa Giêsu phục sinh khi Ngài đến với họ tại biển hồ Tibêria. Họ đã không nhận ra Chúa ngay lập tức. Nhưng nhờ kỷ niệm khi ở với Chúa, người môn đệ được Chúa Giêsu thương mến đã nhận ra Chúa. Ông đã nói với thánh Phêrô “Chính Chúa đó”. Điều này nhắc chúng ta rằng để có thể nhận ra Chúa trong đời sống hằng ngày, chúng ta phải có kinh nghiệm về Chúa.

Trong những ngày vừa qua, các bài Tin Mừng trình bày cho chúng ta những lần Chúa Giêsu hiện ra sau khi Ngài phục sinh. Những người được gặp Chúa và đã nhận ra Chúa qua những thói quen và ký ức đã có với Chúa. Đó là: Maria Mađalêna đã nhận ra và quỳ dưới chân Chúa nhờ một tiếng Chúa gọi chính tên bà (Ga 20, 11-18); Hai môn đệ về làng Emmau đã nhận ra Chúa khi được chung bàn và thấy Chúa dâng lời chúc tụng trên bánh và rượu (Lc 24, 13-35)… Hôm nay, Chúa lại hiện ra với các môn đệ. Chỉ sau khi nhận ra phép lạ về mẻ cá lớn, các ông mới nhận ra Chúa, vì nhớ về phép lạ tương tự khi Chúa gọi họ đi làm những kẻ đánh lưới người (Lc 5, 4-10).

Nhờ những kinh nghiệm khi ở với Chúa, các môn đệ đã nhận ra Chúa Phục Sinh khi Ngài đến với họ. Chúng ta hiểu rằng để có những kinh nghiệm về Chúa, các môn đệ phải là những người đã gắn bó thân thiết với Chúa, đã ở và sống cùng Chúa. Để khi gặp lại những ký ức đã có với Chúa, họ nhận ra Chúa trong chính hoàn cảnh sống hiện tại của họ. Hôm nay, chúng ta không có sự may mắn như các môn đệ ngày xưa, họ được ở với Chúa và được Chúa hiện đến cách trực tiếp. Nhưng chúng ta nhận biết sự hiện diện của Chúa qua lời dạy của Giáo Hội, nhờ Kinh Thánh và nhờ Thánh Truyền. Chúng ta nhận biết sự hiện diện của Chúa Phục Sinh qua những biến cố hằng ngày trong cuộc sống, nơi những người chúng ta gặp gỡ và trong những hoàn cảnh đặc biệt của mình.

Đồng thời, Chúa Giêsu phục sinh vẫn luôn đến và hiện diện cùng chúng ta trong đời sống thường ngày cách nhiệm màu. Ngài không đến cách tỏ tường nhưng qua những biến cố hằng ngày và những người người chúng ta gặp gỡ. Nhiều khi chúng ta không nhận ra Ngài vì chúng ta chưa có nhiều kinh nghiệm về Chúa. Những kinh nghiệm về Chúa thì rất cá vị. Chúng ta chỉ có được những kinh nghiệm này trong riêng tư nhờ cầu nguyện, nhờ những giờ kinh, giờ Lễ, tham dự các cử hành bí tích… Nhờ đó, chúng ta được nâng đỡ trong những cảnh huống của đời sống của mình.

Lạy Chúa, xin Chúa dạy chúng con biết gắn bó với Chúa trong một tương quan mật thiết, để chúng con có được kinh nghiệm phong phú về Chúa mà nhận biết Chúa luôn ở bên và đang trợ giúp chúng con mỗi ngày. Amen.


Comments are closed.