Thứ Sáu, trước lễ Hiển Linh – 06/01/2016

Suy niệm

“Khi Đức Giêsu khởi đầu sứ vụ, Người trạc ba mươi tuổi. Thiên hạ vẫn coi Người là con ông Giuse”. (Lc 3, 23)

Cây có cội, nước có nguồn, con người có tổ có tông, đó là điều mà không ai chối cãi được. Cho dù bạn là ai, giàu sang hay nghèo hèn, có thế giá hay chỉ là một người vô danh tiểu tốt thì bạn cũng có một nguồn cội. Khi truy về cội nguồn của mình, có người cảm thấy tự hào vì trong dòng tộc của mình có những người đức hạnh, giúp ích cho đời cho người và danh tiếng lưu mãi với thời gian. Thế nhưng, bên cạnh những người đức hạnh trong dòng tộc thì cũng có những người để lại những tiếng không tốt với đời. Bài tin mừng hôm nay, thánh sử Luca cho ta có một cái nhìn tổng lược về bản gia phả của Đức Giêsu. Ngài là con Thiên Chúa, nhưng đã được sinh ra trong một dòng dõi gồm cả những người thánh thiện và kẻ tội lỗi. Trong bản gia phả mà cộng đoàn vừa nghe, có những cái tên nghe rất xa lạ, nhưng cũng có những cái tên mà chúng ta đã quen thuộc, và thậm chí được nghe đi nhắc lại nhiều lần khi tìm hiểu về lịch sử dân thánh. Bởi vì trong dòng lịch sử cứu độ, có những biến cố ghi dấu mãi với thời gian, nhưng cũng có những biến cố ít ai biết tới. Thế nhưng, Thiên Chúa lại thực hiện kế hoạch cứu độ qua những biến cố có vẻ rất tầm thường và những con người nhỏ bé tội lỗi. Cũng như khi nhìn lại lịch sử đời mình, mỗi người trong chúng ta đều có những ký ức không thể nào quên được, mỗi người đều có những cột mốc lịch sử cuộc đời sẽ đồng hành với ta mãi mãi. Bên cạnh đó, cũng có những ký ức, những biến cố ta đã trải qua nhưng không còn lưu lại trong ta.

Nhìn lại lịch sử cứu độ cũng như lịch sử của chính mình, mỗi người trong chúng ta đều phải nhìn nhận rằng: Kế hoạch của Thiên Chúa thật nhiệm mầu. Thiên Chúa đã kiên trì thực hiện kế hoạch của Ngài, cho dù những cộng sự của kế hoạch ấy là con người nhiều khi bội phản, thất tín, bất trung, nhưng Thiên Chúa vẫn một lòng thành tín. Kế hoạch của Thiên Chúa trãi dài trong dòng lịch sử. Thiên Chúa vẫn đang tiếp tục thực hiện kế hoạch yêu thương của Ngài nơi mỗi người chúng ta.

Xin cho chúng ta nhận ra rằng: Thiên Chúa vẫn luôn yêu thương và thực hiện kế hoạch của Ngài trong đời ta, để mỗi người biết sẵn sàng cộng tác vào kế hoạch yêu thương của Thiên Chúa qua việc đón nhận các biến cố xảy đến trong cuộc đời.


Comments are closed.