Thứ Sáu sau Lễ Tro – Ngày 08/03/2019

Lời Chúa: Mt 9,14-15

Khi ấy, Chúa Giêsu sang miền Gêsarênô, các môn đệ Gioan đến gặp Người mà hỏi: “Tại sao chúng tôi và những người biệt phái thì giữ chay, còn môn đệ của Ngài lại không?” Chúa Giêsu nói với họ: “Làm sao các khách dự tiệc cưới có thể buồn rầu khi tân lang đang còn ở với họ? Rồi sẽ có ngày tân lang ra đi, bấy giờ họ mới giữ chay”.

 


Suy niệm

TRANH LUẬN VỀ ĂN CHAY

“Tại sao chúng tôi và các người Pha-ri-sêu ăn chay, mà môn đệ ông lại không ăn chay?” (Mt 9,14).

Ăn chay là một hình thức khổ chế phổ biến trong nhiều tôn giáo trên thế giới. Do Thái giáo cũng thực hành ăn chay và việc này mang nhiều ý nghĩa. Đoạn Tin Mừng chúng ta vừa nghe tường thuật lại cuộc tranh luận về ý nghĩa đích thực của việc ăn chay.

Các môn đệ của Gioan hỏi Chúa Giêsu rằng: “Tại sao chúng tôi và các người Pha-ri-sêu ăn chay, mà môn đệ ông lại không ăn chay?” (Mt 9,14). Câu hỏi đó làm cho ta có thể nghĩ đó là sự quan tâm đối với chuyện đạo đức của các môn đệ Chúa Giêsu. Nhưng đó là một câu tiêu cực chứa đầy ý nghĩa – Thưa Thầy, tại sao Thầy và các môn đệ cứ ăn uống, đi lại với những người tội lỗi. Hãy học tập đạo đức của chúng tôi, những người ăn chay một tuần hai lần và bố thí một phần mười thu nhập.

Hiểu điều họ nghĩ, Chúa Giêsu trả lời câu hỏi của họ bằng một câu hỏi: “Chẳng lẽ khách dự tiệc cưới lại có thể than khóc, khi chàng rể còn ở với họ” (x. Mt 9,15). Đó cũng là một câu nói giàu ý nghĩa. Chúa dùng hình ảnh chàng rể và tiệc cưới để nói với họ. Họ như những người không chịu tham dự tiệc cưới, cho dù đã được mời nhiều lần. Họ là những người không chịu tỉnh thức, giống như các cô trinh nữ mang đèn mà thiếu dầu. Họ là những người ăn chay, làm bộ đọc kinh và cầu nguyện lâu giờ chỉ để nuốt hết tải sản của các bà goá.

Người Do Thái ăn chay để chờ mong Đấng Messia đến, Đấng mà họ chờ mong đã đến và ở giữa họ, nhưng vì lo toan cho hư danh, họ vẫn cố chấp trong đường xưa lối cũ mà bỏ quên Đấng mang lại ơn cứu độ đích thực.

Con người ngày nay vẫn thực hiện việc ăn chay và họ vẫn hỏi Chúa Giêsu rằng: tại sao môn đệ Ngài lại không ăn chay? Tại sao môn đệ của Ngài cũng quay cuồng chạy theo danh, lợi, thú? Tại sao môn đệ của Ngài cũng dùng nhiều mánh lới gian xảo? Và còn nhiều câu hổi khác nữa được đặt ra cho Chúa Giêsu về các môn đệ của Ngài. Nhiệm vụ của môn đệ của Chúa Giêsu là phải trả lời câu hỏi bằng một đời sống thấm nhuần Tin Mừng. Một đời sống trông chờ vào ơn cứu độ của Thiên Chúa chứ không quá gắn bó vào điều gì khác nơi trần gian này.

Lạy Chúa Giêsu, sống giữa một xã hội theo chủ nghĩa tương đối, chủ nghĩa duy vật chất, duy hưởng thụ, các làn sóng đó tác động rất mạnh và có thể xô ngã các môn đệ của Chúa Giêsu. Xin Chúa giúp chúng con luôn biết tựa nương và Chúa, và cố gắng trả lời các chất vấn về đức tin bằng một đời sống chứng tá cho những giá trị mà mỗi người đã được lãnh nhận qua Giáo Hội. Amen.


Comments are closed.