Thứ Sáu sau Chúa Nhật 8 mùa Thường Niên – Ngày 27/05/2016

Lời Chúa: Mc 11, 11-26

(Khi nghe dân chúng hoan hô), Chúa Giêsu vào thành Giê-rusalem, lên đền thờ và sau khi đã đưa mắt quan sát mọi sự, và lúc trời đã xế chiều, Người ra về Bêtania cùng với nhóm mười hai. Hôm sau, khi thầy trò rời bỏ Bêtania, Người thấy đói. Và khi thấy ở đàng xa có một cây vả nhiều lá, Người đến xem coi có trái nào không. Nhưng khi lại gần, Người chỉ thấy có lá thôi, vì không phải là mùa có trái. Người phán bảo cây vả rằng: “Cho đến muôn đời sẽ không còn ai ăn trái của mi nữa”. Và các môn đệ đã nghe Người nói. Các ngài đến Giêrusalem. Và khi vào đền thờ, Chúa liền đuổi những người mua bán ở đó. Người xô đổ bàn của những người đổi tiền và ghế của những người bán chim câu. Người không để cho ai mang đồ vật đi ngang qua đền thờ. Người dạy bảo họ: “Nào chẳng có lời chép rằng: “Nhà Ta sẽ được gọi là nhà cầu nguyện của mọi dận tộc ư? Thế mà các ngươi đã biến thành hang trộm cướp”. Ðiều đó đến tai các trưởng tế và luật sĩ, họ liền tìm cách giết Người, vì họ sợ Người, bởi tất cả dân chúng say mê giáo lý của Người. Chiều đến, Người ra khỏi thành. Sáng hôm sau, khi đi ngang qua, các ngài trông thấy cây vả đã chết khô tận rễ. Phêrô nhớ lại và thưa Chúa rằng: “Lạy Thầy, hãy coi, cây vả Thầy nguyền rủa đã chết khô rồi”. Chúa Giêsu đáp: “Hãy tin vào Thiên Chúa. Thầy bảo thật các con, nếu ai bảo núi kia: “Hãy dời đi và gieo mình xuống biển”, mà trong lòng không hồ nghi, nhưng tin rằng điều mình nói sẽ xảy ra, thì người ấy sẽ được như ý. Vì vậy Thầy bảo các con: Tất cả những gì các con cầu xin, hãy tin rằng các con sẽ được, thì các con sẽ được điều đó. Và khi các con đang đứng cầu nguyện, nếu các con có điều gì bất thuận với ai, hãy tha thứ để Cha các con trên trời cũng tha cho các con. Nếu các con không tha thứ, thì Cha các con trên trời cũng không tha tội cho các con”.


Suy niệm

“Trông thấy ở đàng xa có một cây vả tốt lá, Người đến xem có tìm được trái nào không. Nhưng khi lại gần, Người không tìm được gì cả, chỉ thấy lá thôi, vì không phải là mùa vả”. (Mc 11,13)

Trong Kinh thánh, hình ảnh cây vả được sánh ví với dân tộc Israel. Cây vả với cành lá xum xuê tươi tốt nhưng không đơm hoa kết trái có ý nói đến một dân tộc đầy sự tráng lệ bên ngoài qua vẻ nguy nga của Đền thờ, nhưng bên trong là một sự chai cứng và xuống dốc niềm tin. Họ đã đánh mất ý nghĩa của việc phụng tự đích thực mà chỉ còn lại những nghi lễ rườm rà bên ngoài, lo xây đắp và tìm kiếm những lợi lộc trần thế thấp hèn mà sao nhãng giá trị cốt lõi là lòng kính sợ và mến yêu Thiên Chúa.

Người Kitô hữu hôm nay cũng có thể rơi vào hoàn cảnh của Dân Israel xưa nếu không nỗ lực để Lời Chúa thánh hóa bản thân, nếu để chất Kitô trong họ nhạt nhòa, phai mờ và biến chất. Đời sống đạo đức của những Kitô hữu đích thực sẽ không dừng lại ở việc tuân giữ các nghi thức bên ngoài, nhưng còn là một tiến trình làm cho chất men của Tin mừng được thấm nhuần vào đời sống bản thân và lan toả đến cộng đoàn, xã hội.

Lạy Chúa, Chúa đã rộng ban cho chúng con thật nhiều ân sủng, sự tha thứ và lòng thương xót của Chúa. Thế nhưng, đã nhiều lần trong cuộc sống, chúng con đã bội phản và vong ân với Chúa. Xin cho Lời Chúa soi dẫn và mang lại sức mạnh, để chúng con trở nên những người con hiếu thảo của Chúa và là những anh chị em tốt của nhau. Amen.


Thánh Augustinô Cantorbéry, Giám mục

Thánh Augustinô là bề trên tu viện thánh Anrê ở Roma, nước Ý. Năm 597, Đức Giáo Hoàng Grêgoriô cả sai Ngài và 40 vị thừa sai khác đi truyền giáo bên nước Anh vì ánh sáng của Chúa Kitô, Tin Mừng của Ngài đã được rao giảng tại nước này ngay từ thế kỷ đầu, nhưng vì công giáo bị ảnh hưởng của ngẫu tượng giáo và sự xâm lăng của các sắc dân Saxon, đức tin của người công giáo hoàn toàn bị lu mờ và hầu như sắp tàn lụi……xem tiếp


Comments are closed.