Thứ Sáu sau Chúa Nhật 5 Thường Niên – Năm B

Lời Chúa: Mc 7, 31-37

Khi ấy, Chúa Giêsu từ địa hạt Tyrô, qua Siđon đến gần biển Galilêa giữa miền thập tỉnh. Người ta đem đến cho Người một kẻ điếc và xin Người đặt tay trên kẻ ấy. Người đem anh ta ra khỏi đám đông, đặt ngón tay vào tai anh và bôi nước miếng vào lưỡi anh. Ðoạn ngước mắt lên trời, Người thở dài và bảo: Ephata, nghĩa là “hãy mở ra”, tức thì tai anh được sõi sàng. Chúa Giêsu liền cấm họ: đừng nói điều đó với ai cả. Nhưng Người càng cấm, thì họ càng loan truyền mạnh hơn. Họ đầy lòng thán phục, mà rằng: “Người làm mọi sự tốt đẹp, Người làm cho kẻ điếc nghe được và người câm nói được”.

 


Suy niệm

 Trong đoạn Tin Mừng hôm nay, thánh sử Maccô thuật lại việc chữa lành của Chúa Giêsu một cách hết sức chi tiết và sống động, bằng việc sử dụng một loạt các động từ để mô tả diễn tiến sự việc như “đem ra khỏi đám đông”, “đặt ngón tay”, “bôi nước miếng”, “ngước mắt”, “thở dài”, “bảo”. Điều này chắc hẳn làm cho độc giả cảm thấy chính mình như đang trực tiếp chứng kiến phép lạ, cảm thấy mình như một thành phần tham dự vào việc chữa lành đó. Chính vì thế, có thể nói lệnh truyền “Ephata, hãy mở ra” của Chúa Giêsu không chỉ dành riêng cho người điếc, nhưng còn là cho mỗi độc giả.

 Chúng ta có thể không bị điếc về thể lý, nhưng có ai dám chắc là “đôi tai tâm hồn” của mình đang hoạt động bình thường để đón nhận những âm thanh yêu thương từ những người chúng ta gặp gỡ hằng ngày. Chúa Giêsu không còn hiện diện cách hữu hình ở trần gian để thực hiện những phép lạ chữa lành như Ngài vẫn làm khi thi hành sứ vụ công khai. Tuy nhiên, khi thực thi lệnh truyền của Chúa qua việc mở rộng tâm hồn để biết rung động trước hoàn cảnh của người khác, biết quan tâm giúp đỡ họ, nhất là những người nghèo khổ, bất hạnh, thì chúng ta sẽ là những cánh tay nối dài của Chúa, là dụng cụ để Chúa tiếp tục thực hiện những “phép lạ” của Ngài trên trần gian. Phép lạ này không hệ tại việc chữa lành bệnh tật hay cất đi những khó khăn, nhưng quan trọng hơn, nó giúp chữa lành tâm hồn. Quả thật, tâm hồn của chính chúng ta và những người mà ta tiếp xúc sẽ được biến đổi để cảm nhận được sự ấm áp, bình an của Chúa qua việc yêu thương chia sẻ, là điều mà thế giới ngày nay đang rất cần. 

Lạy Chúa Giêsu, chúng con xác tín rằng Chúa mời gọi chúng con trở thành cánh tay nối dài của Chúa trên trần gian. Xin Chúa giúp chúng con biết dẹp bỏ tính ích kỷ, quảng đại mở rộng tâm hồn để biết quan tâm giúp đỡ người khác trong khả năng của mình, nhất là giúp họ cảm nhận được tình yêu thương chia sẻ, là điều mà chúng con, những môn đệ của Chúa, chắc chắn phải có rất nhiều vì được kín múc từ Chúa là Suối Nguồn tình yêu. 


Comments are closed.