Thứ Bảy sau Chúa Nhật 5 Thường Niên – Năm B

Lời Chúa: Mc 8,1-10

Trong những ngày ấy, dân chúng theo Chúa Giêsu đông đảo, và họ không có gì ăn, Người gọi các môn đệ và bảo: “Ta thương đám đông, vì này đã ba ngày rồi, họ không rời bỏ Ta và không có gì ăn. Nếu Ta để họ đói mà về nhà, họ sẽ mệt lả giữa đường, vì có nhiều người từ xa mà đến”. Các môn đệ thưa: “Giữa nơi hoang địa nầy, lấy đâu đủ bánh cho họ ăn no”. Và người hỏi các ông: “Các con có bao nhiêu bánh?” Các ông thưa: “Có bảy chiếc”. Người truyền dân chúng ngồi xuống đất, rồi Người cầm lấy bảy chiếc bánh, tạ ơn, bẻ ra và trao cho các môn đệ phân phát. Các ông chia cho dân chúng. Các môn đệ còn có mấy con cá nhỏ. Người cũng đọc lời chúc tụng và truyền cho các ông phân phát. Dân chúng ăn no nê và người ta thu lượm những miếng còn thừa lại được bảy thúng. Số người ăn độ chừng bốn ngàn. Rồi Người giải tán họ, kế đó Người cùng các môn đệ xuống thuyền đến miền Ðammanutha.

 


Suy niệm

 Lời Chúa hôm nay thuật lại việc Chúa Giêsu làm phép lạ hóa bánh và cá ra nhiều để nuôi dân chúng. Từ bảy chiếc bánh và một ít cá nhỏ, Người đã cho chừng bốn ngàn người được ăn no nê, mà vẫn còn dư bảy thúng. Sở dĩ Chúa Giêsu làm như vậy là vì Người đã chạnh lòng thương xót họ. Lòng thương xót đã khiến Người không thể ngoảnh mặt làm ngơ trước sự đói khát của đám đông dân chúng đi theo Người. Cũng vì lòng thương xót ấy, Người có thể vượt qua tình thế tưởng chừng bế tắc : “Giữa nơi hoang địa nầy, lấy đâu đủ bánh cho họ ăn”.

 Với quyền năng Thiên Chúa, Chúa Giêsu có thể làm từ không thành có, thế nhưng Chúa đã không làm như thế. Chúa lại cần đến mấy chiếc bánh và ít cá của các môn đệ để làm phép lạ. Qua đó, Chúa muốn mời gọi mọi người hãy biết cảm thông và chia sẻ cho người khác, cho dù đó chỉ là một sự đóng góp nhỏ nhoi không đáng kể, nhưng với lòng thương xót và quyền năng của Chúa, nó sẽ trở thành vô cùng lớn lao và quý giá.  

Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã chạnh lòng thương và bày tỏ quyền năng của Chúa, khi nuôi đám đông đi theo Chúa, xin cho con có được con tim của Chúa, để con có đủ nhạy bén trước nhu cầu của những người xung quanh con. Xin cho con có được đôi tay của Chúa, để con biết cho đi mà không tính toán. Xin cho con có được đôi chân của Chúa, để con biết ra đi và đến với những người đang cần sự cảm thông và giúp đỡ của con. Xin Chúa thương đón nhận và chúc lành cho những ước nguyện của con. Amen. 


 

Comments are closed.