Thứ Sáu sau Chúa Nhật 5 Phục Sinh – Ngày 19/05/2017

Lời Chúa: Ga 15, 12-17

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Đây là lệnh truyền của Thầy: Các con hãy yêu mến nhau, như Thầy đã yêu mến các con. Không có tình yêu nào lớn hơn tình yêu của người thí mạng vì bạn hữu mình. Các con là bạn hữu của Thầy, nếu các con thi hành những điều Thầy truyền. Thầy không còn gọi các con là tôi tớ, vì tôi tớ không biết việc chủ làm; Thầy gọi các con là bạn hữu, vì tất cả những gì Thầy đã nghe biết nơi Cha Thầy, thì Thầy đã cho các con biết. Không phải các con đã chọn Thầy, nhưng chính Thầy đã chọn các con, và đã cắt đặt, để các con đi, và mang lại hoa trái, và để hoa trái các con tồn tại, để những gì các con xin Cha nhân danh Thầy, Người sẽ ban cho các con. Thầy truyền cho các con điều này là: các con hãy yêu mến nhau”.

 


Suy niệm

HÃY YÊU MẾN NHAU

“Ðây là lệnh truyền của Thầy: các con hãy yêu mến nhau, như Thầy đã yêu mến các con” (Ga 15, 12).

Thông thường, khi xa nhau người ta hay quyến luyến và dặn dò nhau nhiều thứ. Trong bài Tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu cũng đã làm như thế với các môn đệ của mình. Trước giờ rời bỏ thế gian để về cùng Chúa Cha, Chúa Giêsu đã trấn an tinh thần cho các môn đệ bằng lời nhắn nhủ rất chân tình: “Các con hãy yêu mến nhau, như Thầy đã yêu mến các con”.

Như Thầy đã yêu mến các con, đó là mức độ của một tình yêu đích thực. Chúa Giêsu đã yêu thương các môn đệ và yêu thương đến cùng, đó là tình yêu cao cả của người dám hy sinh tính mạng vì bạn hữu của mình. Quả thật, tình yêu của Chúa Giêsu bắt nguồn từ tình yêu vô cùng thánh thiện và hoàn hảo của Thiên Chúa. Thiên Chúa đã yêu thương nhân loại bằng cách cho Con của Ngài xuống thế gian để cứu chuộc nhân loại. Thiên Chúa đối xử với nhân loại như tình thương của người cha đối với con cái của mình. Hơn thế nữa, Chúa Giêsu đã nâng chúng ta lên hàng bạn hữu, vì Chúa Giêsu đã mạc khải cho chúng ta biết “tất cả những gì Thầy đã nghe biết nơi Cha Thầy, thì Thầy đã cho các con biết” (Ga 15, 15). Chúa Giêsu yêu mến chúng ta thật sự và Người dạy chúng ta rằng để đón nhận tình yêu của Người, chúng ta phải cất đi những chướng ngại, những ngăn trở nơi con người chúng ta. Ngăn trở và chướng ngại đó là việc chúng ta không giữ lệnh truyền của Người, mà lệnh truyền của Người là “hãy yêu mến nhau”.

Vậy yêu mến anh em là gì? Thưa là cho đi bằng những việc làm cụ thể, bằng thời gian, bằng chén cơm, tấm áo, bằng tinh thần và vật chất. Nói ngắn gọn hơn, yêu thương anh chị em là giúp đỡ khi họ cần đến mình. Tuy nhiên, khi giúp đỡ một ai đó, chúng ta hãy loại bỏ kiểu hòn đất ném đi hòn chì ném lại! Có người giúp đỡ người khác chỉ vì đó là bổn phận. Có người giúp đỡ người khác để tỏ ra mình là người sống quảng đại. Có người giúp đỡ người khác để nhận được sự khen ngợi. Tất cả những kiểu giúp đỡ đó chưa phải là yêu thương đích thực. Một sự giúp đỡ chân thành cần phải có tình yêu vô vị lợi, đấy mới là giúp đỡ thật. Không những thế, yêu mến trước hết và trên hết là nhìn nhận và tôn trọng phẩm giá của anh chị em mình.

Lạy Chúa Giêsu phục sinh, chúng con cảm tạ Chúa đã yêu thương chúng con bằng một tình yêu vô bờ bến. Xin cho mỗi người chúng con cũng biết đáp lại tình yêu của Chúa và chia sẻ tình yêu ấy với anh chị em chúng con bằng tất cả những gì mà Chúa đã ban tặng cho chúng con. Amen.


Comments are closed.