Thứ Sáu sau Chúa Nhật 5 Mùa Chay – Năm C

Lời Chúa: Ga 10, 31-42

Khi ấy, người Do-thái lượm đá để ném Chúa Giêsu. Người lên tiếng hỏi rằng: “Ta đã cho các ngươi thấy nhiều việc tốt lành bởi Cha Ta. Vậy vì việc nào mà các ngươi muốn ném đá Ta?” Người Do-thái trả lời: “Chúng tôi muốn ném đá ông không phải vì việc lành, nhưng vì một lời lộng ngôn, bởi vì ông chỉ là người mà lại tự cho mình là Thiên Chúa”. Chúa Giêsu đáp lại: “Nào trong sách luật của các ngươi không có chép câu này: “Ta đã nói: các ngươi là thần”? Vậy nếu sách luật gọi những kẻ được nghe lời Chúa là thần, mà Kinh Thánh không thể huỷ diệt được, thì tại sao các ngươi nói với Ðấng đã được Chúa Cha thánh hoá và sai đến trong trần gian rằng “Ông nói lộng ngôn”, vì Ta đã nói Ta là Con Thiên Chúa? Nếu Ta không làm những việc của Cha Ta, thì các ngươi đừng tin Ta. Nhưng nếu Ta làm những việc đó, thì dầu các ngươi không muốn tin Ta, cũng hãy tin vào các việc đó, để các ngươi biết và tin rằng: Cha ở trong Ta, và Ta ở trong Cha”. Bởi đó họ tìm cách bắt Người, nhưng Người thoát khỏi tay họ. Người lại qua bên kia sông Giođan, nơi trước kia Gioan đã làm phép rửa. Và Người ở lại đó. Có nhiều kẻ đến cùng Người. Họ nói: “Gioan đã không làm một phép lạ nào. Nhưng mọi điều Gioan nói về người này đều đúng cả”. Và có nhiều kẻ tin Người.


Suy niệm

“Nếu tôi không làm các việc của Cha tôi, thì các ông đừng tin tôi. Còn nếu tôi làm các việc đó, thì dù các ông không tin tôi, ít ra cũng hãy tin các việc đó. Như vậy, các ông sẽ biết và ngày càng biết thêm rằng: Chúa Cha ở trong tôi và tôi ở trong Chúa Cha.”Ga (10, 37-38)

Người Do Thái muốn ném đá Đức Giêsu, vì họ cho rằng Người phạm thượng khi dám tự xưng mình là Con Thiên Chúa. Trước sự giận dữ của người Do Thái, Đức Giêsu vẫn bình tĩnh đối thoại với họ. Người muốn họ hiểu ra rằng, Đấng Messia mà họ mong đợi, nay đang hiện diện ở giữa họ. Để minh chứng điều đó, Đức Giêsu không chỉ dùng lời nói, mà còn biểu lộ qua các hành động cụ thể. Các phép lạ Người thực hiện là bằng chứng xác thực vị thế Messia của Người. Bởi lẽ, tất cả những việc đó chỉ có thể phát xuất từ quyền năng và lòng thương xót của Thiên Chúa. Dẫu vậy, giới lãnh đạo Do Thái vẫn cố chấp, cứng lòng.

Lời Chúa hôm nay nhắn nhủ chúng ta rằng: lời chứng hữu hiệu nhất cho Tin Mừng, không chỉ dừng lại ở ngôn từ, song phải bằng cả đời sống. Quả thực, những việc làm cụ thể như một ánh mắt cảm thông, một bàn tay tương trợ… sẽ giúp tha nhân nhận ra lòng thương xót Chúa tốt hơn ngàn lời lợi khẩu. Đức Chân Phước Phaolô VI đã nói: “Người thời nay sẵn sàng nghe những chứng nhân hơn thầy dạy, và giả như người ta có nghe thầy dạy là vì thầy dạy cũng đã là chứng nhân” (Tông huấn loan báo Tin Mừng, số 41).

Lạy Chúa Giêsu, không có Chúa chúng con không thể làm được gì, nhưng nếu có Chúa ở bên, chúng con có thể làm được tất cả. Xin Chúa thêm đức tin và sức mạnh cho chúng con, để chúng con dám biến cuộc sống của mình thành lời chứng thiết thực nhất cho lòng thương xót Chúa. Amen.


Thánh Syrilô, Giám mục Giêrusalem, tiến sĩ Hội Thánh

Thánh Sy-ri-lô có tài, có đức và cuộc đời của Ngài luôn chói ngời các nhân đức, Ngài đã sống như lời Chúa: “Ta sẽ cho dân Ta những mục tử như lòng Ta mong muốn. Các mục tử này sẽ dùng sự khôn ngoan và giáo lý mà chăn dắt đoàn chiên”(Giêr. 3, 15)……..xem tiếp


Comments are closed.