Thứ Bảy sau Chúa Nhật 5 Mùa Chay – Năm C

Lời Chúa: Mt 1,16.18-21.24a

Giacóp sinh Giuse là bạn của Maria, mẹ của Chúa Giêsu gọi là Ðức Kitô. Chúa Kitô giáng sinh trong hoàn cảnh sau đây: Mẹ Người là Maria đính hôn với Giuse, trước khi về chung sống với nhau, đã thụ thai bởi phép Chúa Thánh Thần. Giuse bạn của bà là người công chính, không muốn tố cáo bà, nên định tâm lìa bỏ bà cách kín đáo. Nhưng đang khi định tâm như vậy, thì Thiên thần hiện đến cùng ông trong giấc mơ và bảo: “Hỡi Giuse con vua Ðavít, đừng ngại nhận Maria về nhà làm bạn mình, vì Maria mang thai là bởi phép Chúa Thánh Thần; bà sẽ sinh hạ một con trai mà ông đặt tên là Giêsu: vì chính Người sẽ cứu dân mình khỏi tội”. Khi tỉnh dậy, Giuse đã thực hiện như lời Thiên thần Chúa truyền.


Suy niệm

“Giuse đã thực hiện như lời Thiên thần Chúa truyền”.

Trước những thử thách của cuộc sống, thánh Giuse đã chọn một qui tắc để hướng dẫn suy nghĩ và cách ứng xử của mình : vâng theo thánh ý Chúa. Vượt qua những suy nghĩ cá nhân, thậm chí dù cả khi những suy nghĩ ấy “thấm đượm vẻ ứng xử của một người công chính”, Giuse vẫn để cho thánh ý Chúa được thể hiện trong cuộc sống của mình.

Ngày nay, đời sống gia đình rất thường bị chia rẽ, bất hòa vì mọi người chỉ muốn đề cao ý kiến cá nhân, lấy suy nghĩ của mình làm tiêu chuẩn cho mọi giải pháp cuộc sống. Bài học nơi cuộc sống Thánh Giuse cho chúng ta một chìa khóa : khi thi hành thánh ý Chúa, mọi bế tắc của gia đình, cộng đoàn sẽ được khai thông.

Lạy Thánh Cả Giuse người công chính, chuẩn mực hạnh phúc mà Ngài để lại cho chúng con là thực thi thánh ý Chúa. Xin Thánh Cả chuyển cầu cho tất cả những vị gia trưởng trong xã hội hôm nay, biết hành động trong sự soi dẫn của đức tin để yêu thương vợ con, sống mẫu mực hài hòa với mọi người. Xin Thánh Cả là Bổn mạng giáo phận, tiếp tục truyền lửa yêu thương, để dù ở hoàn nào chúng con cũng biết nhận ra ý Chúa và sống thánh ý Chúa. Amen.


Thánh Giuse, Bạn Trăm Năm Đức Maria

Thánh Luca viết: “Đây là người quản gia trung tín và khôn ngoan, Chúa đã đặt lên coi sóc gia đình Chúa”( Lc 12, 42 ) và qua Tin Mừng của thánh Matthêu, Chúa nói: “Hỡi gia nhân tài giỏi và trung tín. Hãy vào chung hưởng phúc lạc với chủ nhân”( Mt 25, 21 ). Thánh Giuse được Giáo Hội ca ngợi là người trung tín và khôn ngoan. Cuộc sống của thánh nhân là cả một cuộc đời âm thầm, khiêm nhượng. Thánh Giuse đã tận tụy gìn giữ gia đình Nagiarét mà Chúa trao phó cho Ngài coi sóc, trông nom. Ngài đã hoàn thành sứ mạng Chúa trao với tất cả lòng tin, sự hiền lành và khiêm nhượng………xem tiếp


Comments are closed.