Thứ Sáu sau Chúa Nhật 5 Mùa Chay – Năm B

Lời Chúa: Ga 10, 31-42

Khi ấy, người Do-thái lượm đá để ném Chúa Giêsu. Người lên tiếng hỏi rằng: “Ta đã cho các ngươi thấy nhiều việc tốt lành bởi Cha Ta. Vậy vì việc nào mà các ngươi muốn ném đá Ta?” Người Do-thái trả lời: “Chúng tôi muốn ném đá ông không phải vì việc lành, nhưng vì một lời lộng ngôn, bởi vì ông chỉ là người mà lại tự cho mình là Thiên Chúa”. Chúa Giêsu đáp lại: “Nào trong sách luật của các ngươi không có chép câu này: “Ta đã nói: các ngươi là thần”? Vậy nếu sách luật gọi những kẻ được nghe lời Chúa là thần, mà Kinh Thánh không thể huỷ diệt được, thì tại sao các ngươi nói với Ðấng đã được Chúa Cha thánh hoá và sai đến trong trần gian rằng “Ông nói lộng ngôn”, vì Ta đã nói Ta là Con Thiên Chúa? Nếu Ta không làm những việc của Cha Ta, thì các ngươi đừng tin Ta. Nhưng nếu Ta làm những việc đó, thì dầu các ngươi không muốn tin Ta, cũng hãy tin vào các việc đó, để các ngươi biết và tin rằng: Cha ở trong Ta, và Ta ở trong Cha”. Bởi đó họ tìm cách bắt Người, nhưng Người thoát khỏi tay họ. Người lại qua bên kia sông Giođan, nơi trước kia Gioan đã làm phép rửa. Và Người ở lại đó. Có nhiều kẻ đến cùng Người. Họ nói: “Gioan đã không làm một phép lạ nào. Nhưng mọi điều Gioan nói về người này đều đúng cả”. Và có nhiều kẻ tin Người.

 


Suy niệm

 Người Do Thái bực bội với Đức Giê-su tới nỗi muốn ném đá Ngài. Họ tấn công Người vì họ cho rằng Người đã phạm thượng đến Thiên Chúa khi tự coi mình là Con Thiên Chúa. Luật Môsê cho phép họ ném đá bất cứ ai dám xúc phạm đến Đức Chúa (x. Lv 24,16). Chúa Giêsu đến trần gian để mặc khải về Thiên Chúa, bằng lời rao giảng và hành động của Người. Quả vậy, tất cả những việc Chúa Giê-su làm đều tốt đẹp: cứu chữa kẻ bệnh tật, cho kẻ chết sống lại, ban của ăn cho người đói khát… những việc ấy tiết lộ Ngài là Con Thiên Chúa. Lời rao giảng của Đức Kitô là Lời Thiên Chúa nên đã lôi cuốn nhiều người đến cùng Ngài. Nhưng một số người Do Thái cứng lòng đã không đón nhận lời rao giảng này.

 Sống trong một xã hội hưởng thụ, nơi đó những giá trị của Lời Chúa ít được tôn trọng, những Kitô hữu cũng dễ bị tác động. Hãy để cho việc làm của Đức Kitô thách thức lòng tin của chúng ta và thế giới. Đồng thời hãy tin rằng Lời Chúa là sự sống và sức mạnh cho những kẻ tin. Sống Tin Mừng với tất cả niềm vui và trở nên nhân chứng của Chúa cho thế giới hôm nay là điều mà Đức Kitô chờ đợi nơi chúng ta. Có thể người ta không nghe lời chúng ta nói về Chúa nhưng họ sẽ tin vào Chúa nếu họ cảm nghiệm được tình yêu của Chúa qua hành động và thái độ sống của chúng ta.

Lạy Chúa, xin chạm đến tâm hồn chúng con bằng lửa tình yêu của Chúa. Xin đốt nóng và khắc ghi vào trái tim con Lời Hằng Sống của Ngài. Xin ban cho chúng con trở thành những người luôn biết thực thi Lời Chúa thay vì chỉ biết nghe suông mà thôi. Amen. 


Comments are closed.