Thứ Năm sau Chúa Nhật 5 Mùa Chay – Năm B

Lời Chúa: Ga 8, 51-59

Khi ấy, Chúa Giêsu nói với người Do-thái rằng: “Quả thật, quả thật, Ta bảo các ngươi: Nếu ai giữ lời Ta, thì muôn đời sẽ không phải chết”. Người Do-thái lại nói: “Bây giờ thì chúng tôi biết rõ ông bị quỷ ám. Abraham đã chết và các tiên tri cũng vậy, thế mà ông lại nói: “Ai giữ lời Ta, thì không bao giờ phải chết”. Chẳng lẽ ông lại lớn hơn cha chúng tôi là Abraham sao? Ngài đã chết, các tiên tri cũng đã chết. Ông cho mình là ai?” Chúa Giêsu trả lời: “Nếu Ta tự tôn vinh chính mình, thì vinh quang của Ta sẽ không giá trị gì. Chính Cha Ta tôn vinh Ta. Người là chính Ðấng các ngươi xưng là Thiên Chúa của các ngươi. Vậy mà các ngươi không biết Người. Còn Ta, Ta biết Người. Nếu Ta nói Ta không biết Người, thì Ta cũng nói dối như các ngươi. Nhưng Ta biết Người, và Ta giữ lời Người. Cha các ngươi là Abraham đã hân hoan, vì nghĩ sẽ được thấy ngày của Ta. Ông đã thấy và đã vui mừng”. Người Do-thái liền nói: “Ông chưa được năm mươi tuổi mà đã trông thấy Abraham rồi sao?” Chúa Giêsu trả lời: “Quả thật, quả thật, Ta nói với các ngươi: Khi Abraham chưa sinh ra, thì Ta đã có rồi”. Bấy giờ họ lượm đá ném Ngài, nhưng Chúa Giêsu ẩn mình đi ra khỏi đền thờ.

 


Suy niệm

 Trong niềm tin Kitô giáo, chúng ta tin nhận Chúa Giêsu là Con Thiên Chúa và là Thiên Chúa thật. Qua cuộc đối thoại với người Do Thái trong bài Tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu đã tỏ bày cho chúng ta biết mối tương quan giữa Người và Chúa Cha. Mặc dầu là Thiên Chúa thật nhưng Chúa Giêsu đã không đi tìm vinh quang cho mình, không phô trường quyền lực, không tìm cách để cho người đời ca khen chúc tụng. Trái lại, làm gì hay nói gì, Chúa Giêsu luôn tìm cách quy hướng và làm rạng rỡ danh của Chúa Cha. Trong cuộc sống ở trần gian, dù bị người đời hiểu lầm, chê cười, chống đối, thậm chí là ném đá, Chúa vẫn không nản lòng bỏ cuộc nhưng một lòng trung thành với sứ mệnh Chúa Cha đã trao phó.

 Khi nhìn vào xã hội hôm nay, chúng ta nhận thấy nhiều người vì cái tôi ích kỉ của mình, thường đi tìm vinh quang cho mình bằng cách tự phụ, phô trương, khoe khoang và bắt người khác phục tùng mình. Chúng ta cũng dễ tìm vinh quang nơi người đời, và coi đó như là cùng đích của cuộc đời. Chính vì thế, chúng ta dễ buồn lòng nản chí khi bị chê cười hay gặp thất bại. Lời Chúa hôm nay như là lời mời gọi mỗi người chúng ta trở về với con người thật của mình, nhìn nhận những gì mình đang có đều do tình thương nhưng không và lòng nhân từ Chúa ban, qua đó sống đúng với nhân phẩm của mình, để danh Chúa được tôn vinh và mang lại lợi ích cho bản thân mình.

Lạy Chúa, khi sống ở trần gian, Chúa luôn tìm và thi hành Thánh Ý Chúa Cha. Chính vì thế, hôm nay Chúa đã bình tĩnh, nhẫn nại và quảng đại đối thoại với người Do Thái, dù họ cố chấp và chống đối. Xin Chúa dạy chúng con luôn tươi tắn và dịu dàng trước mọi biến cố của cuộc sống. Khi chúng con gặp thất vọng, gặp những người hờ hững vô tâm, hay gặp sự bất trung bất tín nơi những người chúng con tin cậy, xin giúp chúng con bình tĩnh, nhẫn nại như Chúa đã làm để mang lại bình an và hạnh phúc cho cuộc sống chung. Amen. 


Comments are closed.