Thứ Sáu sau Chúa Nhật 4 Thường Niên – Ngày 03/02/2017

Lời Chúa: Mc 6,14-29

Khi ấy, vua Hêrôđê nghe nói về Chúa Giêsu, vì danh tiếng Người đã lẫy lừng, kẻ thì nói: “Gioan Tẩy giả đã từ cõi chết sống lại, nên ông đã làm những việc lạ lùng”; kẻ thì bảo: “Ðó là Êlia”; kẻ khác lại rằng: “Ðó là một tiên tri như những tiên tri khác”. Nghe vậy, Hêrôđê nói: “Ðó chính là Gioan trẫm đã chặt đầu, nay sống lại”. Vì chính vua Hêrôđê đã sai bắt Gioan và giam ông trong ngục, nguyên do tại Hêrôđia, vợ của Philipphê anh vua mà vua đã cưới lấy. Vì Gioan đã bảo Hêrôđê: “Nhà vua không được phép chiếm lấy vợ anh mình”. Phần Hêrôđia, nàng toan mưu và muốn giết ông, nhưng không thể làm gì được, vì Hêrôđê kính nể Gioan, biết ông là người chính trực và thánh thiện, và giữ ông lại. Nghe ông nói, vua rất phân vân, nhưng lại vui lòng nghe. Dịp thuận tiện xảy đến vào ngày sinh nhật Hêrôđê, khi vua thết tiệc các quan đại thần trong triều, các sĩ quan và những người vị vọng xứ Galilêa. Khi con gái nàng Hêrôđia tiến vào nhảy múa, làm đẹp lòng Hêrôđê và các quan khách, thì vua liền nói với thiếu nữ ấy rằng: “Con muối gì, cứ xin, trẫm sẽ cho”, và vua thề rằng: “Con xin bất cứ điều gì, dù là nửa nước, trẫm cũng cho”. Cô ra hỏi mẹ: “Con nên xin gì?” Mẹ cô đáp: “Xin đầu Gioan Tẩy Giả”. Cô liền vội vàng trở vào xin vua: “Con muốn đức vua ban ngay cho con cái đầu Gioan Tẩy Giả đặt trên đĩa”. Vua buồn lắm, nhưng vì lời thề và vì có các quan khách, nên không muốn làm cho thiếu nữ đó buồn. Và lập tức, vua sai một thị vệ đi lấy đầu Gioan và đặt trên đĩa. Viên thị vệ liền đi vào ngục chặt đầu Gioan, và đặt trên đĩa trao cho thiếu nữ, và thiếu nữ đem cho mẹ. Nghe tin ấy, các môn đệ Gioan đến lấy xác ông và mai táng trong mồ.


Suy niệm

“Ông Gioan, ta đã cho chém đầu, chính ông ấy đã trỗi dậy !” (Mc 6,16).

Vua Hêrôđê lúng túng khi nghe nói về Chúa Giêsu. Sự lúng túng nổi lên trong vua khi ông nghe những dư luận về nhân vật có quyền năng làm phép lạ: “người mù xem thấy, kẻ què được đi, người cùi được sạch, kẻ điếc được nghe, người chết sống lại, kẻ nghèo được nghe Tin Mừng” (Mt 11,5). Ông lo sợ Chúa Giêsu chính là thánh Gioan Tẩy Giả trỗi dậy. Ông thầm nghĩ với những quyền năng ấy, Chúa Giêsu sẽ ngăn cản những thú vui, những lợi ích riêng tư của ông và nhất là làm nguy hại đến ngai vua của ông như thánh Gioan đã làm. Vua Hêrôđê là đại diện cho những con người sống đam mê trần gian. Trái ngược với vua Hêrôđê, thánh Gioan xuất hiện trong ánh quang của sự công chính và thánh thiện. Trong vai trò tiền hô của Đấng Mêsia, thánh nhân đã can đảm sống và làm chứng cho sự thật, dù phải trả giá bằng ngục tù và cái chết. Khác với Hêrôđê, cùng nghe nói về những việc Chúa Giêsu đã làm: “người mù xem thấy, kẻ què được đi, người cùi được sạch, kẻ điếc được nghe, người chết sống lại, kẻ nghèo được nghe Tin Mừng” (Mt 11,5), thánh Gioan Tẩy Giả đã rất đỗi vui mừng vì tin rằng Đấng Mêsia mà ông loan báo đã đến. Thánh nhân là đại diện cho những con người sống niềm tin Nước Trời ngay tại trần gian này.

Cuộc sống ngày nay vẫn có những con người sống đối nghịch với nhau như vậy. Có những người vẫn hoạ lại hình ảnh vua Hêrôđê: sống chạy theo những đam mê, thú vui, lợi ích riêng tư và địa vị xã hội, chấp nhận thoả hiệp với trần gian, chà đạp tiếng lương tâm, sống như thể không có sự hiện diện Thiên Chúa. Hạnh phúc của họ chỉ dừng lại ở trần gian.
Bên cạnh đó, vẫn có những người sống can đảm làm chứng cho Thiên Chúa như thánh Gioan Tẩy Giả. Họ luôn tin tưởng vào một Thiên Chúa quan phòng và yêu thương. Cuộc sống của những người này không dừng lại ở trần gian nhưng hướng lên Nước Trời. Chính vì vậy, họ luôn hướng về phía sự thật dù sự thật đòi phải trả giá bằng thiệt thòi, đau thương, thậm chí là cái chết ở đời này.

 

Lạy Chúa, xin ban cho con ơn sức mạnh để vượt qua những cám dỗ ngọt bùi, những thử thách đắng cay. Xin cho cuộc sống của con trở thành lời chứng cho tình yêu và ơn cứu độ của Chúa ở đời này. Amen.


Comments are closed.