Thứ Sáu sau Chúa Nhật 4 Thường Niên – Năm B

Lời Chúa: Mc 6, 14-29

Khi ấy, vua Hêrôđê nghe nói về Chúa Giêsu, vì danh tiếng Người đã lẫy lừng, kẻ thì nói: “Gioan Tẩy giả đã từ cõi chết sống lại, nên ông đã làm những việc lạ lùng”; kẻ thì bảo: “Ðó là Êlia”; kẻ khác lại rằng: “Ðó là một tiên tri như những tiên tri khác”. Nghe vậy, Hêrôđê nói: “Ðó chính là Gioan trẫm đã chặt đầu, nay sống lại”. Vì chính vua Hêrôđê đã sai bắt Gioan và giam ông trong ngục, nguyên do tại Hêrôđia, vợ của Philipphê anh vua mà vua đã cưới lấy. Vì Gioan đã bảo Hêrôđê: “Nhà vua không được phép chiếm lấy vợ anh mình”. Phần Hêrôđia, nàng toan mưu và muốn giết ông, nhưng không thể làm gì được, vì Hêrôđê kính nể Gioan, biết ông là người chính trực và thánh thiện, và giữ ông lại. Nghe ông nói, vua rất phân vân, nhưng lại vui lòng nghe. Dịp thuận tiện xảy đến vào ngày sinh nhật Hêrôđê, khi vua thết tiệc các quan đại thần trong triều, các sĩ quan và những người vị vọng xứ Galilêa. Khi con gái nàng Hêrôđia tiến vào nhảy múa, làm đẹp lòng Hêrôđê và các quan khách, thì vua liền nói với thiếu nữ ấy rằng: “Con muối gì, cứ xin, trẫm sẽ cho”, và vua thề rằng: “Con xin bất cứ điều gì, dù là nửa nước, trẫm cũng cho”. Cô ra hỏi mẹ: “Con nên xin gì?” Mẹ cô đáp: “Xin đầu Gioan Tẩy Giả”. Cô liền vội vàng trở vào xin vua: “Con muốn đức vua ban ngay cho con cái đầu Gioan Tẩy Giả đặt trên đĩa”. Vua buồn lắm, nhưng vì lời thề và vì có các quan khách, nên không muốn làm cho thiếu nữ đó buồn. Và lập tức, vua sai một thị vệ đi lấy đầu Gioan và đặt trên đĩa. Viên thị vệ liền đi vào ngục chặt đầu Gioan, và đặt trên đĩa trao cho thiếu nữ, và thiếu nữ đem cho mẹ. Nghe tin ấy, các môn đệ Gioan đến lấy xác ông và mai táng trong mồ.

 


Suy niệm

 Trong đoạn Tin mừng hôm nay, thánh sử Marcô đã thuật lại việc thánh Gioan Tẩy giả bị trảm quyết dù ngài là người công chính. Cũng vậy, xã hội vẫn đầy rẫy những bất công dành cho người công chính. Điều này giúp ta biết can đảm và chấp nhận những thiệt thòi do người xấu gây ra cho mình. Hơn nữa, nhìn vào Hêrôđê và Hêrôđia, chúng ta nhận ra khi người ta vướng vào đam mê, khoái lạc và ham danh vọng thì thường sinh ra ghen tương, đố kỵ, ganh tỵ, oán thù và gian ác. Chúng ta cần noi gương thánh Gioan Tẩy giả sẵn sàng hi sinh đến cả mạng sống để bảo vệ sự thật và công lý. Chính cái chết của thánh Gioan là hình ảnh sống động nhất loan báo về cái chết của Chúa Giêsu. Qua đó, chúng ta hình dung được số phận của người môn đệ theo Chúa, các chứng nhân của Chúa Kitô. Người tông đồ theo Chúa phải là người trung thành với sự thật, làm chứng cho sự thật dù vì sự thật mà chúng ta bị thiệt thòi, đau thương.

Lạy Chúa Giêsu ! Chúa đã chọn con đường thập giá để cứu chuộc nhân loại. Xin cho chúng con biết can đảm vác thập giá mỗi ngày theo Chúa. Nhất là xin cho gia đình chúng con biết đón nhận thập giá như phương thế Chúa dùng để thanh luyện niềm tin và tình yêu của chúng con. Xin cho chúng con biết chấp nhận khác biệt, giới hạn của nhau để cảm thông và tha thứ cho nhau mỗi ngày. Amen.  


 

Comments are closed.