Thứ Sáu sau Chúa Nhật 20 Thường Niên – Ngày 19/08/2016

Lời Chúa: Mt 22, 34 – 40

Khi ấy, những người biệt phái nghe tiếng Chúa Giêsu đã làm cho những người Sađốc câm miệng, thì họp nhau lại. Ðoạn một người thông luật trong nhóm họ hỏi thử Người rằng: “Thưa Thầy, trong lề luật, giới răn nào trọng nhất?” Chúa Giêsu phán cùng người ấy rằng: “Ngươi hãy yêu mến Chúa là Thiên Chúa ngươi hết lòng, hết linh hồn và hết trí khôn ngươi. Ðó là giới răn thứ nhất và trọng nhất. Nhưng giới răn thứ hai cũng giống giới răn ấy, là: Ngươi hãy yêu thương kẻ khác như chính mình ngươi. Toàn thể lề luật và sách các tiên tri đều tóm lại trong hai giới răn đó”.


Suy niệm

“Ngươi phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, hết lòng, hết linh hồn và hết sức ngươi. Đó là điều răn trọng nhất và điều răn thứ nhất”. (Mt 22, 37 – 38)

Bất cứ xã hội lớn nhỏ nào cũng cần phải có luật lệ, cho dù chỉ là trong một gia đình hay một đội thể thao. Đối với dân Do Thái, họ vẫn tự hào là được Thiên Chúa tuyển chọn làm dân riêng và Ngài đã ban lề luật cho họ qua Môisê. Với họ, việc tuân giữ lề luật là dấu chỉ họ thuộc về Thiên Chúa, là con cháu Apraham. Với tinh thần vị luật như thế, giới lãnh đạo Do Thái đã thêm vào những khoản luật rất chi li. Dân Do Thái có tất cả 613 điều luật, trong đó 248 luật buộc và 365 luật cấm. Vì có nhiều luật như thế nên nhiều người không biết luật nào là quan trọng nhất, cho dù là những người thông luật. Trong bài Tin mừng hôm nay, một nhà thông luật đã hỏi Chúa Giêsu xem điều răn nào quan trọng nhất. Chúa Giêsu đã không ngần ngại khẳng định rằng: “Ngươi phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi hết lòng, hết linh hồn và hết sức ngươi. Đó là điều răn trọng nhất và điều răn đứng đầu. Còn điều răn thứ hai, cũng giống điều răn ấy, là : Ngươi phải yêu người thân cận như chính mình.”

Ngày nay, nhiều người cho rằng, bổn phận đối với Thiên Chúa là chu toàn việc dự lễ ngày Chúa nhật. Vì thế mà có nhiều người tham dự thánh lễ ngày Chúa nhật một cách miễn cưỡng. Luật vị luật chứ không vì sự tự nguyện. Có nhiều bạn trẻ đã bị xu hướng của thời đại ảnh hưởng và coi ngày Chúa nhật chỉ là một ngày để nghỉ ngơi và ăn chơi du lịch. Nhiều người đã và đang dần đánh mất ý thức về tầm quan trọng của ngày Chúa nhật và bổn phận đối với Chúa. Lời Chúa hôm nay nhắc nhở cho chúng ta đừng quên bổn phận đối với Chúa và sống bác ái với tha nhân, bằng việc sống tốt mối tương quan chiều dọc và cả chiều ngang. Đó là ta đã chu toàn điều răn quan trọng nhất trong mọi điều răn.

Lạy Chúa, cuộc sống thực dụng ngoài xã hội khiến chúng con hay tính toán thiệt hơn, kể cả đối với Chúa, khi cân đo đong đếm thời gian dành cho Chúa. Xin cho chúng con cảm nhận được tình thương và biết bao ơn lành Chúa không ngừng ban phát quảng đại cho chúng con, để biết khiêm tốn cảm tạ Chúa và sửa đổi sự hẹp hòi, ích kỷ của bản thân mình với Chúa và với tha nhân. Amen


Comments are closed.