Thứ Năm sau Chúa Nhật 20 Thường Niên – Ngày 18/08/2016

Lời Chúa: Mt 22, 1-14

Khi ấy, Chúa Giêsu lại phán cùng các đầu mục tư tế và kỳ lão trong dân những dụ ngôn này rằng: “Nước Trời giống như vua kia làm tiệc cưới cho hoàng tử. Vua sai đầy tớ đi gọi những người đã được mời dự tiệc cưới, nhưng họ không chịu đến. Vua lại sai các đầy tớ khác mà rằng: “Hãy nói cùng những người đã được mời rằng: Này ta đã dọn tiệc sẵn rồi, đã hạ bò và súc vật béo tốt rồi, mọi sự đã sẵn sàng: xin mời các ông đến dự tiệc cưới”. Nhưng những người ấy đã không đếm xỉa gì và bỏ đi: người thì đi thăm trại, người thì đi buôn bán, những người khác thì bắt đầy tớ vua mà nhục mạ và giết đi. Khi vua nghe biết, liền nổi cơn thịnh nộ, sai binh lính đi tru diệt bọn sát nhân đó, và thiêu huỷ thành phố của chúng. Bấy giờ vua nói với các đầy tớ rằng: “Tiệc cưới đã dọn sẵn sàng, nhưng những kẻ đã được mời không đáng dự. Vậy các ngươi hãy ra các ngả đường, gặp bất cứ ai, thì mời vào dự tiệc cưới”. Các đầy tớ liền đi ra đường, gặp ai bất luận tốt xấu, đều quy tụ lại và phòng cưới chật ních khách dự tiệc. Ðoạn vua đi vào quan sát những người dự tiệc, và thấy ở đó một người không mặc y phục lễ cưới. Vua liền nói với người ấy rằng: “Này bạn, sao bạn vào đây mà lại không mặc y phục lễ cưới?” Người ấy lặng thinh. Bấy giờ vua truyền cho các đầy tớ rằng: “Trói tay chân nó lại, ném nó vào nơi tối tăm, ở đó sẽ phải khóc lóc và nghiến răng!” Vì những kẻ được gọi thì nhiều, còn những kẻ được chọn thì ít”.


Suy niệm

«Kẻ được gọi thì nhiều, mà người được chọn thì ít » (Mt 22, 14).

Chúa Giêsu sử dụng hình ảnh quen thuộc của tiệc cưới để diễn tả Nước Trời: “Này cỗ bàn ta đã dọn xong, bò tơ và thú béo đã hạ rồi, mọi sự đã sẵn” (Mt 22,4). Vua sai đầy tớ đi thỉnh quan khách đã được mời, xin họ đến dự tiệc cưới nhưng họ đều từ chối. Có ba lý do khác nhau: kẻ thì bận đi thăm trang trại- đại diện cho những người quá mải miết làm ăn, chỉ biết lo cho sự sống đời này mà không lo cho đời sau; người thì bận đi buôn-đại diện cho những người bon chen đi tìm lợi lộc thế gian về vật chất, danh vọng và lạc thú; kẻ thì bắt bớ các đầy tớ của vua mà xỉ nhục và giết đi-đại diện cho những người bất trung, xa lìa tình yêu Thiên Chúa và có những hành vi bách hại Giáo hội. Cuối cùng, những người thực sự tham dự tiệc cưới Hoàng tử lại là những người đến từ khắp các ngả đường, không phân biệt tốt xấu và không được dự liệu trước. Quả thật, đây là niềm vui lớn lao và hạnh phúc bất ngờ đối với họ.

Nơi bàn tiệc Thánh Thể, Chúa không ngừng mời gọi chúng ta hưởng nếm trước tiệc cưới Nước Trời. Nhờ Thánh Thể Chúa, ta được gia tăng ân sủng, tăng cường sức mạnh bác ái và nhất là bảo chứng cho ta tham dự vào vinh quang Nước Trời. Đây là phương thế hữu hiệu giúp ta tránh được sự xấu, làm suy yếu đam mê ích kỷ và chữa lành bệnh tật trong tâm hồn. Thế nhưng thái độ đáp trả của chúng ta trước lời mời gọi này như thế nào? Có khi nào chúng ta, giống như các thực khách trong dụ ngôn, viện lý do không có thời gian, bận mưu cầu cuộc sống, lo vui chơi giải trí,… mà coi thường hoặc từ chối lời mời trân trọng của Thiên Chúa?

Lạy Chúa Giêsu, vì yêu thương nhân loại mà Chúa đã có sáng kiến ở lại với chúng con trong bí tích Thánh Thể cực trọng. Sự hiện diện đầy yêu thương và liên lỉ của Chúa nâng đỡ và gìn giữ chúng con trong suốt cuộc đời. Xin cho chúng con biết tham dự Thánh lễ với tất cả ý thức đức tin, lòng yêu mến, sự tự nguyện và đưa Chúa vào trong đời sống thường nhật của chúng con. Amen.


Comments are closed.