Thứ Sáu sau Chúa nhật 2 Thường Niên – ngày 20/01/2017

Suy niệm

“Người chọn mười hai vị để theo Người, và sai các ông đi giảng và ban cho các ông quyền trừ quỷ.” (Mc 3, 14)

Qua đoạn Lời Chúa hôm nay, Thánh sử Máccô tường thuật lại việc Chúa Giêsu: gọi, chọn và sai Nhóm Mười Hai đi rao giảng Tin Mừng. Bước đầu tiên, Chúa gọi các ông. Vậy các ông là ai? Họ là những con người rất bình thường, người đánh cá, có khi là một kinh sư, hay người thu thuế tội lỗi. Bước tiếp theo, Chúa cho họ ở cùng, học cùng và cầu nguyện cùng Chúa. Được đi cùng, để chứng kiến các việc lành, các phép lạ Chúa làm cho người nghèo khổ, bệnh tật và tội lỗi. Trong khoảng thời gian được sống với Chúa, ít nhiều các ông đã được biến đổi về cung cách sống, các ông biết mến Chúa yêu người hơn. Cuối cùng, Chúa sai các ông đi rao giảng Tin Mừng với quyền trừ quỷ.

Chúa vẫn gọi trực tiếp từ trong sâu thẳm cõi lòng mỗi người hay gián tiếp qua người này kẻ nọ, hoặc Chúa phối hợp cả hai cách để nói lên kế hoạch yêu thương quan phòng của Chúa dành cho mỗi người. Chúa mời gọi chúng ta trở nên con cái của Chúa qua cha mẹ, mọi người và qua Giáo hội khi được lãnh nhận Bí Tích Rửa Tội. Được làm con Thiên Chúa, chúng ta được cộng tác vào công trình cứu chuộc của Ngài với ba chức năng: Ngôn sứ, Tư tế và Vương đế. Được làm con cái của Mẹ Giáo Hội, chúng ta cũng được hướng dẫn sống sao cho xứng đáng là con cái Thiên Chúa và là anh chị em với nhau. Cũng qua đó, chúng ta được Thiên Chúa ban ơn khôn ngoan, sức mạnh, lo liệu và can đảm để ra đi loan báo Tin Mừng cho mọi người ở khắp mọi nơi, với lời nói, việc làm và những cử chỉ yêu thương. Như thế, chúng ta mới có thể xoa dịu những đau khổ nơi những con người đang khổ đau và đưa họ trở về với Thiên Chúa là Đấng Tình Yêu.

Lạy Chúa, chúng con đang sống trong thế giới tục hóa, hưởng thụ, lương tâm đạo đức xuống cấp, luân lý đang bị con người xem thường. Vì thế, xin cho chúng con luôn biết tín thác vào tình yêu của Thiên Chúa, dám can đảm làm Tông Đồ cho Chúa trong thời đại phức tạp này. Mạnh dạn ra đi, rao giảng niềm vui Nước Trời cho mọi người ở khắp mọi nơi như các Tông Đồ năm xưa đã thực hiện. Amen.


Comments are closed.