Thứ Sáu sau Chúa Nhật 2 Mùa Chay – Năm C

Lời Chúa: Mt 21,33-43.45-46

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các thượng tế và các kỳ lão trong dân rằng: “Các ông hãy nghe dụ ngôn này: Có ông chủ nhà kia trồng được một vườn nho. Ông rào dậu chung quanh, đào hầm ép rượu và xây tháp canh; đoạn ông cho tá điền thuê, rồi đi phương xa. Ðến mùa nho, ông sai đầy tớ đến nhà tá điền để thu phần hoa lợi. Nhưng những người làm vườn nho bắt các đầy tớ ông: đánh đứa này, giết đứa kia và ném đá đứa khác. Chủ lại sai một số đầy tớ khác đông hơn trước, nhưng họ cũng xử với chúng như vậy. Sau cùng chủ sai chính con trai mình đến với họ, vì nghĩ rằng: Họ sẽ kính nể con trai mình. Nhưng bọn làm vườn vừa thấy con trai ông chủ liền bảo nhau: “Ðứa con thừa tự kia rồi: Nào anh em! Chúng ta hãy giết nó đi và chiếm lấy gia tài của nó”. Rồi họ bắt cậu, lôi ra khỏi vườn nho mà giết. Vậy khi chủ về, ông sẽ xử trí với bọn họ thế nào? Các ông trả lời: “Ông sẽ tru diệt bọn hung ác đó và sẽ cho người khác thuê vườn nho để cứ mùa nộp phần hoa lợi”. Chúa Giêsu phán: “Các ông chưa bao giờ đọc thấy trong Kinh Thánh sao: “Chính viên đá bọn thợ loại ra, đã trở nên viên đá góc; đó là việc Chúa làm và là việc lạ lùng trước mắt chúng ta?” Bởi vậy, Ta bảo các ông: Nước Thiên Chúa sẽ cất khỏi các ông để trao cho dân tộc khác biết làm cho trổ sinh hoa trái”. Các Thượng tế và biệt phái nghe dụ ngôn đó, thì hiểu Người ám chỉ về mình. Họ liền tìm cách bắt Người, nhưng lại sợ dân chúng, vì thiên hạ đều tôn Người là Tiên tri.


Suy niệm

Sau cùng, ông sai chính con trai mình đến gặp họ (Mt 21,37)

Dụ ngôn Những Tá Điền Sát Nhân kể về một ông chủ đã trao phó cả vườn nho quý của mình nho một số tá điền trông coi. Dù họ bất trung không nộp hoa lợi và còn sát hại những người ông gửi đến, ông vẫn tha thứ và kiên nhẫn mời gọi họ thay đổi. Thậm chí ông còn sai con mình đến với họ. Ông chủ nhân hậu đó chính là Thiên Chúa và Người Con Ngài sai đến là Chúa Giêsu. Thông qua Người Con, Thiên Chúa tỏ bày lòng thương xót cao cả dành cho con người, khao khát muốn con người được chung hưởng hạnh phúc cùng với Ngài: Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một của Người, để ai tin vào Con của Người thì không phải chết nhưng được sống muôn đời (Ga 3,16).

Mùa chay là dịp để mỗi người sám hối trở về với Thiên Chúa. Nếu lòng ta cứ ngoan cố như các tá điền sát nhân thì chắc chắc không đẹp lòng Chúa và sẽ gánh lấy số phận bi thương như họ. Nhưng sám hối có nhiều loại. Có loại sám hối chỉ có trong ý tưởng. Có loại sám hối chỉ có hành động bên ngoài mà không có sự biến đổi nội tâm. Có loại sám hối chỉ vì sợ bị Chúa luận phạt… Đó không phải là những thái độ sám hối Chúa mong đợi. Cách sám hối mà Chúa muốn xuất phát từ ý thức về tội lỗi bản thân và lòng khao khát muốn đáp trả lại tình thương vô biên, cao cả của Chúa, là khởi đi từ tấm lòng và biểu lộ ra bằng đời sống hoán cải. Liệu rằng ta đã có lòng sám hối ấy chưa?

Lạy Thiên Chúa là Cha nhân hậu, chúng con cảm tạ Cha đã ban cho chúng con Chúa Giêsu Kitô là đỉnh cao lòng thương xót của Cha và là Đấng cứu chuộc chúng con. Xin cho chúng con luôn biết lắng nghe Chúa Giêsu và hoán cải đời sống theo lời Người dạy để làm vui lòng Cha, và được ở trong Nước của Cha, hưởng tình thương và hạnh phúc dành cho con cái Cha muôn đời. Amen


Comments are closed.