Thứ Sáu sau Chúa Nhật 12 Thường Niên – Năm B

Lời Chúa: Mt 8, 1-4

Khi Chúa Giêsu ở trên núi xuống, đám đông dân chúng theo Người. Có một người cùi đến lạy Người mà thưa rằng: “Lạy Ngài, nếu Ngài muốn, Ngài có thể chữa tôi được sạch”. Chúa Giêsu giơ tay ra chạm đến anh ta và phán: “Ta muốn. Anh hãy lành bệnh”. Tức thì anh ta liền lành khỏi bệnh phong cùi. Chúa Giêsu phán bảo anh ta: “Hãy ý tứ, đừng nói với ai. Hãy đi trình diện với tư tế và dâng của lễ theo luật Môsê để minh chứng cho họ biết”.

 


Suy niệm

 Một trong những nỗi khổ đau, cay đắng của con người là bị kỳ thị, ruồng bỏ bởi chính đồng loại của mình. Trong bài Tin mừng hôm nay, người bệnh phong bị rơi vào tình cảnh đó. Người bệnh không chỉ chịu nỗi đau về thể xác như ung nhọt, ghẻ lở mà còn chịu những đau khổ về tinh thần, bị mọi người xa lánh, bị đẩy ra lề cộng đồng.

 Bệnh phong thể xác đã gây ra bao đau khổ cả thể xác lẫn tinh thần nhưng bệnh phong thiêng liêng còn khủng khiếp hơn nhiều. Đó là những tội trọng mà chúng ta vấp phạm làm mất lòng Chúa. Bệnh phong thiêng liêng này không chỉ làm ta mất ân sủng trước nhan Chúa mà còn mất tình liên đới với tha nhân. Vì thế, mỗi người chúng ta phải nhìn lại lòng mình, nhìn lại thực trạng tâm hồn mình để nhận dạng căn bệnh trầm kha này và mau mắn chạy đến với Chúa để được chữa lành và được phục hồi như người bệnh phong trong Tin Mừng.

Cầu nguyện

Lạy Chúa Giêsu, khi chữa lành người bệnh phong, Chúa đã chứng tỏ quyền năng chữa lành trên mọi bệnh tật và giải thoát con người khỏi tội lỗi. Xin Chúa giúp chúng con nhận ra những căn bệnh trong tâm hồn mình và khiêm tốn, tin tưởng, mau mắn chạy đến lòng thương xót Chúa để được chữa lành. Xin Chúa đoái thương xoa dịu nỗi đau của những bệnh nhân trên khắp hoàn cầu và khơi lên nhiều tấm lòng cảm thông, nhiều bàn tay phục vụ như dấu chỉ tình yêu quan phòng của Chúa. Amen. 


Comments are closed.