Thứ Năm sau Chúa Nhật 12 Thường Niên – Năm B

Lời Chúa: Mt 7, 21-29

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Không phải tất cả những ai nói với Thầy: “Lạy Chúa, Lạy Chúa”, là được vào nước trời, nhưng chỉ có người thực hiện ý Cha Thầy ở trên trời, kẻ ấy mới được vào nước trời. Trong ngày đó, nhiều người sẽ nói với Thầy rằng: “Lạy Chúa, Lạy Chúa, nào chúng con đã không nhân danh Chúa mà nói tiên tri, nhân danh Chúa mà trừ quỷ, và nhân danh Chúa mà làm nhiều phép lạ đó ư?” Và bấy giờ Thầy sẽ tuyên bố với chúng rằng: “Ta chẳng hề biết các ngươi, hỡi những kẻ làm điều gian ác, hãy lui ra khỏi mặt Ta”. “Vậy ai nghe những lời Thầy nói đây và đem thực hành, thì giống như người khôn ngoan, đã xây nhà mình trên đá; mưa có đổ xuống, nước có tràn vào, gió bão có thổi đến và lùa vào nhà đó, nhà đó vẫn không sập, vì nhà ấy được xây trên đá. Và hễ ai nghe những lời Thầy nói đây mà không đem ra thực hành, thì giống như người ngu đần, xây nhà mình trên cát, khi mưa sa nước lũ, gió thổi và lùa vào nhà đó, nhà sẽ sập và sẽ trở nên đống hoang tàn”. Khi Chúa đã nói xong những lời trên, dân chúng kinh ngạc về giáo lý của Người: vì Người dạy dỗ họ như Ðấng có quyền, chứ không như luật sĩ và các biệt phái của họ.

 


Suy niệm

 Thánh Gia-cô-bê tông đồ quả quyết trong lá thư của ngài: “ Ai bảo rằng mình có đức tin mà không hành động theo đức tin, thì nào có ích lợi gì? Đức tin có thể cứu người ấy được chăng? ” (Gc 1,27) Thực vậy, nếu đức tin của người tín hữu chỉ biểu lộ nơi môi miệng theo công thức “Lạy Chúa, lạy Chúa…” (Mt 7,21b) thì chưa đủ. Những người dù “nhân danh Chúa mà nói tiên tri, nhân danh Chúa mà trừ quỷ…” (Mt 7,22) nhưng nếu không chăm lo thực thi thánh ý Chúa với lòng yêu mến, vẫn có thể là những người bị Chúa từ chối: “Ta không hề biết các ngươi, xéo đi cho khuất mắt Ta, hỡi bọn làm điều gian ác.” (Mt 7,23b).

 Chỉ những ai sống và hành động theo đức tin, ngõ hầu thánh ý Thiên Chúa được thi hành thì mới xứng đáng vào Nước Trời. Họ được ví như người khôn ngoan, xây “ngôi nhà đức tin” trên đá: “Vậy ai nghe Thầy nói đây mà đem ra thực hành, thì ví được như người khôn xây nhà trên đá” (Mt 7,24) và sẽ tìm thấy Nước Trời.

Lạy Chúa, giữa cuộc đời nổi trôi này, nhiều khi chúng con lầm tưởng bản thân đang xây nhà trên đá, nhưng thực ra, ngôi nhà chúng con đang xây lại nằm trên đất mềm, cát lún. Ngôi nhà thoạt nhìn đẹp đẽ vững chãi nhưng vì được xây dựng bằng sự thờ kính Chúa ngoài môi miệng, bằng việc bác ái tông đồ khoa trương… nên khi gặp vài cơn sóng lớn là sụp đổ tan tành. Chính vì thế, xin Chúa giúp chúng con luôn nhận biết và thực thi thánh ý của Chúa với tất cả tấm lòng mến yêu. Amen.  


Comments are closed.