Thứ Sáu.NGÀY VII TRONG TUẦN BÁT NHẬT GIÁNG SINH – Ngày 31/12/2021

Lời Chúa: Ga 1, 1 – 18

1 Lúc khởi đầu đã có Ngôi Lời. Ngôi Lời vẫn hướng về Thiên Chúa, và Ngôi Lời là Thiên Chúa. 2 Lúc khởi đầu, Người vẫn hướng về Thiên Chúa.3 Nhờ Ngôi Lời, vạn vật được tạo thành,và không có Người, thì chẳng có gì được tạo thành. Điều đã được tạo thành4 ở nơi Người là sự sống, và sự sống là ánh sáng cho nhân loại.

5 Ánh sáng chiếu soi trong bóng tối, và bóng tối đã không diệt được ánh sáng. 6 Có một người được Thiên Chúa sai đến, tên là Gio-an.7 Ông đến để làm chứng, và làm chứng về ánh sáng, để mọi người nhờ ông mà tin.8 Ông không phải là ánh sáng, nhưng ông đến để làm chứng về ánh sáng.

9 Ngôi Lời là ánh sáng thật, ánh sáng đến thế gian và chiếu soi mọi người.10 Người ở giữa thế gian, và thế gian đã nhờ Người mà có, nhưng lại không nhận biết Người.11 Người đã đến nhà mình, nhưng người nhà chẳng chịu đón nhận.12 Còn những ai đón nhận, tức là những ai tin vào danh Người, thì Người cho họ quyền trở nên con Thiên Chúa. 13 Họ được sinh ra, không phải do khí huyết, cũng chẳng do ước muốn của nhục thể, hoặc do ước muốn của người đàn ông, nhưng do bởi Thiên Chúa.

14 Ngôi Lời đã trở nên người phàm và cư ngụ giữa chúng ta. Chúng tôi đã được nhìn thấy vinh quang của Người, vinh quang mà Chúa Cha ban cho Người, là Con Một đầy tràn ân sủng và sự thật. 15 Ông Gio-an làm chứng về Người, ông tuyên bố: “Đây là Đấng mà tôi đã nói: Người đến sau tôi, nhưng trổi hơn tôi, vì có trước tôi.”

16 Từ nguồn sung mãn của Người, tất cả chúng ta đã lãnh nhận hết ơn này đến ơn khác. 17 Quả thế, Lề Luật đã được Thiên Chúa ban qua ông Mô-sê, còn ân sủng và sự thật, thì nhờ Đức Giê-su Ki-tô mà có.18 Thiên Chúa, chưa bao giờ có ai thấy cả; nhưng Con Một vốn là Thiên Chúa và là Đấng hằng ở nơi cung lòng Chúa Cha, chính Người đã tỏ cho chúng ta biết.

 


Suy niệm

ĐỨC GIÊSU KITÔ – ÂN SỦNG CỦA TÌNH YÊU

“Ngôi Lời đã trở nên người phàm, và cư ngụ giữa chúng ta.” (Ga: 1, 14)

Thông thường, khi yêu nhau, người ta thường dành cho người mình yêu những điều tốt đẹp nhất. Thiên Chúa quá yêu thế gian, đến nỗi đã tặng ban cho nhân loại một món quà vô giá, là chính Con Một của Người. Đức Giêsu Kitô chính là Ân Sủng của Tình Yêu mà Thiên Chúa đã tặng ban cho con người và toàn thể vũ trụ.

Ngôi Hai Con Một Thiên Chúa, là chính Ngôi Lời, và cũng là chính Thiên Chúa. Ngôi Lời là chính Thiên Chúa, nhưng đã “hoàn toàn trút bỏ vinh quang, mặc lấy thân nô lệ, trở nên giống phàm nhân, sống như người trần thế” (Pl 2, 6 – 7). Người đã sinh làm con Đức Trinh nữ Ma-ri-a, đã thật sự trở nên một người giữa chúng ta, giống chúng ta về mọi phương diện, ngoại trừ tội lỗi (x. GS 22,2). Con Thiên Chúa đã xuống thế làm người, để cứu chuộc con người khỏi tội lỗi, và để mọi người được nhận làm con Thiên Chúa (x.Ga 4, 4–5).

Đương thời, khi Ngôi Hai nhập thể, đã có nhiều người tin và đón nhận Ân Sủng Tình Yêu mà Thiên Chúa đã gửi đến cho nhân loại. Họ để cho Đức Giêsu Kitô đi vào cuộc đời họ, biến đổi họ trở nên nghĩa tử của Thiên Chúa. Đó là Đức Maria, Thánh Giuse, cụ già Simeon… Bên cạnh đó, không ít người đã từ chối đón nhận niềm vui Giáng Sinh. Họ e ngại Đấng Messia sẽ làm thay đổi lối sống quen thuộc của họ. Đó là Hêrôđê sợ mất quyền cai trị, hay là những vị kinh sư, luật sĩ am hiểu kinh thánh nhưng lại không muốn đón tiếp một vị Messia xuất thân từ cảnh đơn nghèo. Đó là những người từ chối tin nhận Đức Giêsu chính là Đấng Được Xức Dầu, là Đấng Kitô mà thánh Gioan đã gọi những người đó là những kẻ Phản Kitô (x. 1Ga 2, 18).

Những người sống cùng thời với Đức Giêsu Kitô đã chọn các cách ứng xử khác nhau đối với Ân Sủng Tình Yêu mà Thiên Chúa đã gửi đến. Còn chúng ta ngày hôm nay thì sao? Chúng ta có thật sự mở lòng ra để đón nhận hay đang từ chối Ân Sủng Tình Yêu? Từ chối Ân Sủng đến từ Thiên Chúa là do chúng ta đang nghi ngờ tính xác thực của việc Đức Giêsu là Đấng Kitô của Thiên Chúa, hay chúng ta e sợ rằng chính khi đón nhận Đức Giêsu Kitô vào cõi lòng của mình, chúng ta phải thay đổi những thói quen, cách sống, thậm chí phải thay đổi cả con người để thích ứng với những yêu cầu, đòi hỏi của Người? Niềm vui Giáng Sinh là một niềm vui lớn lao, lớn đến nỗi cả vũ trụ cũng được mời gọi chung tiếng tung hô: “trời reo lên, đất hãy nhảy mừng,… vì Thiên Chúa ngự đến, Người ngự đến xét xử trần gian.” (Tv 96, 11 – 13), nên không ai có thể giữ niềm vui ấy cho riêng mình. Khi đón nhận niềm vui Giáng Sinh, chúng ta có hoan hỉ chia sẻ nó cho người khác, hay là chỉ giữ lại cho riêng mình? Nếu chưa chia sẻ niềm vui Giáng Sinh cho người khác, liệu có phải chăng chính chúng ta cũng chưa cảm nhận được niềm vui Giáng Sinh đang tràn ngập tâm hồn mình?

Trong tâm tình tràn ngập niềm vui ngày kỷ niệm Con Chúa Giáng Sinh, xin cho mỗi người chúng ta biết quảng đại chia sẻ niềm hoan hỉ lớn lao ấy đến cho những người xung quanh. Nếu chưa cảm nhận được niềm vui Giáng Sinh, chúng ta hãy cùng cầu xin Chúa thay đổi cõi lòng của mình, để tâm hồn chúng ta cũng được vui mừng hân hoan mà đón nhận Ân Sủng Tình Yêu tuyệt vời mà Thiên Chúa đã trao tặng.


Comments are closed.