Thứ 6 tuần 24 thường niên – Ngày 22/09/2017

Lời Chúa: Lc 8, 1-3

Khi ấy, Chúa rảo qua các thành thị và xóm làng, giảng dạy và loan báo Tin Mừng nước Thiên Chúa. Có nhóm Mười Hai cùng đi với Người, cũng có cả mấy người phụ nữ đã được chữa khỏi tà thần và bệnh tật: là bà Maria cũng gọi là Mađalêna, người đã được trừ khỏi bảy quỷ ám, bà Gioanna vợ của Chusa, viên quản lý của Hêrôđê, bà Susanna và nhiều bà khác; những bà này đã lấy của cải mình mà giúp Người.

 


Suy niệm

LÒNG QUẢNG ĐẠI

“Mấy người phụ nữ…đã lấy của cải mình mà giúp đỡ Đức Giêsu và các môn đệ.” (Lc 8,2-3).

Bài Tin Mừng hôm nay ghi lại việc các phụ nữ đi theo và phục vụ Đức Giêsu cùng các môn đệ trong công cuộc truyền giáo. Các bà đã trải qua quá khứ bị ma quỉ và bệnh tật trói buộc. “Đó là bà Maria gọi là Maria Mácđala, người đã được giải thoát khỏi bảy quỉ” (Lc 1,2). Các bà đã cảm nghiệm được sự mong manh của kiếp người, nhất là đã cảm nghiệm được Nước Trời, đã cảm nghiệm được ơn cứu độ của Chúa. Các bà hạnh phúc và muốn chia sẻ hạnh phúc đích thực đó với mọi người, bằng việc quảng đại chia sẻ của cải của mình vào công cuộc truyền giáo “Các bà đã lấy của cải của mình mà giúp đỡ Chúa Giêsu và các môn đệ” (Lc 1,3).

Qua mọi thời, tiền bạc luôn là thế lực trần gian mạnh nhất. với một xã hội duy vật, mức thang giá trị con người dường như được đặt trên nền tảng tài sản mà họ sở hữu. Vì vậy, họ tìm mọi cách để kiếm tiền. Thậm chí, nhiều người Kitô hữu còn hy sinh cả thời gian đi lễ, đọc kinh, cầu nguyện để kiếm thêm từng đồng bạc. Từ bỏ tiền của, điều này không dễ dàng. Nó luôn là lời cám dỗ ngọt ngào. Nó dễ dàng đẩy đưa ta xa Chúa như lời Thánh Phaolô gửi tín hữu Timôthê ‘cội rễ sinh ra mọi điều ác là tiền bạc’. Với đời này, tiền bạc là con dao hai lưỡi. Nếu ta lụy nó. Nó sẽ tiêu diệt ta. Nếu ta sử dụng nó. Nó sẽ là phương tiện tốt. Là ông chủ, nó ngăn cản ta đến Nước Trời. Là đầy tớ, nó giúp ta mua được hạnh phúc Thiên Đàng.

Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho ta thắng được tiền bạc và cám dỗ đời này nhờ niềm tin vào Chúa Kitô Phục Sinh. Ta sẽ sống lại với Người trong Nước Trời, trong đời sống mới – đời sống không cần tiền bạc. Vậy ta hãy noi gương các phụ nữ quảng đại dâng hiến tiền bạc để phục vụ cho công cuộc truyền giáo. Amen.


Comments are closed.