Thứ Năm Tuần VII Mùa Phục Sinh – Ngày 16/05/2024

Lời Chúa: Ga 17, 20-26

Khi ấy, Chúa Giêsu ngước mắt lên trời cầu nguyện rằng: “Con không cầu xin cho chúng mà thôi, nhưng còn cho tất cả những kẻ, nhờ lời chúng mà tin vào Con, để mọi người nên một, cũng như Cha ở trong Con và Con ở trong Cha, để cả chúng cũng nên một trong Ta, để thế gian tin rằng Cha đã sai Con. Con đã ban cho chúng vinh hiển mà Cha đã ban cho Con, để chúng nên một như Chúng Ta là một. Con ở trong chúng, và Cha ở trong Con, để chúng được hoàn toàn nên một và để thế gian biết rằng Cha đã sai Con, và Con đã yêu mến chúng như Cha đã yêu mến Con. Lạy Cha, những kẻ Cha ban cho Con thì Con muốn rằng Con ở đâu, chúng cũng ở đấy với Con, để chúng chiêm ngưỡng vinh quang mà Cha đã ban cho Con, vì Cha đã yêu mến Con trước khi tạo thành thế gian. Lạy Cha công chính, thế gian đã không biết Cha, nhưng Con biết Cha, và những người này cũng biết rằng Cha đã sai Con. Con đã tỏ cho chúng biết danh Cha, và Con sẽ còn tỏ cho chúng nữa, để tình Cha yêu Con ở trong chúng, và Con cũng ở trong chúng nữa”.

 


Suy niệm

HIỆP NHẤT THEO Ý MUỐN CỦA CHÚA

“Con không cầu xin cho chúng mà thôi, nhưng còn cho tất cả những kẻ, nhờ lời chúng mà tin vào Con, để mọi người nên một, cũng như Cha ở trong Con và Con ở trong Cha, để cả chúng cũng nên một trong Ta” (Ga 17, 24)

Trang Tin Mừng của thánh Gioan hôm nay đặt chúng ta – là những người đón tiếp và tin vào Ngôi Lời – vào trong trái tim và lời cầu nguyện của Chúa Giêsu. Trong giờ từ biệt, Chúa Giêsu không bận tâm tới số phận riêng của Người, nhưng tất cả tư tưởng đều hướng về các môn đệ cùng những người tin nghe lời các môn đệ giảng; và nhắm đến việc cứu độ họ. Ngài đã cầu xin cho tất cả nên một như Chúa Cha và Chúa Con là một. Sự hợp nhất mà Người muốn có là sự hợp nhất theo khuôn mẫu hợp nhất giữa Chúa Cha và Chúa Con. Sự hợp nhất này chính là nguồn mạch và sức mạnh giúp các môn đệ sống sự hợp nhất với nhau. Chỉ nhờ sự hợp nhất này của các môn đệ, mà thế gian mới “tin rằng, Cha đã sai Con”. Mục đích cuối cùng của Đức Giêsu là tất cả những ai tin vào Người đều có thể “thấy” vinh quang của Người, đều được ở với Người trên trời và được thông dự vào sự hiệp thông hoàn toàn của Người với Chúa Cha.

Lời cầu nguyện trên của Chúa Giêsu cho ta thấy ước muốn thực sự của Ngài đối với Hội Thánh hôm nay và mai sau là sự hiệp nhất và đồng thời cũng cho biết rằng thảm họa lớn giữa các môn đệ Ngài chính là sự chia rẽ. Ngài biết trước sẽ có sự chia rẽ trong Hội thánh và điều đó gây ra cho con cái Ngài biết bao đau thương. Quả thật, trên thế giới hôm nay, vẫn đang có biết bao sự đối nghịch, chia rẽ và hận thù! Giáo Hội cũng không tránh khỏi những đau thương đó, ngay cả các cộng đoàn giáo xứ, trong gia đình và trong các mối tương quan bạn bè.

Khi nói đến hiệp nhất, chúng ta thường mơ một sự hiệp nhất mà trong đó những ai nghĩ khác chúng ta, phải về phía chúng ta! Sự hiệp nhất theo ý muốn của Chúa không phải ở sự xóa bỏ những sự phong phú riêng biệt của mỗi người hoặc của mỗi nhóm, nhưng chúng ta phải xây dựng sự hiệp nhất trong sự tôn trọng những sự khác biệt chính đáng. Chúa Giêsu khi đến thế gian, Ngài cũng “đã phải nên giống anh em mình về mọi phương diện” (Dt 2, 17). Trong thư thứ nhất gửi tín hữu Côrintô (1 Cr 12, 12-30), thánh Phaolô dùng hình ảnh các chi thể của một thân xác để nói về sự hiệp nhất của Giáo Hội trong sự đa dạng, trong sự bổ túc và liên đới của các phần tử: Thân xác có nhiều chi thể khác nhau, nhưng đều phải cộng tác chặt chẽ với nhau để làm cho thân xác nên mạnh mẽ, và cùng liên đới chịu trách nhiệm với nhau về sự lớn mạnh của thân xác. Cũng thế, mỗi người chúng ta là một chi thể của Giáo Hội. Tuy trình độ khác nhau, nhân sinh quan khác nhau, mỗi người đều phải cộng tác với nhau để Giáo Hội được phát triển và liên đới chịu trách nhiệm về sự phát triển ấy. Trong Tông Huấn HÃY VUI MỪNG HOAN HỈ, ĐGH. Phanxicô đã nói: “Chẳng ai được cứu độ một mình. Đúng hơn, Thiên Chúa lôi kéo chúng ta đến với Ngài trong chính mạng lưới tương quan liên vị phức hợp tồn tại trong cộng đồng nhân loại”.

Chúng ta cùng cầu nguyện cho Giáo Hội chúng ta đang lữ hành nơi trần thế với biết bao thù nghịch và cảm dỗ gây chia rẽ của ma quỷ, cho mọi phần tử biết sống hiệp nhất trong sự tôn trọng lẫn nhau. Nhờ đó mọi người nhận biết Đức Kitô chính là Đấng Chúa Cha đã sai đến cứu độ nhân loại. Amen.


Comments are closed.