Thứ Năm Tuần V Mùa Chay – Ngày 30/03/2023

Lời Chúa: Ga 8,51-59

Khi ấy, Đức Giêsu nói với người Do-thái rằng: Thật, tôi bảo thật các ông: ai tuân giữ lời tôi, thì sẽ không bao giờ phải chết. Người Do-thái liền nói: Bây giờ, chúng tôi biết chắc là ông bị quỷ ám. Ông Áp-ra-ham đã chết, các ngôn sứ cũng vậy; thế mà ông lại nói: Ai tuân giữ lời tôi, thì sẽ không bao giờ phải chết. Chẳng lẽ ông lại cao trọng hơn cha chúng tôi là ông Áp-ra-ham sao? Người đã chết, các ngôn sứ cũng đã chết. Ông tự coi mình là ai? Đức Giê-su đáp: Nếu tôi tôn vinh chính mình, vinh quang của tôi chẳng là gì cả. Đấng tôn vinh tôi chính là Cha tôi, Đấng mà các ông gọi là Thiên Chúa của các ông. Các ông không biết Người; còn tôi, tôi biết Người. Nếu tôi nói là tôi không biết Người, thì tôi cũng là kẻ nói dối như các ông. Nhưng tôi biết Người và giữ lời Người. Ông Áp-ra-ham là cha các ông đã hớn hở vui mừng vì hy vọng được thấy ngày của tôi. Ông đã thấy và đã mừng rỡ. Người Do-thái nói: Ông chưa được năm mươi tuổi mà đã thấy ông Áp-ra-ham! Đức Giê-su đáp: Thật, tôi bảo thật các ông: trước khi có ông Áp-ra-ham, thì tôi, Tôi Hằng Hữu! Họ liền lượm đá để ném Người. Nhưng Đức Giê-su lánh đi và ra khỏi Đền Thờ.

 


Suy niệm

HY VỌNG NƠI CHÚA

Khi ấy, Đức Giêsu nói với người Do-thái rằng: “Thật, tôi bảo thật các ông: ai tuân giữ lời tôi, thì sẽ không bao giờ phải chết” (Ga 8,51).

Kính thưa cộng đoàn, là người Kitô hữu, chúng ta đặt hy vọng nơi Đức Giêsu và những lời giáo huấn của Người. Bởi vì, Người là nguồn mạch sự sống đời đời. Người thông truyền sự sống ấy cho những ai tin vào Người. Chân lý này chúng ta tìm thấy trong Tin Mừng hôm nay khi Đức Giêsu nói Người là: “Đấng Hằng Hữu”. Khi tuyên bố như thế, Đức Giêsu muốn mặc khải sự thật về Người. Với bản tính nhân loại: ngoại trừ tội lỗi, Đức Giêsu là một người bình thường như chúng ta, cũng là con cháu của tổ phụ Abraham. Nhưng với bản tính Thiên Chúa: Đức Giêsu là Đấng đã có từ nguyên thuỷ, Người là Con Thiên Chúa, Người siêu việt vượt trên cả Abraham và các tiên tri; Người có quyền trên sự sống: “Nếu ai tuân giữ lời Người, thì sẽ không bao giờ phải chết”(Ga 8,51). Với hai bản tính đó kết hợp quá chặt chẽ nên người Do Thái không thể phân biệt đâu là một con người bình thường, đâu là Thiên Chúa nơi Đức Giêsu. Họ không thể lãnh hội được mạc khải của Đức Giêsu nên họ cho rằng Người bị quỷ ám, ngạo mạn, tự tôn. Do đó, họ định lượm đá để ném Người.

Thực ra, Đức Giêsu không tự tôn vinh mình: “Đấng tôn vinh tôi chính là Cha tôi, Đấng mà các ông gọi là Thiên Chúa của các ông” (Ga 8,54). Người tự xưng mình là Con Thiên Chúa, và được chính Cha tôn vinh, đặc biệt trong biến cố Tử nạn và Phục sinh vinh hiển, vì Người đã luôn tuân giữ lời của Cha và chu toàn thánh ý Cha trọn vẹn. Thế nên, Đức Giêsu đã nói về Ápraham là một con người luôn tin tưởng và hy vọng vào lời hứa của Thiên Chúa sẽ thực hiện cho dòng dõi của ông. Chính ông đã hân hoan vui mừng trong ngày Isaác chào đời là đứa con của lời hứa, và từ dòng dõi người con ấy, Đấng Cứu Độ sẽ được sinh ra. Như thế, ngày sinh của Isaác như là một tiên báo ngày sinh của Đức Giêsu mà Ápraham đã thấy trước và đã mừng rỡ. Đức Giêsu chính là lời hứa cứu độ của Thiên Chúa qua bao thời đại.

Là người môn đệ bước theo Chúa, ta phải tìm vinh quang Thiên Chúa và đặt tin tưởng, hy vọng nơi Người. Thế nhưng nhiều lúc ta dễ theo thói đời, tìm vinh quang cho chính mình bằng cách tự phụ, phô trương thành tích, làm nổi bật mình để được chú ý, thích được khen, đặt điểm tựa vào tài năng, danh vọng, của cải… đó là đặt hy vọng vào những thứ vinh quang mang tính nhất thời. Chính vì thế, Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta hãy tin tưởng và hy vọng ở nơi Chúa và những lời giáo huấn của Người, vì Người Hằng Hữu. Khi tuân giữ Lời Người, Đức Giêsu muốn cho chúng ta biết rằng, những ai đặt niềm tin vào Chúa và chấp nhận Chúa bằng cách tuân giữ Lời Người thì được sự sống vĩnh cửu, đó chính là sự sống của Thiên Chúa.

Lạy Chúa Giêsu, Đấng là niềm hy vọng, đang mời gọi và thôi thúc chúng con tiến bước trên con đường về Nước Hằng Sống: “Nếu ai tuân giữ lời Người, thì sẽ không bao giờ phải chết”. Xin cho chúng con luôn biết cậy dựa vào Chúa, để Người nâng đỡ những yếu hèn nơi bản thân chúng con, giúp chúng con biết hoàn thiện cuộc đời mình theo thánh ý Người.


Comments are closed.