THỨ NĂM TUẦN IV THƯỜNG NIÊN – MỒNG BA TẾT NHÂM DẦN. THÁNH HÓA CÔNG ĂN VIỆC LÀM – Ngày 03/02/2022

Lời Chúa: Mt 25, 14-30

14Bây giờ, Đức Giê su kể cho các môn đệ nghe dụ ngôn này: “Người kia sắp đi xa, gọi đầy tớ đến mà giao phó của cải mình cho họ. 15Ông đưa cho người này năm yến, người kia hai yến, người khác nữa một yến, tùy khả năng riêng mỗi người. Rồi ông ra đi. Lập tức, 16người đã lãnh năm yến lấy số tiền ấy đi làm ăn, và gây lời được năm yến khác. 17Cũng vậy, người đã lãnh nhận hai yến gây lời được hai yến khác. 18Còn người đã lãnh một yến thì đi đào lỗ chôn giấu số bạc của chủ. 19Sau một thời gian lâu dài, ông chủ các đầy tớ ấy đến và yêu cầu họ thanh toán sổ sách. 29Người đã lãnh nhận năm yến tiến lại gần, đưa năm yến khác, và nói: ‘Thưa ông chủ, ông đã giao cho tôi năm yến, tôi đã gây lời được năm yến khác đây’. 21Ông chủ nói với người ấy: Khá lắm! Anh đúng là tôi tớ tài giỏi và trung thành! Được giao ít mà anh đã trung thành, thì tôi sẽ giao nhiều cho anh. Hãy vào mà hưởng niềm vui của chủ anh!’ 22Người đã lãnh hai yến cũng tiến lại gần và nói: ‘Thưa ông chủ, ông đã giao cho tôi hai yến, tôi đã gây lời được hai yến khác đây’. 23Ông chủ nói với người ấy: ‘Khá lắm! Anh đúng là tôi tớ tài giỏi và trung thành! Được giao ít mà anh đã trung thành, thì tôi sẽ giao nhiều cho anh. Hãy vào mà hưởng niềm vui của chủ anh!’ 24Rồi người đã lãnh một yến cũng tiến lại gần và nói: ‘Thưa ông chủ, tôi biết ông là người hà khắc, gặt chỗ không gieo, thu nơi không vãi. 25Vì thế, tôi đâm sợ, mới đem chôn giấu yến bạc của ông dưới đất. Của ông vẫn còn nguyên đây này!’ 26Ông chủ đáp: ‘Anh thật là tôi tớ xấu xa và biếng nhác! Anh đã biết tôi gặt chỗ không gieo, thu nơi không vãi, 27thì đáng lý anh phải gửi số bạc của tôi vào ngân hàng, để khi tôi đến, tôi thu được cả vốn lẫn lời chứ! 28Vậy các ngươi hãy lấy yến bạc khỏi tay nó mà đưa cho người đã có mười yến. 29Vì phàm ai đã có, thì được cho thêm và sẽ có dư thừa; còn ai không có, thì ngay cái đang có, cũng sẽ bị lấy đi. 30Còn tên đầy tớ vô dụng kia, hãy quăng nó ra chỗ tối tăm bên ngoài: ở đó, người ta sẽ phải khóc lóc nghiến răng”.

 


Suy niệm

THÁNH HÓA CÔNG ĂN VIỆC LÀM

.

Ca dao Việt Nam ta có câu: “Tháng giêng là tháng ăn chơi, tháng hai trồng đậu trồng khoai trồng cà”. Có lẽ thời trước người ta nhàn hạ hơn nên mới dám bỏ ra cả một tháng để ăn Tết. Còn thời nay chúng ta chỉ ăn Tết có một vài ngày. Nhưng dù xưa hay nay, dù ăn Tết cả một tháng hay chỉ một vài ngày thì sau đó cũng phải làm việc trở lại. Đầu năm mới, Giáo Hội dành ngày hôm nay để chúng ta dâng Lễ Thánh hoá công ăn việc làm, không chỉ có ý nghĩa để chúng ta cầu xin cho một năm mới mùa màng bội thu, công việc làm ăn thuận lợi. Đây chính là dịp thuận lợi để mỗi người suy nghĩ về công việc lao động của mình trong năm qua, dâng lên Thiên Chúa thành quả với tâm tình tạ ơn cũng như tạ lỗi, đồng thời có những quyết tâm cho năm mới.

Trong bài Tin Mừng cộng đoàn vừa nghe thánh Matthêu chỉ ra 2 số phận khác nhau của những người đầy tớ được ông chủ trao những nén bạc trước khi ông đi xa. Người thứ nhất và thứ hai, sau khi nhận được những nén bạc, họ đã “lập tức” lấy số bạc đó đi làm ăn buôn bán. Thái độ lập tức ở đây nghĩa là không so đo tính toán hơn thiệt, nhưng hoàn toàn tín nhiệm, sẵn sàng thi hành ý muốn của chủ và kết quả là sau khi ông chủ trở về họ được vào hưởng niềm vui của chủ. Còn người đầy tớ thứ ba, đã sai lầm ngay từ nhận định ban đầu của mình, anh cho rằng ông chủ là người hà khắc nên đã không làm lời số bạc đã được trao và kết quả là sau khi ông chủ trở về anh bị quăng ra chỗ tối tăm và sẽ phải khóc lóc nghiến răng. Cũng như vậy, Thiên Chúa sẽ lấy lại những nén bạc đã trao, nếu mỗi người không biết tận dụng để sinh lời thêm những nén bạc khác.

Trong khi mải lo công việc của đời sống trần thế, chúng ta cũng đừng quên những bổn phận thiêng liêng, nhưng hãy biết đặt đời sống đức tin lên hàng đầu. Hãy chu toàn những bổn phận thiêng liêng đối với Chúa và lưu tâm đến sự công bằng, bác ái đối với tha nhân. Đừng vì quá mải mê với công việc mà bỏ lễ Chúa nhật hoặc không thực hành những việc đạo đức. Đừng vì những lợi lộc trước mắt mà bỏ qua sự công bằng và thực hành bác ái. Hơn nữa, là cha mẹ, ngoài việc hướng nghiệp cho con cái, mỗi người còn phải giáo dục và nêu gương sáng cho đời sống đức tin của con mình.

Ngày Mồng Ba Tết hôm nay, chúng ta hãy dâng lên Chúa tất cả mọi dự định, mọi công việc sẽ thực hiện trong năm và phó thác trong sự quan phòng của Thiên Chúa. Đồng thời xin Chúa thánh hóa công ăn việc làm của chúng ta, cho chúng ta có việc làm tốt, giúp chúng ta sống và làm việc theo giáo huấn của Chúa. Trong những ngày đầu của năm mới này chúng ta cũng hướng lòng về mẹ Maria, là nữ vương của sự bình an. Xin Mẹ che chở tất cả mọi người và ban cho ta một năm mới được tràn đầy bình an và thành công. Amen.


Comments are closed.