THỨ TƯ TUẦN IV THƯỜNG NIÊN – MỒNG HAI TẾT NHÂM DẦN. KÍNH NHỚ TỔ TIÊN VÀ ÔNG BÀ CHA MẸ – LỄ DÂNG CHÚA GIÊSU TRONG ĐỀN THÁNH (LỄ NẾN). Lễ kính. – Ngày 02/02/2022

Lời Chúa: Mt 15, 1-6

1Bấy giờ có mấy người Pha-ri-sêu và mấy kinh sư từ Giê-ru-sa-lem đến gặp Đức Giê-su và nói rằng: 2 “Sao môn đệ ông vi phạm truyền thống của tiền nhân, không chịu rửa tay khi dùng bữa?” 3Người trả lời: “Còn các ông, tại sao các ông dựa vào truyền thống của các ông mà vi phạm điều răn của Thiên Chúa? 4Quả thế, Thiên Chúa dạy: Ngươi hãy thờ cha kính mẹ; kẻ nào nguyền rủa cha mẹ, thì phải bị xử tử. 5Còn các ông, các ông lại bảo: Ai nói với cha với mẹ rằng: những gì con có để giúp cha mẹ, đều là lễ phẩm dâng cho Chúa rồi, 6thì người ấy không phải thờ cha kính mẹ nữa”. Như thế, các ông dựa vào truyền thống của các ông mà huỷ bỏ lời Thiên Chúa.

 


Suy niệm

NGƯỜI THẢO KÍNH CHA MẸ ĐƯỢC THIÊN CHÚA CHÚC PHÚC

“Quả thế, Thiên Chúa dạy: Ngươi hãy thờ cha kính mẹ” (Mt 15, 4a)

Hôm nay là ngày mồng hai tết, Giáo hội Việt Nam dành ngày này để chúng ta kính nhớ Tổ tiên và ông bà cha mẹ, là những người đã có ơn sinh dưỡng đối với chúng ta. Chúng ta có bổn phận kính nhớ và tri ân các ngài, không chỉ những người còn sống mà còn cả những người đã qua đời- là những người đi trước chúng ta mà nay cần chúng ta nhớ đến và cầu nguyện. Cũng thật ý nghĩa, Phụng vụ Lời Chúa hôm nay nhắc nhớ chúng ta về bổn phận thảo kính cha mẹ, đây là giới luật của Thiên Chúa và những ai tuân giữ sẽ được Ngài chúc phúc.

Thảo kính cha mẹ là luật của Thiên Chúa. Giới luật này đã được Thiên Chúa ban cho Dân Israel qua Môsê trên núi Sinai (x. Xh 20,12), thế nhưng đã không được Dân Ngài ghi nhớ và thực thi. Trong Tin Mừng, Chúa Giêsu đã khiển trách những người Pharisêu và Kinh sư đã huỷ bỏ luật Thiên Chúa mà thay vào đó là luật phàm nhân “Thiên Chúa dạy: Ngươi hãy thờ cha kính mẹ… Còn các ông, các ông lại bảo: Ai nói với cha mẹ rằng: những gì con có để giúp cha mẹ, đều là lễ phẩm dâng cho Chúa rồi, thì người ấy, không phải thờ cha kính mẹ nữa” (Mt 15, 4-5). Như thế, Chúa Giêsu đã cho thấy việc thảo kính cha mẹ là ý định ngay từ ban đầu của Thiên Chúa và con người không có quyền thay đổi. Hơn nữa, chính Chúa Giêsu khi xuống thế làm người cũng đã nêu gương về đời sống hiếu thảo qua sự vâng phục cha mẹ của mình (x. Lc 2, 51). Vì thế, thảo kính cha mẹ là bổn phận hàng đầu của mỗi người kitô hữu.

Thảo kính cha mẹ là điều được Thiên Chúa chúc phúc. Được Thiên Chúa chúc phúc là khao khát của con người khi hướng về Đấng Tạo Thành. Người được Thiên Chúa chúc phúc không ai khác là người biết tuân giữ Luật Chúa “Phúc thay bạn nào kính sợ Chúa, ăn ở theo đường lối Người” (Tv 127,1). Tuy nhiên, việc tuân giữ Luật Chúa không hệ tại ở việc tuân giữ cách hình thức bên ngoài, nhưng phát xuất từ một tâm hồn thành kính. Trong Tin Mừng, những người Pharisêu và Kinh Sư thay vì đi vào cốt lõi của Lề Luật là mến Chúa yêu người, thì họ chỉ dừng lại nơi những tập tục hình thức bên ngoài “rửa tay khi dùng bữa” (x. Mt 15, 2). Họ dùng nghi lễ bề ngoài, để thoái thác một bổn phận căn bản là hiếu kính cha mẹ.

Đó cũng có thể là lối sống của nhiều người hiện nay, khi chỉ biết sống cho mình mà quên đi những nghĩa cử cao đẹp là lòng biết ơn đối với bậc sinh thành dưỡng dục mình, nếu có cũng chỉ là hình thức bề ngoài nhằm che mắt thiên hạ hoặc vì mục đích cá nhân. Khi cha mẹ còn sống thì chẳng cho ăn đến khi “nằm xuống” thì làm giỗ thật to để chứng tỏ lòng thảo hiếu. Thảo kính cha mẹ không dừng ở của cải vật chất, cũng không dừng ở những hình thức bên ngoài, nhưng phải thảo kính bằng cả tấm lòng kính mến và vâng phục. Thật đẹp, khi chúng ta siêng năng thăm hỏi chăm sóc các ngài khi vui cũng như lúc buồn, khi khoẻ mạnh cũng như lúc ốm đau. Thật đẹp, khi chúng ta biết tưởng nhớ những bậc sinh thành đã qua đời, cùng nhau sửa dọn mộ phần, thắp nén nhang, đọc kinh, xin lễ, cầu nguyện cho các ngài. Thật đẹp, trong những ngày đầu năm, hết thảy con cháu trong gia đình quy tụ chúc tuổi ông bà cha mẹ; hay cùng nhau hồi cố những lời dạy bảo của các ngài để biết sống sao cho “phải đạo” làm con cái trong gia đình, làm con Chúa trong Giáo hội. Có lẽ, những điều đó mới đáng được Thiên Chúa chúc lành.

Công đức sinh thành, làm con phải nhớ. Xin cho mỗi người chúng ta luôn biết sống thảo kính với ông bà cha mẹ, biết chu toàn bổn phận của người làm con cái trong gia đình, để xứng đáng làm người và làm con Chúa. Chớ gì qua đời sống gương sáng hiếu thảo của chúng ta mà mọi người nhận biết Người Cha Chung trên trời. Amen.


Comments are closed.