Thứ Năm Tuần III Mùa Vọng – Ngày 15/12/2022

Lời Chúa: Lc 7, 24 – 30

Khi những người Gioan sai đến đi rồi, Chúa Giêsu nói với đám đông về Gioan rằng: “Các ngươi đi xem gì ở hoang địa ? Một cây sậy phất phơ trước gió ư ?

Vậy các ngươi đi xem gì ? Một người ăn mặc lả lướt ư ? Nhưng những người ăn mặc óng ả và đời sống xa hoa thì ở trong cung điện nhà vua. Vậy các ngươi đi xem gì ? Một tiên tri ư ?

Phải, Ta bảo các ngươi, và còn hơn một tiên tri nữa. Chính về ông đã có lời chép rằng: “Này đây Ta sai sứ thần Ta đi trước con, và sẽ dọn đường cho con”.

Ta nói cho các ngươi biết, trong các con cái người nữ sinh ra, chưa từng xuất hiện một người nào cao trọng hơn Gioan, nhưng người nhỏ nhất trong nước Thiên Chúa lại cao trọng hơn ông”.

Toàn thể dân chúng đã nghe Ngài, cả những người thu thuế đều vâng lời Thiên Chúa, và chịu phép rửa của Gioan. Còn những người Biệt phái và Luật sĩ đã khinh chê ý định của Thiên Chúa, và họ không chịu để Gioan thanh tẩy cho.

 


Suy niệm

CHÚA GIÊSU KHEN NGỢI GIOAN TIỀN HÔ

.

Người ta thường dành cho một ai đó sự tán dương mỗi khi người đó hoàn thành một trọng trách bằng cách tặng cho người ấy một danh hiệu. Bài Tin Mừng chúng ta vừa nghe là những lời Chúa Giêsu ca tụng Gioan trước dân chúng, Đức Giêsu khen Gioan về công việc “tiền hô” mà ông đã thi hành rất hoàn hảo theo ý định của Thiên Chúa.

Chúa Giêsu khen ngợi Gioan bằng cách đặt ra các câu hỏi:

Các người đến sa mạc xem gì ? xem cây lau cây sậy rung rinh trước gió ư? Cây lau cây sậy thường mọc ở ven sông bên suối để giữ đất. Như vậy làm sao tìm được cây lau cây sậy nơi sa mạc chỉ có cát nóng bỏng vì nắng cháy, nơi chỉ có những trận bão cát kinh hoàng. Như thế làm sao tìm được một cây lau cây sậy uốn mình trước gió ở sa mạc. Chúa Giêsu có ý nói đến một Gioan đã không chịu khuất phục trước tội lỗi của con người. Gioan đã kêu gọi mọi người ăn năn sám hối và tin vào lời hứa của Thiên Chúa và ai tin sẽ được giải thoát là được cứu độ. Chúa Giêsu đã ca tụng Gioan như đèn cháy sáng, là tiên tri cao trọng nhất trong số con cái do phụ nữ sinh ra (Lc 7, 28).

“Xem một người ăn vận áo sống sang trọng ư ?” Sa mạc là nơi cát bỏng, là nơi nóng cháy, là nơi chay trường khổ hạnh của thánh nhân từ Cựu ước sang Tân ước và cho tới hôm nay vẫn vậy. Muốn xem cách ăn vận đài các phải vào cung diện nhà vua, chứ còn nơi sa mạc thì chỉ gặp được một người duy nhất, một người ăn châu chấu, mặc áo da thú như Gioan. Quả thế, Gioan đã sống khổ hạnh như vậy để dạy cho con người biết ăn chay và cầu nguyện, biết nỗ lực canh tân hoán cải đời sống.

Vậy các người “Xem một tiên tri ư ?”. Chúa trả lời: “nếu đi xem mặt một tiên tri”, thì theo lời chứng của Chúa, “Gioan còn hơn một vị tiên tri nữa kia” (Lc 7, 26tt). Tiên tri có một nhiệm vụ hướng dẫn con người đi vào con đường của Thiên Chúa để đạt tới hạnh phúc. Hơn nữa, tiên tri còn phải biết cách an ủi vỗ về đối với dân, khám phá ra ý định của Thiên Chúa mà loan báo cho mọi người. Một con người như Gioan đã được khen ngợi là số “Một” trong nhân loại. Ông cao trọng hơn cả các tiên tri xưa trong Cựu ước, vì ơn kêu gọi và nhiệm vụ quan trọng của ông. Các tiên tri xưa chỉ là những người sửa soạn cách gian tiếp. Còn đây Gioan trực tiếp loan báo ơn cứu độ đến với nhân loại. Ông là một sứ giả đi trước loan báo và kêu gọi mọi người mở lòng đón nhận Đấng Thiên Sai là Đức Giêsu Kitô đến cứu độ nhân loại theo chương trình của Thiên Chúa từ ngàn đời.

Còn chúng ta, là những người đã lãnh nhận Bí tích Rửa Tội, được tháp nhập vào thân mình Chúa Kitô, được trở thành ngôn sứ, tư tế và vương đế. Chính đời sống của chúng ta phải là một cuộc rao giảng về Chúa Kitô cho mọi người. Chúng ta đã thực thi sứ vụ ngôn sứ cho Chúa như thế nào? chúng ta khác với Gioan vì không phải đi ra ngoài lớn tiếng loan báo Đức Giêsu Kitô, nhưng chúng ta loan báo qua thái độ sống, chu toàn bổn phận … nhờ đó, mọi người nhận ra Chúa và đến với Ngài.

Xin Chúa cho mỗi người chúng ta là một Gioan, là một chứng nhân của Đức Giêsu Kitô, Đấng cứu độ duy nhất trong đời sống mỗi ngày.


Comments are closed.