Thứ Năm Tuần 32 Thường Niên – Ngày 12/11/2020

Lời Chúa: Lc 17,20-25

Khi ấy, những người biệt phái hỏi Chúa Giêsu “Khi nào nước Thiên Chúa đến”, thì Người đáp lại rằng: “Nước Thiên Chúa không đến để cho người ta quan sát, và người ta sẽ không nói được: ‘Này nước trời ở đây hay ở kia’. Vì nước Thiên Chúa ở giữa các ông”. Chúa lại phán cùng các môn đệ rằng: “Sẽ có ngày các con ước ao thấy được một ngày của Con Người mà không được thấy. Người ta sẽ bảo các con: ‘Này Người ở đây và này Người ở kia’, các con chớ đi đến và đừng tìm kiếm. Vì như chớp sáng loè từ chân trời này đến phương trời kia thế nào, thì Con Người cũng sẽ đến trong ngày của Người như vậy. Nhưng tiên vàn Người phải chịu đau khổ nhiều, và bị dòng dõi này xua đuổi”.

 


Suy niệm

SỰ HIỆN DIỆN CỦA NƯỚC THIÊN CHÚA NƠI CHÚA GIÊSU

“Nước Thiên Chúa không đến để người ta quan sát” (Lc 17,20b)

Niềm hy vọng vào sự sống vĩnh cửu là ước mơ sâu kín nơi mọi tâm hồn. Trong Kitô giáo, niềm hy vọng đó được diễn tả qua hình ảnh Nước Thiên Chúa hay Nước Trời. Khi khai mở sứ vụ nơi trần thế, Chúa Giêsu đã công bố về sự hiện diện của Nước Thiên Chúa và các điều kiện cần để được vào nước ấy. Tuy nhiên, không phải ai cũng nắm bắt được chân lý về sự hiện diện này, vì họ chưa tin vào Chúa Giêsu.

Vào thời Chúa Giêsu, người Do-thái đặc biệt quan tâm đến ngày mà Thiên Chúa thiết lập triều đại của Ngài trên trần gian. Họ nghĩ rằng đó là biến cố trọng đại, đem lại vinh quang cho Thiên Chúa và vinh dự cho dân tộc. Niềm mong chờ biến cố ấy lại khẩn thiết hơn khi dân tộc Do-thái phải chịu ách thống trị của Đế quốc Rôma. Họ muốn biết chính xác khi nào và nơi nào mà biến cố ấy sẽ diễn ra. Chính vì thế, những người biệt phái đã nêu thắc mắc với Chúa Giêsu: “Khi nào Nước Thiên Chúa đến?” (Lc 17,20a). Câu trả lời của Chúa Giêsu đã làm cho họ bối rối, vì một đàng Người nói “Nước Thiên Chúa không đến để người ta quan sát” (Lc 17,20b), nhưng ngay sau đó Người lại khẳng định “Nước Thiên Chúa ở giữa các ông” (Lc 17,21b).

Sau biến cố phục sinh, sự hiện diện của Nước Thiên Chúa được hé mở cách trọn vẹn. Sự hiện diện ấy không phụ thuộc không gian hay thời gian, nhưng được tỏ rạng và lớn dần theo niềm tin vào Chúa Giêsu. Trong Chúa Giêsu, Nước Thiên Chúa đã được khai mở trên mặt đất này (x. Lumen Gentium, 3). Chính vì thế, Chúa Giêsu cảnh báo những ai tin vào Người: đừng quan tâm tìm hiểu xem địa điểm hay thời gian sự hiện diện ấy diễn ra. Chỉ có một điều cần thiết, chúng ta phải làm gì để xây dựng Nước Thiên Chúa trong chính tâm hồn mình và mọi người? Triều đại Nước Thiên Chúa đã chiếu tỏa qua lời nói, hành động và sự hiện diện của Chúa Giêsu (x. Lumen Gentium, 5). Triều đại ấy vẫn đang hiện diện và tiếp tục được mở rộng nơi Hội Thánh, mầm mống và điểm khởi đầu của Nước Thiên Chúa (x. Lumen Gentium, 5). Khi mọi thành phần trong Hội Thánh liên kết mật thiết với Chúa Giêsu và thực hành lời dạy của Người, họ đang cộng tác tích cực vào việc kiến tạo và phát triển Nước Thiên Chúa ngay trên trần gian này.

Chúng ta hãy xin Chúa giúp chúng ta biết cách dựng xây Nước Thiên Chúa trên trần gian này, biết đem Tin Mừng của Chúa chiếu soi vào các thực tại trần thế qua đời sống tin yêu, phó thác và các việc lành phúc đức.


Comments are closed.