Thứ Năm tuần 20 Thường Niên – Ngày 24/08/2017

Lời Chúa: Ga 1, 45 - 51

Khi ấy, Philipphê gặp Nathanael và nói với ông: “Đấng đã được Môsê ghi trong Luật và các tiên tri nói đến, chúng tôi đã gặp rồi: đó là Giêsu con ông Giuse, người thành Nadarét”. Nathanael đáp: “Bởi Nadarét nào có cái chi hay?” Philipphê nói: “Hãy đến mà xem”.

Chúa Giêsu thấy Nathanael đi tới Mình, thì nói về ông: “Đây thật là người Israel, nơi ông không có gì gian dối”. Nathanael đáp: “Sao Ngài biết tôi?” Chúa Giêsu trả lời rằng: “Trước khi Philipphê gọi ngươi, lúc ngươi còn ở dưới cây vả, thì Ta đã thấy ngươi”. Nathanael thưa lại rằng: “Lạy Thầy, Thầy là Con Thiên Chúa, là Vua Israel”. Chúa Giêsu trả lời: “Vì Ta đã nói với ngươi rằng: Ta đã thấy ngươi dưới cây vả, nên ngươi tin, ngươi sẽ thấy việc cao trọng hơn thế nữa”. Và Người nói với ông: “Thật, Ta nói thật với các ngươi, các ngươi sẽ thấy trời mở ra, và các Thiên Thần Chúa lên xuống trên Con Người”.

 


Suy niệm

CHÚA GIÊSU – ĐẤNG MỜI GỌI CON NGƯỜI

“ Hãy đến mà xem!” (Ga 1, 46)

Tin Mừng hôm nay nằm trong trình thuật Chúa Giêsu kêu gọi các môn đệ đầu tiên, kể lại cuộc gặp gỡ giữa Chúa Giêsu và Nathanael. Ngay khi nhìn thấy Nathanael đang tiến đến, Chúa Giêsu đã nói về ông, “đây đích thực là một người Israel, lòng dạ không có gì gian dối” (Ga 1, 47). Lời của Chúa Giêsu gây ra một sự ngạc nhiên, đến nỗi ông đã thốt lên “làm sao Ngài lại biết tôi?” Đáp lại, Chúa Giêsu khẳng định, “trước khi Philiphê gọi anh, lúc anh ở dưới gốc cây vả, Tôi đã thấy anh rồi” (Ga 1, 48). Cuộc đối thoại này cho thấy, Chúa Giêsu đã biết trước về Nathanael, hiểu rõ tâm hồn ông và đã đi bước trước để mời gọi ông “hãy đến mà xem” (Ga 1, 46). Hình ảnh của Nathanael trong Tin Mừng cũng chính là hình ảnh của người Kitô hữu được Chúa yêu thương và mời gọi bước theo Người.

Việc đáp lại lời mời gọi của Chúa Giêsu cần đến một hành trình của đức tin. Quả thật, niềm tin của Nathanael vào Chúa Giêsu đã diễn ra cách tiệm tiến. Khi được Philiphê giới thiệu về Chúa Giêsu, ông đã đáp lại bằng một cái nhìn nhân loại, “từ Nazaret, làm sao có cái gì hay được” (Ga 1, 46). Sau khi được Chúa Giêsu mạc khải, cái nhìn nhân loại nơi ông biến đổi thành cái nhìn của đức tin, “chính Thầy là Con Thiên Chúa”(Ga 1, 49), và cuối cùng là một sự dấn thân trọn vẹn cho Chúa, “các anh sẽ thấy trời rộng mở” ( Ga 1, 51). Theo gương Nathanael, người Kitô hữu đừng tìm kiếm Chúa với tầm nhìn giới hạn theo những đòi hỏi của tính con người, nhưng phải vươn tới bình diện đức tin để nhận ra ý Chúa. Nhờ đó, mới có được một cảm nghiệm về sự gặp gỡ riêng tư với Chúa Giêsu và sẵn sàng dấn thân theo Người.

Lạy Chúa Giêsu, ơn gọi Kitô hữu không phải khởi sự từ chúng con, nhưng là hồng ân mời gọi và trao ban của Chúa. Xin cho chúng con ý thức điều đó, để sẵn sàng đáp trả với tất cả tâm hồn. Xin gia tăng đức tin cho chúng con như Chúa đã thực hiện cho Nathanael, để chúng con vững lòng theo Chúa trong hành trình của người môn đệ. Amen.


Comments are closed.