Thứ Năm Tuần 2 Mùa Vọng – Ngày 10/12/2020

Lời Chúa: Mt 11, 11 - 15

Tôi nói thật với anh em: trong số phàm nhân đã lọt lòng mẹ, chưa từng có ai cao trọng hơn ông Gioan Tẩy Giả. Tuy nhiên, kẻ nhỏ nhất trong Nước Trời còn cao trọng hơn ông. Từ thời ông Gioan Tẩy Giả cho đến bây giờ, Nước Trời phải đương đầu với sức mạnh, ai mạnh sức thì chiếm được. Cho đến ông Gioan, tất cả các ngôn sứ cũng như Lề Luật đều đã nói tiên tri. Và nếu anh em chịu tin lời tôi, thì ông Gioan chính là Êlia, người phải đến. Ai có tai thì nghe.

 


Suy niệm

CHIẾN ĐẤU ĐỂ TRỞ THÀNH CÔNG DÂN NƯỚC TRỜI

“Nước Trời phải đương đầu với sức mạnh, ai mạnh sức thì chiếm được.” (Mt 11, 12b).

Phụng vụ Mùa Vọng mời gọi mỗi người chúng ta hoán cải và canh tân con người mình để đón mừng Ngôi Hai Con Thiên Chúa làm người. Đấng mà muôn dân đang trông đợi để được Ngài giải thoát và đem trở về cùng Thiên Chúa để trở thành công dân Nước Trời. Vậy, chúng ta phải làm thế nào để được trở thành công dân Nước Trời? Chúa Giêsu đã trả lời khi nói rằng: “Nước Trời phải đương đầu với sức mạnh, ai mạnh sức thì chiếm được” (Mt 11, 12b).

Trải qua dòng lịch sử, Giáo hội phải luôn đương đầu với sức mạnh của thế lực sự dữ. Là chi thể trong cùng một thân thể, mỗi người chúng ta cũng luôn phải đương đầu với sức mạnh đó. Đặc biệt để trở thành công dân Nước Trời, chúng ta càng phải chiến đấu quyết liệt hơn với ba thù là thế gian, Ma Quỷ và xác thịt. Đó là các đam mê, khiếm khuyết, tội lỗi và khuynh hướng xấu của con người mình, như lời Thánh Phêrô nói: “Anh em hãy sống tiết độ và tỉnh thức, vì ma quỷ, thù địch của anh em, như sư tử gầm thét, rảo quanh tìm mồi cắn xé. Anh em hãy đứng vững trong đức tin mà chống cự, vì biết rằng toàn thể anh em trên trần gian đều trải qua cùng một loại thống khổ như thế” (1Pr 5,8 – 9). Như vậy, Chúa muốn chúng ta giữ vững tư thế chiến đấu trong suốt cuộc đời. Trong cuộc chiến này, chúng ta cần phải cụ thể hóa bằng các việc làm với sự chú tâm cao nhất như việc đạo đức đối với Chúa và việc sống đúng kỷ luật trong tình bác ái huynh đệ.

Thông thường, cuộc chiến này sẽ diễn ra nơi những điều nhỏ nhặt, chúng ta hãy lắng nghe Lời Chúa nói: “Ai trung tín trong việc rất nhỏ, thì cũng trung tín trong việc lớn; ai bất lương trong việc rất nhỏ, thì cũng bất lương trong việc lớn” (Lc 16,10). Lời này như thể Chúa đang nói với mỗi người chúng ta: “Con hãy chiến đấu không ngừng trong những điều có vẻ bề ngoài không quan trọng nhưng lại quan trọng đối với Ta. Con hãy chu toàn bổn phận của con đúng lúc, hãy mỉm cười với người nào cần chia vui, ngay cả khi lòng con đang đau khổ. Con hãy dành thời giờ cần thiết cho việc cầu nguyện. Con hãy giúp đỡ những ai tìm đến con và hãy thực thi công bình nhờ ơn đức ái”. Như vậy, cuộc chiến này đòi hỏi chúng ta phải sống đức ái, nỗ lực hoàn thiện bản thân bằng sự cố gắng trở nên thân thiện, hòa nhã và tử tế với mọi người. Chúng ta hãy dâng lên Chúa các việc làm tốt hết sức có thể, coi môi trường xung quanh là nơi thi hành việc bác ái tông đồ. Nếu lỡ thất bại, chúng ta hãy bắt đầu lại bằng những nỗ lực mỗi ngày, không để cho sự thoải mái dễ dãi và biếng nhác, vốn là những thói xấu luôn rình rập chiếm lấy con người chúng ta.

Thần dữ không ngủ, cũng không bao giờ nghỉ ngơi, vì thế chúng ta phải luôn luôn trong tư thế sẵn sàng để chiến đấu. Cầu xin Chúa luôn ở cạnh chúng ta và xin Người sai Thiên Thần Hộ Thủ xuống ở cùng chúng ta để các ngài trợ giúp chúng ta chiến thắng sự dữ và chiếm lấy Nước Trời.


Comments are closed.