Thứ Năm – Tuần 1 mùa Thường Niên – Năm B

Lời Chúa: Mc 1, 40-45

Khi ấy, có một người bệnh cùi đến van xin Chúa Giêsu và quỳ xuống thưa Người rằng: “Nếu Ngài muốn, Ngài có thể khiến tôi nên sạch”. Ðộng lòng thương, Chúa Giêsu giơ tay đặt trên người ấy và nói: “Ta muốn, anh hãy khỏi bệnh”. Tức thì bệnh cùi biến mất và người ấy được sạch. Nhưng Người nghiêm nghị bảo anh đi ngay và dặn rằng: “Anh hãy ý tứ đừng nói gì cho ai biết, một hãy đi trình diện cùng trưởng tế và dâng của lễ theo luật Môsê, để minh chứng mình đã được khỏi bệnh”. Nhưng đi khỏi, người ấy liền cao rao và loan truyền tin đó, nên Chúa Giêsu không thể công khai vào thành nào được. Người dừng lại ở ngoài thành, trong những nơi vắng vẻ, và người ta từ khắp nơi tuôn đến cùng Người.

 


Suy niệm

 Theo quan điểm Do Thái giáo, bệnh phong hủi là một sự ô uế cho xã hội. Người mắc bệnh phong hủi phải ở riêng, không được đến gần ai, và cũng không ai được đến với họ cho đến khi lành bệnh và được thanh tẩy theo nghi lễ. Thế nhưng, ở đây người hủi bất chấp lề luật, đã tiến đến bên Chúa Giêsu để xin Người chữa lành. Đứng trước nỗi đau thể xác và tinh thần của người phong hủi, Chúa Giêsu, thay vì phải xa lánh con bệnh kẻo bị ô uế, đã chạm đến anh ta để chia sẻ nỗi đau khổ cùng anh và chữa anh lành bệnh. Chúa thương anh không chỉ bằng lời nói nhưng còn bằng hành động cụ thể. Đối với Chúa, không có vấn đề kỳ thị chủng tộc, bệnh tật, cấm kị, phân biệt giàu nghèo… Chúa là tất cả cho mọi người. 

 Khi chữa lành người phong hủi, Chúa Giêsu không chỉ chứng tỏ Ngài có quyền chữa lành mọi bệnh tật, giải thoát con người khỏi mọi tội lỗi mà còn cho thấy Thiên Chúa luôn đồng cảm, chia sẻ và sẵn lòng cứu giúp khi con người cầu xin Ngài. Về phần mình, khi đứng trước những đau khổ và thử thách trong cuộc sống, chúng ta có được chữa lành hay không là tùy sự sẵn sàng mở lòng ra để đón nhận Thiên Chúa của chúng ta. 

Lạy Chúa, cuộc sống hôm nay có rất nhiều thứ bệnh phong hủi của tinh thần, của tâm hồn con người như: lối sống bất công, gian ác, điêu ngoa, dối trá, vô cảm… Chính những hình thức phong hủi này làm con người vong thân và biến dạng tâm hồn. Như người bệnh phong hủi trong Tin mừng hôm nay, xin cho con nhận biết rõ bệnh tình của mình, biết khao khát được sạch và tìm đến với Chúa để được chữa lành. Xin Chúa hãy đụng chạm và chữa lành tâm hồn con. Amen 


Comments are closed.