Thứ Năm sau Chúa Nhật VI Phục Sinh – Năm C

Lời Chúa: Ga 16, 16-20

Khi ấy Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Một ít nữa các con sẽ không thấy Thầy, rồi lại một ít nữa các con sẽ thấy Thầy, vì Thầy về cùng Cha”. Bấy giờ trong các môn đệ có mấy người hỏi nhau: “Ðiều Người nói với chúng ta: “Một ít nữa các con sẽ không thấy Thầy, rồi lại một ít nữa các con sẽ thấy Thầy”, và “Vì Thầy về cùng Cha”, như thế có ý nghĩa gì?” Họ nói: “Lời Người nói ‘Một ít nữa’ có ý nghĩa gì? Chúng ta không biết Người muốn nói gì?” Chúa Giêsu nhận thấy họ muốn hỏi Người, nên Người bảo họ: “Các con hỏi nhau vì Thầy đã nói: Một ít nữa các con sẽ không thấy Thầy, rồi lại một ít nữa các con sẽ thấy Thầy. Thật, Thầy bảo thật với các con: các con sẽ than van khóc lóc, còn thế gian sẽ vui mừng. Các con sẽ buồn sầu; nhưng nỗi buồn của các con sẽ trở thành niềm vui”.


Suy niệm

“Ít lâu nữa, anh em sẽ không còn trông thấy Thầy, rồi ít lâu nữa, anh em sẽ lại thấy Thầy” (Ga 16, 16).

Ánh sáng Chúa Phục Sinh cho chúng ta xác tín rằng, chết không phải là cùng tận, nhưng là cánh cửa bước vào thiên đường. Chết không phải là hết, mà là bắt đầu một hiện diện mới. “Anh em đừng xao xuyến, hãy tin vào Thiên Chúa và tin vào Thầy… Thầy đi để dọn chỗ cho anh em”(x.Ga 14,2-3). Nhờ ánh sáng Phục Sinh, các tông đồ hiểu lời Chúa dạy. Nhờ mầu nhiệm Phục Sinh, nhiều người nhận ra Chúa Giêsu chính là Con Thiên Chúa. Như thế, lời Chúa Giêsu nói với môn đệ: “Ít lâu nữa, anh em sẽ lại thấy Thầy” (Ga 16,16b) chính là lời khích lệ, động viên các ông vững tin nơi Ngài bởi Ngài không bao giờ bỏ rơi, nhưng luôn hiện diện với các ông.

Chúng ta đang sống trong mùa Phục sinh. Sống niềm tin Chúa Phục Sinh là biết nhận ra Chúa Giêsu hiện diện trong từng biến cố cuộc đời để yêu mến, tin tưởng và tôn thờ Ngài. Sống niềm hy vọng Phục Sinh là tỏ bày vinh quang của Chúa Giêsu bằng một cuộc sống nhân đức, dám từ bỏ cái tôi ích kỷ, để sống nhân hậu và có trách nhiệm với chính mình và tha nhân. Tin tưởng vào Chúa Giêsu sống lại còn phải là động lực giúp ta vươn ra khỏi mình, hướng đến tha nhân bằng tình yêu thương, sự quan tâm, nâng đỡ, sẻ chia… Có như thế, đức tin của chúng ta mới trở nên ánh sáng soi chiếu cho những người lân cận.

Lạy Chúa, trong ánh sáng Chúa Phục Sinh, xin cho con biết nhận ra Chúa khi con chiêm ngắm kỳ công tay Người tác tạo. Xin Chúa mở con mắt đức tin để chúng con nhận ra Chúa nơi tha nhân và trong chính tâm hồn mình để chúng con biết sống yêu thương và phục vụ. Amen.


Comments are closed.