Thứ Năm sau Chúa Nhật Chúa Hiển Linh – Năm C

Lời Chúa: Lc 4, 14-22a

Khi ấy, Chúa Giêsu trở về Galilêa trong quyền năng của Thánh Thần và danh tiếng Người đồn khắp miền xung quanh. Người giảng dạy trong các hội đường của họ, và ai nấy đều ca tụng Người. Người đến Nadarét là nơi Người sinh trưởng, và theo thói quen của Người, Người vào hội đường ngày Sabbat, và đứng dậy đọc sách. Người ta trao cho Người cuốn sách Tiên tri Isaia. Người mở sách và gặp chỗ có chép rằng: “Thánh Thần Chúa ở trên tôi, vì Chúa đã xức dầu cho tôi, sai tôi đi rao giảng tin mừng cho người nghèo khó, chữa lành những người sầu khổ trong tâm hồn, loan tin giải thoát cho kẻ bị giam cầm, cho người mù được thấy, giải thoát người bị áp chế, công bố năm hồng ân của Thiên Chúa”. Người xếp sách lại, trao cho viên phụ trách, đoạn ngồi xuống. Mọi người trong hội đường đều đưa mắt chăm chú nhìn Người. Người bắt đầu nói với họ rằng: “Hôm nay đã ứng nghiệm lời Kinh Thánh tai các ngươi vừa nghe”. Và ai nấy đều công nhận lời Người và ngạc nhiên vì những lời hấp dẫn thốt ra từ miệng Người.


Suy niệm

“Công bố một năm hồng ân của Thiên Chúa” (Lc 4,19).

Vào thời Chúa Giêsu, dân Israel đang sống trong hoàn cảnh rất khó khăn về mọi mặt từ văn hóa, chính trị đến tôn giáo. Họ mong đợi khôn nguôi Đấng Messia đến giải phóng họ ra khỏi mọi nỗi khổ cực đang đè nặng trên họ. Chúa Giêsu đến, Ngài rao giảng về sự tự do đích thật, không phải là tự do mang tính chính trị nghĩa là giải phóng dân Israel khỏi ách nô lệ ngoại bang. Ngài đến khai mở Năm hồng ân và thực hiện lời các ngôn sứ đã loan báo về Đấng Cứu Thế: Thần Khí Đức Chúa ngự trên tôi, vì Chúa đã xức dầu tấn phong tôi, Ngài đã sai tôi đi để giải thoát, tha thứ, công bố ơn cứu độ cho mọi người (x. Lc 4, 18).

Trong Năm thánh của Lòng thương xót Chúa, mỗi kitô hữu được mời gọi chia sẻ sứ vụ của Chúa Giêsu : sống và loan báo lòng thương xót bằng chính cuộc sống của mình. Ước chi mỗi người biết kín múc nguồn mạch lòng thương xót Chúa nơi các bí tích, biết thực thi Lời Chúa dạy, để từ đó biết sống chia sẻ, cảm thông và tha thứ.

Lạy Chúa xin cho tất cả chúng con năng đến với bí tích Hoà giải và Thánh Thể để từ nơi đây chúng con lãnh nhận nguồn ơn tha thứ và sức sống từ Chúa và ra đi chia sẻ tình yêu của Thiên Chúa cho tha nhân. Amen.


Comments are closed.