Thứ Năm sau Chúa Nhật 7 Thường Niên – Ngày 23/02/2017

Lời Chúa: Mc 9, 40-49

Khi ấy, Đức Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Ai cho các con (uống) một ly nước vì lẽ các con thuộc về Ðấng Kitô, thật Thầy bảo các con: kẻ đó sẽ không mất phần thưởng đâu.
“Nhưng nếu kẻ nào làm cớ vấp phạm cho một trong những kẻ bé mọn có lòng tin Thầy, thà buộc thớt cối xay vào cổ người ấy mà xô xuống biển thì hơn. Nếu tay con nên dịp tội cho con, hãy chặt tay đó đi: thà con mất một tay mà được vào cõi sống, còn hơn là có đủ hai tay mà phải vào hoả ngục, trong lửa không hề tắt. Và nếu chân con làm dịp tội cho con, hãy chặt chân đó đi: thà con mất một chân mà được vào cõi sống, còn hơn là có đủ hai chân mà phải ném xuống hoả ngục. Và nếu mắt con làm dịp tội cho con, hãy móc mắt đó đi, thà con còn một mắt mà vào nước Thiên Chúa, còn hơn là có đủ hai mắt mà phải ném xuống hoả ngục, nơi mà dòi bọ rúc rỉa nó không hề chết và lửa không hề tắt. Vì mọi người sẽ bị ướp bằng lửa. Muối là vật tốt, nhưng nếu muối ra lạt, các con lấy gì mà ướp nó cho mặn lại được? Các con hãy có muối ở trong mình và sống hoà thuận với nhau”.


Suy niệm

“Muối là vật tốt, nhưng nếu muối ra lạt, các con lấy gì mà ướp nó cho mặn lại được? Các con hãy có muối ở trong mình và sống hoà thuận với nhau.” (Mc 9, 50)

Trong Tin Mừng, Chúa Giêsu đã sử dụng nhiều dụ ngôn, đưa ra nhiều hình ảnh để giúp mọi người hiểu về mầu nhiệm nước trời. Hôm nay, Chúa dùng một hình ảnh rất gần gũi trong sinh hoạt hàng ngày của mọi người, đó chính là hình ảnh của “MUỐI.” Bản chất của muối là mặn. Khi hết mặn thì muối không còn là muối nữa. Chất mặn tượng trưng cho phẩm chất tốt nơi con người. Tuy thế, phẩm chất tốt nơi con người nếu không được tập luyện mỗi ngày thì có nguy cơ bị mai một đi và khi đó, “sẽ lấy gì mà ướp cho mặn lại?” Chất mặn là tấm lòng tốt, lòng vị tha nơi mỗi người là yếu tố xây dựng hòa thuận, yêu thương nơi cộng đoàn. Như hình ảnh một ly nước lã mà chúng ta dâng hiến vì lòng yêu mến Đức Kitô thì cũng xứng đáng để Chúa cho hưởng gia nghiệp nước trời. Chúa không đòi hỏi chúng ta điều gì vượt sức của mình. Mỗi người là hạt muối nhỏ và Chúa muốn tôi làm tốt vai trò của chính mình: là hạt muối, tôi mang trong mình vị mặn, ở mỗi vị trí trong cuộc đời, trong cộng đoàn, trong gia đình…tôi góp sức mình theo khả năng Chúa ban.

Hôm nay, Giáo Hội mừng lễ thánh Policap, Giám mục tử đạo. Thánh nhân đã ướp mặn đời mình trong tình yêu của Chúa, để rồi Ngài ra đi, chịu tan biến đời mình vì tha nhân, như hạt muối mang đến vị mặn cho nhân loại. Câu Lời Chúa: “nếu muối ra lạt, các con lấy gì mà ướp nó cho mặn lại được?” Như một lời thức tỉnh, thức tỉnh tôi giữa những lo toan, bộn bề của cuộc sống, tôi có còn chất “muối” nơi mình nữa không? Mỗi chúng ta đều phải mang chút muối trong lòng mình, và không dừng lại ở việc chỉ có muối, tôi còn phải đem muối ấy ra ướp mặn nơi tha nhân, ảnh hưởng tốt với chính những người trong gia đình, giáo xứ, cộng đoàn của tôi. Tôi phải luôn sống yêu thương, hòa thuận và không ngừng vun đắp tình yêu nơi mình mỗi ngày; kẻo một ngày kia, muối hết mặn, tâm hồn trở nên chai đá thì: “Lấy gì ướp cho mặn lại?”. Để duy trì “chất muối” nơi ta, ta hãy luôn bám cậy vào Chúa là nguồn tình yêu sẽ ướp mặn ta, cho ta ngày càng là hạt muối mặn tình yêu có thể ướp mặn tha nhân.

Lậy Chúa, có lẽ muối của chúng con vẫn còn hơi nhạt, và con biết rằng; chỉ mình Ngài mới có thể làm cho muối của con thêm mặn lại. Xin cho chúng con luôn biết đến với Chúa, ngâm mình trong biển muối yêu thương của Ngài là những giờ cầu nguyện. Và khi đã đạt tới một độ mặn cần thiết, con sẽ đến với cuộc sống của cộng đoàn, của từng gia đình, trao ban muối tình yêu của con cho mỗi người, như chính sự cần thiết của muối trong mỗi bữa ăn. Amen.


Comments are closed.