Thứ Năm sau Chúa Nhật 6 Thường Niên – Ngày 16/02/2017

Lời Chúa: Mc 8, 27-33

Khi ấy, Chúa Giêsu cùng các môn đệ đi về phía những làng nhỏ miền Cêsarê thuộc quyền Philipphê. Dọc đường, Người hỏi các ông rằng: “Người ta bảo Thầy là ai?” Các ông đáp lại rằng: “Thưa là Gioan tẩy giả. Một số bảo là Êlia, một số khác lại cho là một trong các vị tiên tri”. Bấy giờ Người hỏi: “Còn các con, các con bảo Thầy là ai?” Phêrô lên tiếng đáp: “Thầy là Ðấng Kitô”. Người liền nghiêm cấm các ông không được nói về Người với ai cả. Và Người bắt đầu dạy các ông biết Con Người sẽ phải chịu đau khổ nhiều, sẽ bị các kỳ lão, các trưởng tế, các luật sĩ chối bỏ và giết đi, rồi sau ba ngày sẽ sống lại. Người công khai tuyên bố các điều đó. Bấy giờ Phêrô kéo Người lui ra mà can trách Người. Nhưng Người quay lại nhìn các môn đệ và quở trách Phêrô rằng: “Satan, hãy lui đi, vì ngươi không biết việc Thiên Chúa, mà chỉ biết việc loài người”.


Suy niệm

“Còn anh em, anh em bảo Thầy là ai?” (Mc 8,29).

Thiên Chúa là một mầu nhiệm đối với trí hiểu biết của con người. Mầu nhiệm này đã được mặc khải cho con người qua Đức Giêsu Kitô. Người là con một yêu dấu của Chúa Cha. Những ai biết Chúa Giêsu Kitô cũng sẽ biết Thiên Chúa: “Ta và Cha Ta là một”. Tuy nhiên, hiểu biết về Chúa không chỉ là hiểu biết trên sách vở hay những lý thuyết trên môi miệng. Biết Đức Kitô còn là một trải nghiệm giúp cho đức tin của ta ngày thêm lớn mạnh. Hôm nay, câu hỏi mà Chúa hỏi các tông đồ cũng chính là câu hỏi Chúa hỏi mỗi người chúng ta, là những người môn đệ của Chúa: “Còn anh em, anh em bảo Thầy là ai?”. Qua những điều ta nghe nói và những điều đã học về Chúa Giêsu, thật dễ dàng để mau mắn trả lời: Chúa là Con Thiên Chúa, là Đức Kitô. Câu trả lời thật đúng. Nhưng liệu câu trả lời của ta có xuất phát từ chính những gì ta đang sống không ?

Cuộc sống của ta chính là câu trả lời về Đức Kitô là ai. Mỗi Kitô hữu là một người mang Chúa Kitô trong mình. Cuộc sống mỗi ngày sẽ có những khó khăn, trái ý, đau khổ xảy đến, nhưng trong mỗi hoàn cảnh đó, câu trả lời về Chúa Kitô lại càng rõ nét. Chúa Kitô chính là Đấng cứu độ tôi, Ngài đã chọn đau khổ để tôi được sung sướng. Ngài đã chọn cái chết để tôi được sống và Ngài đã phục sinh vinh hiển để tôi cũng được phục sinh với Người. Tôi sẽ chấp nhận những khó khăn, trái ý, đau khổ như là một hồng ân giúp tôi trở nên giống Chúa và được kết hiệp với Chúa. Bởi vì Chúa đã chấp nhận còn hơn như thế và tôi tin rằng Chúa luôn quan phòng săn sóc tôi, Ngài không để tôi chịu đựng quá sức của tôi để rồi sẽ cùng Ngài bước qua thập giá tiến vào vinh quang.

Lạy Chúa, được biết Chúa, theo Chúa là một hạnh phúc. Xin Chúa giúp con biết tìm kiếm sự hiểu biết và tuyên xưng niềm tin vào Chúa mỗi ngày qua những chọn lựa chấp nhận hy sinh để hình ảnh Chúa càng ngày càng nổi lên rõ nét trong con, ngõ hầu, con trở nên một dấu chỉ để người khác biết Chúa. Amen


Comments are closed.