Chúa Nhật 7 Thường Niên Năm A

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Các con đã nghe bảo: ‘Mắt đền mắt, răng đền răng’. Còn Thầy, Thầy bảo các con: đừng chống cự lại với kẻ hung ác; trái lại, nếu ai vả má bên phải của con, thì hãy đưa má bên kia cho nó nữa. Và ai muốn kiện con để đoạt áo trong của con, thì hãy trao cho nó cả áo choàng nữa. Và ai bắt con đi một dặm, thì con hãy đi với nó hai dặm. Ai xin, thì con hãy cho. Ai muốn vay mượn, thì con đừng khước từ.
“Các con cũng đã nghe dạy rằng: ‘Hãy yêu thương tha nhân, và ghét thù địch’. Còn Thầy, Thầy bảo các con: Các con hãy yêu thương thù địch các con, hãy làm lành cho những kẻ ghét các con, và cầu nguyện cho những kẻ bắt bớ và vu khống các con, để các con nên con cái Cha các con ở trên trời, là Ðấng làm cho mặt trời mọc lên trên người lành cũng như kẻ dữ, và cho mưa trên người công chính cũng như kẻ bất lương. Vì nếu các con yêu thương những kẻ yêu thương các con, thì còn có công gì? Nào những người thu thuế không làm như vậy ư? Và nếu các con chỉ chào hỏi anh em các con mà thôi, thì các con có làm gì hơn? Nào dân ngoại không làm như vậy sao? Vậy các con hãy nên trọn lành như Cha các con trên trời là Ðấng trọn lành”.

“Các con hãy nên trọn lành như Cha các con trên trời là Ðấng trọn lành” (Mt 5, 48).

Lề Luật Cựu ước được xây dựng chủ yếu trên nền tảng đức công bình. Chính Đức Giêsu đã nhắc lại: “”Các con đã nghe bảo: ‘Mắt đền mắt, răng đền răng” (Mt 5, 38; x. Xh 21, 24). Trong tinh thần đó, con người sống với nhau dựa trên những tình cảm yêu bạn ghét thù tầm thường. Nơi Tân Ước, Chúa Giêsu kiện toàn Luật cũ và mời gọi con người vươn lên đến sự trưởng thành hoàn thiện như Cha trên trời bằng Luật Yêu Thương: “Các con hãy nên trọn lành như Cha các con trên trời là Đấng trọn lành” (Mt 5, 48).

Với cách hành xử yêu thương theo Tân Ước, Đức Giê su đã làm cho các mối tương quan của nhân loại vượt lên trên sự yêu ghét thông thường. Anh em hãy “yêu thương kẻ thù, và cầu nguyện cho kẻ ngược đãi anh em”(Mt 5,44). Điều này quả là khó thực hiện, nhưng Chúa Giê su lại đặt làm nền tảng cho sự hoàn thiện và chính Ngài đã sống và nêu gương cho chúng ta. Trên Thánh Giá, Ngài đã thống thiết kêu xin Chúa Cha tha thứ cho kẻ giết Ngài: “Lạy Cha xin tha cho họ, vì họ không biết việc họ làm”(Lc 23, 34). Lời mời gọi của Đấng Yêu Thương luôn tha thứ đang thúc giục mỗi người chúng ta hôm nay hãy học nơi Ngài bài học Lòng thương xót và tha thứ, để tôn vinh đỉnh cao của tình yêu. “Hãy yêu kẻ thù và làm ơn cho kẻ ghét anh em, hãy chúc lành cho kẻ nguyền rủa anh em và cầu nguyện cho kẻ vu khống anh em”(Lc 6, 27 – 28). “Như vậy anh em mới được trở nên con cái của Cha anh em, Đấng ngự trên trời”(Mt 5, 45).

Lạy Chúa, sống giữa trần thế, chúng con bị lây nhiễm những gian dối lọc lừa đầy rẫy trong xã hội. Chúng con sợ những thua thiệt khi sống sự thật. Chúng con sợ những phiền lụy khi sự thật được phơi bày. Xin Chúa giúp chúng con can đảm để chấp nhận và làm chứng cho chân lý hầu xứng danh là con cái Chúa. Amen.

Comments are closed.