Thứ Năm sau Chúa Nhật 5 Thường Niên – Ngày 09/02/2017

Lời Chúa: Mc 7,24-30

Khi ấy, Chúa Giêsu đến địa hạt Tyrô và Siđon. Vào một nhà kia, Người không muốn ai biết mình, nhưng người không thể ẩn náu được. Vì ngay lúc đó, một bà kia có đứa con gái bị thần ô uế ám, bà nghe nói về Người liền đến phục lạy Người. Bà đó là người dân ngoại, dòng giống Syrôphênixi và bà xin Người trừ quỷ ra khỏi con bà. Người nói: “Hãy để con cái ăn no trước đã, vì không nên lấy bánh của con cái mà ném cho chó”. Nhưng bà trả lời và thưa Người rằng: “Thưa Thầy, đúng thế, nhưng các chó con cũng được ăn những mụn rơi dưới bàn ăn của con cái”. Người liền nói với bà: “Vì lời bà nói đó, bà hãy về; quỷ đã ra khỏi con gái bà rồi”. Khi bà về đến nhà, thì thấy cô gái nhỏ nằm trên giường và quỷ đã xuất rồi.


Suy niệm

“Thật vậy, một người đàn bà có đứa con gái nhỏ bị quỷ ám, vừa nghe nói đến Người, liền vào sấp mình dưới chân Người” (Mc 7, 25).

Tin Mừng hôm nay, Chúa đã để cho người đàn bà ngoại giáo người Hy Lạp phải đau lòng vì đứa con gái và đứa con gái phải khổ sở vì tên quỷ ám. Nếu nhìn bằng con mắt đức tin thì người ta sẽ nhận ra có bàn tay quan phòng của Chúa trên mẹ con họ. Đó là từ biến cố đau thương ấy, Ngài từng bước dẫn đưa họ đến với Ngài thông qua Người Con. Qua đó, Thiên Chúa cũng muốn tỏ lộ cho chúng ta thấy giá trị của Người Con mà Ngài đã ban cho nhân loại để nói lên sự quan phòng rất khôn ngoan của Ngài. Đó là Ngài muốn cho con người dâng lên Thiên Chúa của lễ đền bù cho tội lỗi của mình. Nhưng vì Thiên Chúa là Đấng Tốt Lành vô cùng, nên đòi phải có một sự đền tạ vô cùng. Mà bản tính loài người thì tội lỗi và có cùng, nên cần phải kết hợp với một hữu thể vô cùng thì mới có thể dâng lên Thiên Chúa một sự đền bù vô cùng cho tất cả mọi người, quá cố, hiện tại và sẽ sinh ra.

Thiên Chúa muốn mỗi khi một người phạm đến Ngài, họ có thể dâng lên Ngài một sự đền tạ hoàn hảo, khi họ muốn trở về với Ngài trong lúc còn sống. Do đó, chúng ta hãy ý thức xác tín giá trị vô cùng của thánh lễ mà tham dự cách tích cực và sốt sắng, hầu đền bù tương xứng tội lỗi và lãnh nhận được trong Ngôi Lời của Thiên Chúa một hoa trái không cùng do thần lực của thần tính.

Lạy Chúa, xin giúp chúng con nghiệm thấy được vẻ đẹp vô cùng của thánh lễ, để chúng con được lòng hân hoan sốt sắng mỗi khi tham dự. Nhờ đó, chúng con lãnh nhận được tràn trề ân sủng của Chúa hầu có thể nhận ra được bàn tay quan phòng của Chúa qua mọi biến cố vui buồn của cuộc sống mà vững dạ chọn lựa theo thánh ý Chúa. Amen.


Comments are closed.