Thứ Năm sau Chúa Nhật 3 Thường Niên – Ngày 26/12/2017

Suy niệm

“Lúa chín đầy đồng mà thợ gặt lại ít. Vậy anh em hãy xin chủ mùa gặt sai thợ ra gặt lúa về” (Lc 10, 2).

Khởi đầu rao giảng Tin Mừng Nước Thiên Chúa, Chúa Giêsu đã nói về sứ mạng của Người: “Thần Khí Chúa ngự trên tôi, vì Chúa đã xức dầu tấn phong tôi, để tôi loan báo Tin Mừng cho kẻ nghèo hèn. Người đã sai tôi đi công bố cho kẻ bị giam cầm biết họ được tha, cho người mù biết họ được sáng mắt, trả lại tự do cho người bị áp bức, công bố một năm hồng ân của Chúa” (Lc 4, 18). Sứ mạng này được Chúa Giêsu thực hiện cách trọn vẹn nhờ sự kết hiệp thâm sâu trong tình yêu với Chúa Cha và sự liên đới toàn diện với tha nhân. Chính tình yêu Chúa Cha thúc đẩy Chúa Giêsu dấn thân loan báo Tin Mừng, để niềm vui Tin Mừng tràn ngập tâm hồn và cuộc sống của những ai gặp gỡ Người.

Để Tin Mừng không bị giới hạn nơi một dân tộc, mà phải trải rộng đến với muôn dân, Chúa Giêsu đã mời các môn đệ cộng tác vào sứ mạng truyền giáo của Người. Hình ảnh bảy mươi hai môn đệ ra đi rao giảng chính là tiền ảnh của Hội Thánh tiếp thực hành sứ vụ loan báo Tin Mừng. Mùa gặt cần được chất vào kho lẫm Nước Thiên Chúa chính là nhân loại được quy về nơi Chúa Giêsu. Sứ mạng truyền giáo mời gọi mỗi thành phần của Hội Thánh đón nhận khởi điểm nơi Đức Kitô, dấn thân đem bình an của Người đến với tâm hồn của những con người đau khổ và bất hạnh. Mỗi Kitô hữu phải là những người lữ hành đức tin, hạnh phúc khi mang Chúa Giêsu vào trong mỗi đường phố, trên những công trường, trong mỗi góc nhỏ của thế giới. Điều này đòi hỏi nơi các chứng nhân Tin Mừng một thái độ yêu thương vô vụ lợi, hoàn toàn phục vụ tha nhân, phó thác vào sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần. Niềm tin vào Thiên Chúa và tình yêu chúng ta dành cho nhau sẽ là chứng tá hùng hồn nhất về sự hiện diện của Nước Chúa giữa thế giới.

Lạy Chúa, xin thúc giục trong tâm hồn chúng con khát vọng truyền giáo, giúp chúng con hăng hái lên đường với một tâm hồn tươi mới nhẹ nhàng và sự tự do thanh thoát, sẵn sàng cùng Chúa Giêsu đến với mọi người. Xin cho chúng con biết nắm tay nhau, cùng xây dựng một nền văn minh tình thương, để những ai lo buồn sầu khổ được an ủi, những tâm hồn trống vắng được lấp đầy, và mọi người nhận ra sự hiện diện của Triều Đại Thiên Chúa. Amen.


Comments are closed.