Thứ Năm sau Chúa Nhật 22 Thường Niên – Ngày 01/09/2016

Lời Chúa: Lc 5, 1-11

Khi ấy, dân chúng chen nhau lại gần Chúa Giêsu để nghe lời Thiên Chúa, lúc đó Người đứng ở bờ hồ Ghênêsarét. Người trông thấy hai chiếc thuyền đậu gần bờ; những người đánh cá đã ra khỏi thuyền và họ đang giặt lưới. Người xuống một chiếc thuyền, thuyền đó của ông Simon, và Người xin ông đưa ra khỏi bờ một chút. Rồi Người ngồi trên thuyền, giảng dạy dân chúng. Vừa giảng xong, Người bảo ông Simon rằng: “Hãy đẩy thuyền ra chỗ nước sâu và thả lưới bắt cá”. Ông Simon thưa Người rằng: “Thưa Thầy, chúng con đã cực nhọc suốt đêm mà không được gì hết; nhưng vì lời Thầy, con sẽ thả lưới”. Các ông đã thả lưới và bắt được rất nhiều cá; lưới các ông hầu như bị rách. Bấy giờ các ông làm hiệu cho các bạn đồng nghiệp ở thuyền bên cạnh đến giúp đỡ các ông. Những người này tới, họ đổ cá đầy hai chiếc thuyền, đến nỗi những thuyền chở nặng gần chìm. Thấy thế, ông Simon sụp lạy dưới chân Chúa Giêsu và thưa Người rằng: “Lạy Chúa, xin Chúa hãy tránh xa con, vì con là người tội lỗi”. Ông kinh ngạc và tất cả mọi người ở đó với ông cũng kinh ngạc trước mẻ cá mà các ông vừa mới bắt được; cả ông Giacôbê và Gioan, con ông Giêbêđê, bạn đồng nghiệp với ông Simon cũng thế. Nhưng Chúa Giêsu phán bảo ông Simon rằng: “Ðừng sợ hãi: từ đây con sẽ là kẻ chinh phục người ta”. Bấy giờ các ông đưa thuyền vào bờ, và đã từ bỏ mọi sự mà đi theo Người.


Suy niệm

“Đừng sợ từ nay anh sẽ là người thu phục người ta như bắt cá.” (Lc 5, 10b)

Theo Thánh sử Luca, bước đầu ơn gọi của Thánh Phêrô gắn liền với hai phép lạ liên quan đến vị tông đồ trưởng. Đó là phép lạ Chúa chữa lành cho mẹ vợ của ông và mẻ lưới cá kỳ diệu. Hai phép lạ dường như làm rõ sứ mạng của Thánh nhân trong tương lai. Mẻ lưới cá kỳ diệu nói lên sứ vụ ra đi để thu phục muôn người tin vào Danh Chúa. Phép lạ Chúa chữa lành gợi lên cho Ngài cách thức thu phục lòng người bằng việc loan báo lòng thương xót của Chúa qua đời sống chứng tá yêu thương, quan tâm của người tông đồ.

Ơn gọi làm tông đồ của Thánh Phêrô là tấm gương để chúng ta soi nhìn lại ơn gọi của bản thân. Dù ở bậc sống nào, mỗi người đều được mời gọi “ra khơi” để thu phục lòng người giúp họ tin vào Đức Giêsu Kitô. Sứ vụ truyền giáo không miễn trừ bất kỳ người Kitô hữu nào. Thời đại hôm nay đòi hỏi ta không chỉ truyền giáo bằng lời nói, nhưng quan trọng là bằng chính đời sống chứng tá yêu thương và khiêm nhường. Ba năm sống với Chúa Giêsu đã giúp Thánh Phêrô thấm nhiễm lối sống và cung cách rao giảng của Thầy mình. Cuộc sống sứ vụ của Thánh nhân là những nỗ lực họa lại hình ảnh của Thầy Giêsu. Cuộc sống của chúng ta cũng phải làm tái hiện lại chân dung của Đức Giêsu Kitô. Để làm được như thế, đời sống của ta phải được đan dệt bằng những giây phút sống bên Chúa, để được lòng thương xót Chúa biến đổi và thấm đượm con người ta. Từ những cảm nghiệm về lòng thương xót của Chúa qua việc nhận ra sự can thiệp của Ngài trong từng phút giây trong cuộc đời, mỗi chúng ta sẵn sàng ra đi để rao giảng và sống lòng thương xót với những ai chưa tin vào Đức Giêsu Kitô.

Lạy Chúa, xin cho chúng con luôn biết tìm những khoảng thời gian thinh lặng để được kết hợp với Chúa. Xin cho những giây phút này mang đến cho tâm hồn chúng con những cảm nghiệm sâu sắc về lòng thương xót của Chúa. Nhờ thế, chúng con can đảm ra đi loan báo về lòng Chúa xót thương cho anh chị em mình. Amen.


Comments are closed.